HYMES MK, s. r. o.

HYMES MK, s. r. o.

Názov spoločnosti:   HYMES MK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava

IČO: 35 831 740

Zoznam pracovísk (PDF, 178,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 194,6 kB)

Overovacia značka:   M24

Platnosť autorizácie:  do 13.04.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01696/2023-900/005008/2023 zo dňa 28.03.2023 (PDF, 336,8 kB)