CAIS KOŠICE s. r. o.

CAIS KOŠICE s. r. o.

Názov spoločnosti:   CAIS Košice s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Červený rak 3073/9, 040 01 Košice

IČO: 47 072 822

Zoznam pracovísk (PDF, 181,3 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,4 kB)

Overovacia značka:   M68

Platnosť autorizácie:  do 18.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04181/2022-900/016766/2022 zo dňa 02.11.2022 (PDF, 337,6 kB)