DKC servis, s. r. o.

DKC servis, s. r. o.

Názov spoločnosti:   DKC servis, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Balkán 53, 960 01 Zvolen

IČO: 36 645 982

Zoznam pracovísk (PDF, 178,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,6 kB)

Overovacia značka:   M87

Platnosť autorizácie:  do 16.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04208/2022-900/017196/2022 zo dňa 07.11.2022 (PDF, 337,1 kB)