M. K. Prim s.r.o.

M. K. Prim s.r.o.

Názov spoločnosti:   M. K. Prim s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce

IČO: 36 603 341

Zoznam pracovísk (PDF, 175,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198 kB)

Overovacia značka:   M90

Platnosť autorizácie:  do 06.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04456/2022-900/018672/2022 zo dňa 30.11.2022 (PDF, 337,2 kB)