OPRAVOVŇA K. Z. s. r. o.

OPRAVOVŇA K. Z. s. r. o.

Názov spoločnosti:   OPRAVOVŇA K.Z. s. r. o.

Sídlo spoločnosti      ul. Zoltána Kodálya 767, 924 00 Galanta

IČO: 36 253 359

Zoznam pracovísk (PDF, 185,7 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 199,1 kB)

Overovacia značka:   M81

Platnosť autorizácie:  do 13.07.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03127/2022-900/010789/2022 zo dňa 08.07.2022 (PDF, 338 kB)