Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Názov spoločnosti:   Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Sídlo spoločnosti      Strojnícka 9, 080 06 Prešov

IČO: 00 605 956

Zoznam pracovísk (PDF, 180,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,3 kB)

Overovacia značka:   M95

Platnosť autorizácie:  do 15.05.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02413/2023-900/007253/2023 zo dňa 15.05.2023 (PDF, 336,5 kB)