ÚNMS SR má aktívne rozvinutú medzinárodnú spoluprácu v oblastiach normalizácie, metrológie a posudzovania zhody o čom svedčia aj Medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré má ÚNMS SR podpísané s rôznymi krajinami.
 

Stále pracovné skupiny

ÚNMS SR má vytvorenú Stálu pracovnú skupinu pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody s Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou. Činnosť Stálych pracovných skupín bola pozastavená.