D.I.L.A.N. Servis, s. r. o.

D.I.L.A.N. Servis, s. r. o.

Názov spoločnosti:   D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Šenkvická cesta 14/D, 902 01 Pezinok

IČO: 35 854 171

Zoznam pracovísk (PDF, 177,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,6 kB)

Overovacia značka:   M88

Platnosť autorizácie:  do 18.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04194/2022-900/016768/2022 zo dňa 02.11.2022 (PDF, 337,2 kB)