Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Názov spoločnosti:   Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Sídlo spoločnosti      Záriečie 117, 020 52 Záriečie

IČO: 36 892 408

Zoznam pracovísk (PDF, 179,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 199,4 kB)

Overovacia značka:   M42

Platnosť autorizácie:  do 10.02.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00970/2023-900/002435/2023 zo dňa 08.02.2023 (PDF, 336,9 kB)