TACHOGRAFY s. r. o.

TACHOGRAFY s. r. o.

Názov spoločnosti:   TACHOGRAFY s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Veľká Okružná 1238, 958 01 Partizánske

IČO: 46 085 360

Zoznam pracovísk (PDF, 184,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,7 kB)

Overovacia značka:   M21

Platnosť autorizácie:  do 13.04.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01843/2023-900/005010/2023 zo dňa 28.03.2023 (PDF, 337,8 kB)