TACHOGRAFY s. r. o.

TACHOGRAFY s. r. o.

Názov spoločnosti:   TACHOGRAFY s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Veľká Okružná 1238, 958 01 Partizánske

IČO: 46 085 360

Zoznam pracovísk (PDF, 184,7 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,4 kB)

Overovacia značka:   M21

Platnosť autorizácie:  do 20.06.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/004576/01844 zo dňa 05.08.2014 (PDF, 436,5 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2015/900/005699/01934 zo dňa 16.09.2015 (PDF, 294,9 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/02152/2019-900/007257/2019 zo dňa 20.06.2019 (PDF, 467,1 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02473/2019-900/007667/2019 zo dňa 04.07.2019 (PDF, 295,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01138/2021-900/000941/2021 zo dňa 22.01.2021 (PDF, 320,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03304/2021-900/009385/2021 zo dňa 29.06.2021 (PDF, 329,6 kB)