TachTest, s. r. o.

TachTest, s. r. o.

Názov spoločnosti:   TachTest, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava

IČO: 35 777 028

Zoznam pracovísk (PDF, 199,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,5 kB)

Overovacia značka:   M98

Platnosť autorizácie:  do 23.06.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02972/2022-900/009964/2022 zo dňa 21.06.2022 (PDF, 348,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/00550/2023-900/001263/2023 zo dňa 29.01.2023 (PDF, 340,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02182/2024-900/004667/2024 zo dňa 26.03.2024 (PDF, 345,7 kB)