AUTOS Žilina, s.r.o.

AUTOS Žilina, s.r.o.

Názov spoločnosti:   AUTOS Žilina, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Košická 2, 010 65 Žilina

IČO: 36 707 112

Zoznam pracovísk (PDF, 176,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,1 kB)

Overovacia značka:   M62

Platnosť autorizácie:  do 13.06.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02542/2023-900/007874/2023 zo dňa 06.06.2023 (PDF, 337,3 kB)