AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

Názov spoločnosti:   AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:      Dlhá 124, 949 07 Nitra

IČO: 52 665 348

Zoznam pracovísk (PDF, 179,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,2 kB)

Overovacia značka:   M06

Platnosť autorizácie:  do 14.06.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02637/2023-900/008538/2023 zo dňa 09.06.2023 (PDF, 337,8 kB)