JEMNÁ MECHANIKA s.r.o.

JEMNÁ MECHANIKA s.r.o.

Názov spoločnosti:   JEMNÁ MECHANIKA s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Pri mlyne 811/47, 951 15 Mojmírovce

IČO: 47 690 593

Zoznam pracovísk (PDF, 194,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,8 kB)

Overovacia značka:   M02

Platnosť autorizácie:  do 06.03.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01695/2023-900/003670/2023 zo dňa 02.03.2023 (PDF, 344,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02529/2024-900/005235/2024 zo dňa 05.04.2024 (PDF, 339,4 kB)