Bara & Bara s.r.o.

Bara & Bara s.r.o.

Názov spoločnosti:   Bara & Bara s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Kameničná 281/1, 040 15 Košice-Poľov

IČO: 45 515 336

Zoznam pracovísk (PDF, 179,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 200,4 kB)

Overovacia značka:   M03

Platnosť autorizácie:  do 05.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04425/2022-900/018670/2022 zo dňa 30.11.2022 (PDF, 338,9 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01079/2024-900/000863/2024 zo dňa 18.01.2024 (PDF, 339,9 kB)