Homola spol. s r. o.

Homola spol. s r. o.

Názov spoločnosti:   Homola spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava

IČO: 31 325 921

Zoznam pracovísk (PDF, 185,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 210,8 kB)

Overovacia značka:   M69

Platnosť autorizácie:  do 06.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18.12.2017 (PDF, 363,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02772/2020-900/009289/2020 zo dňa 30.07.2020 (PDF, 324 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04386/2022-900/015866/2022 zo dňa 19.10.2022 (PDF, 344,4 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/04407/2022-900/018041/2022 zo dňa 21.11.2022 (PDF, 320,1 kB)