Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Názov spoločnosti:   Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Sídlo spoločnosti      Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 55 967 850

Zoznam pracovísk (PDF, 185,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 237,1 kB)

Overovacia značka:   M47

Platnosť autorizácie:  do 29.01.2029

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01575/2024-900/001370/2024 zo dňa 26.01.2024 (PDF, 379 kB)