Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Názov spoločnosti:   Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Sídlo spoločnosti      Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 00 057 380

Zoznam pracovísk (PDF, 185,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 237,1 kB)

Overovacia značka:   M47

Platnosť autorizácie:  do 17.10.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2018/900/012454/03492 zo dňa 25.10.2018 (PDF, 343,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2018/900/013893/03854 zo dňa 03.12.2018 (PDF, 275,1 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04338/2019-900/015588/2019 zo dňa 04.12.2019 (PDF, 346,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04031/2021-900/012666/2021 zo dňa 26.08.2021 (PDF, 310,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04325/2021-900/015606/2021 zo dňa 29.10.2021 (PDF, 361,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02615/2022-900/007553/2022 zo dňa 10.05.2022 (PDF, 375 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/03503/2023-900/013680/2023 zo dňa 29.09.2023 (PDF, 330,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04275/2023-900/016405/2023 zo dňa 14.11.2023 (PDF, 373,1 kB)