SIZEUP s.r.o.

SIZEUP s.r.o.

Názov spoločnosti:   SIZEUP s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Hubina 51, 922 21 Hubina

IČO:  51 018 667

Zoznam pracovísk (PDF, 89,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 196,9 kB)

Overovacia značka:   M45

Platnosť autorizácie:  do 30.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04427/2022-900/018509/2022 zo dňa 28.11.2022 (PDF, 337,1 kB)