TOPTEST s.r.o.

TOPTEST s.r.o.

Názov spoločnosti:   TOPTEST s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Bratislavská 25, 949 01 Nitra

IČO: 36 363 529

Zoznam pracovísk (PDF, 176,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 203,8 kB)

Overovacia značka:   M01

Platnosť autorizácie:  do 03.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04484/2022-900/019080/2022 zo dňa 02.12.2022 (PDF, 343,1 kB)