PNT s. r. o.

PNT s. r. o.

Názov spoločnosti:   PNT s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Solivarská 1/A, 080 01 Prešov

IČO: 50 339 303

Zoznam pracovísk (PDF, 175,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,2 kB)

Overovacia značka:   M58

Platnosť autorizácie:  do 19.10.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04259/2021-900/015258/2021 zo dňa 19.10.2021 (PDF, 320,9 kB)