Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o.

Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o.

Názov spoločnosti:   Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo

IČO: 35 878 321

Zoznam pracovísk (PDF, 185,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 309 kB)

Overovacia značka:   M31

Platnosť autorizácie:  do 30.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2018/900/000485/00119 zo dňa 16.01.2018 (PDF, 572,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03393/2020-900/012383/2020 zo dňa 08.10.2020 (PDF, 378,1 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/04207/2022-900/017646/2022 zo dňa 14.11.2022 (PDF, 319 kB)