ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Názov spoločnosti:   ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 624 189

Zoznam pracovísk (PDF, 183,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 274,6 kB)

Overovacia značka:   M23

Platnosť autorizácie:  do 29.12.2023

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2018/900/015182/04224 zo dňa 19.12.2018 (PDF, 332,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01152/2020-900/003756/2020 zo dňa 11.03.2020 (PDF, 327,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02958/2023-900/009034/2023 zo dňa 19.06.2023 (PDF, 397,3 kB)