ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Názov spoločnosti:   ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 624 189

Zoznam pracovísk (PDF, 183,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 276,7 kB)

Overovacia značka:   M23

Platnosť autorizácie:  do 26.10.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03856/2023-900/015210/2023 zo dňa 23.10.2023 (PDF, 355,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01770/2024-900/002429/2024 zo dňa 12.02.2024 (PDF, 360,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02478/2024-900/005164/2024 zo dňa 05.04.2024 (PDF, 358,7 kB)