ZEN - SERVIS, spol. s r. o.

ZEN - SERVIS, spol. s r. o.

Názov spoločnosti:   ZEN – SERVIS, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Jelenia 3142/9, 811 05 Bratislava

IČO: 35 919 671

Zoznam pracovísk (PDF, 181 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 289 kB)

Overovacia značka:   M19

Platnosť autorizácie:  do 12.10.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03913/2022-900/015285/2022 zo dňa 11.10.2022 (PDF, 368 kB)