CHECKERS SLOVAKIA s. r. o.

CHECKERS SLOVAKIA s. r. o.

Názov spoločnosti:   CHECKERS SLOVAKIA s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Bernolákova 1898/10A, 952 01 Vráble

IČO: 53 618 670

Zoznam pracovísk (PDF, 198,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,4 kB)

Overovacia značka:   M22

Platnosť autorizácie:  do 08.04.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01782/2022-900/004787/2022 zo dňa 23.03.2022 (PDF, 333,2 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/02375/2023-900/005399/2023 zo dňa 03.04.2023 (PDF, 313,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03531/2023-900/012370/2023 zo dňa 24.08.2023 (PDF, 333,6 kB)