Previerka STN

Previerka STN

V súčasnosti nie je začatá previerka STN.