Mototach s.r.o.

Mototach s.r.o.

Názov spoločnosti:   Mototach s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Myslenická 3001/1, 902 01 Pezinok

IČO: 53 910 371

Zoznam pracovísk (PDF, 178,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,2 kB)

Overovacia značka:   M11

Platnosť autorizácie:  do 13.06.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02837/2022-900/009366/2022 zo dňa 10.06.2022 (PDF, 337 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01813/2023-900/003159/2023 zo dňa 22.02.2023 (PDF, 317,9 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03757/2023-900/014888/2023 zo dňa 18.10.2023 (PDF, 335,3 kB)