VUJE, a. s.

VUJE, a. s.

Názov spoločnosti:   VUJE, a. s.

Sídlo spoločnosti      Okružná 5, 918 64 Trnava

IČO: 31 450 474

Zoznam pracovísk (PDF, 181 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 325,6 kB)

Overovacia značka:   M59

Platnosť autorizácie:  do 12.10.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03718/2022-900/014461/2022 zo dňa 26.09.2022 (PDF, 358,9 kB)