MEASURING, s. r. o.

MEASURING, s. r. o.

Názov spoločnosti:   MEASURING, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 47 323 833

Zoznam pracovísk (PDF, 180,6 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 292,7 kB)

Overovacia značka:   M14

Platnosť autorizácie:  do 12.10.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04021/2022-900/015297/2022 zo dňa 11.10.2022 (PDF, 369,3 kB)