Rok 2022

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality 2022

Dňa 8. novembra 2022 sa v Historickej budove Národnej rady SR konal slávnostný večer odovzdávania ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022, ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. V rámci tohto večera predsedníčka úradu udelila i ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Ing. Alexandrovi Tomčíkovi

Plaketa predsedu ÚNMS SR udelená Alexandrovi Tomčíkovi

Pán Alexander Tomčík po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1967 začal svoju profesijnú prax v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine. Od roku 1994 si postupne doplnil vzdelanie a začal sa venovať konzultačnej, lektorskej, audítorskej a posudzovateľskej činnosti v oblasti rôznych systémov manažérstva, predovšetkým kvality, environmentu a BOZP. S úradom spolupracuje vyše 20 rokov a patrí medzi najskúsenejších školiteľov, konzultantov a posudzovateľov. Celé svoje profesijné pôsobenie sa snažil o to, aby sa kvalita v spoločnosti správne pochopila a aby sa pri jej zabezpečovaní myslelo nielen na aktuálne dosiahnuté výsledky, ale aj na dlhodobé dopady rozhodnutí s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja. Práve preto si pán Tomčík získal rešpekt kolegov a celej „kvalitárskej komunity“. Dôležité je aj motto, ktorým sa Alexander Tomčík riadi celý život: „Kvalita sa dá dosiahnuť iba zmenou myslenia ľudí“. Túto myšlienku si postupne osvojili mnohí z množstva ľudí, ktorí mali možnosť s ním spolupracovať.