Archív 2022 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie – preklady

Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2022 – preklady

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 12 (PDF, 611,9 kB) (PDF, 611,9 kB)
zverejnené 9. 12. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 11 (PDF, 484,1 kB) (PDF, 484,1 kB)
zverejnené 15. 11. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 10 (PDF, 237,7 kB) (PDF, 237,7 kB)
zverejnené 18. 10. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 9 (PDF, 528,7 kB) (PDF, 528,7 kB)
zverejnené 26. 8. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 8 (PDF, 576,1 kB) (PDF, 576,1 kB)
zverejnené 22. 7. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 7 (PDF, 400,2 kB) (PDF, 400,2 kB)
zverejnené 8. 7. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 6 (PDF, 424,8 kB) (PDF, 424,8 kB)
zverejnené 17. 6. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 5 (PDF, 252,2 kB) (PDF, 252,2 kB)
zverejnené 13. 5. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 4 (PDF, 208,9 kB) (PDF, 208,9 kB)
zverejnené 21. 4. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 3 (PDF, 615,3 kB) (PDF, 615,3 kB)
zverejnené 24. 3. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 2 (PDF, 433,1 kB) (PDF, 433,1 kB)
zverejnené 28. 2. 2022

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2022 – časť 1 (PDF, 649,9 kB) (PDF, 649,9 kB)
zverejnené 28. 1. 2022