Prekážky a obmedzenia na ceste

Aktuálna dopravná situácia

na diaľniciach a rýchlostných cestách Slovenskej republiky v správe Národnej diaľničnej spoločnosti


Ďalšie dopravné obmedzenia

Slovenská správa ciest


Oznámenie aktuálnych informácií o prekážkach a obmedzeniach na ceste podľa § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov a nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

Oznamujúci subjekt Dátum oznámenia Miesto a predmet uzávierky Termín trvania uzávierky

ROK 2024

     
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.03.2024 cesta I/10 v km cca 4,466 – 4,716, k. ú. Makov (PDF, 208,1 kB) 01.03.2024 – 31.12.2024
Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
29.02.2024 cesta III. triedy č. III/3491 v k.ú. Raslavice na Čergovskej ulici v km 0,000 – 0,250 (PDF, 211,3 kB) 11.03.2024 - 30.11.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2024

cesta I/65 v km 136,793 a v km 137,050 v k. ú. Martin (PDF, 211 kB)

28.02.2024 - 06.03.2024
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2024 cesta III/1333 v km 3,200 – 3,370 ul. Fučíkova v meste Sládkovičovo (PDF, 207,9 kB) 01.03.2024 od 8,00 h - 02.03.2024 do 20,00 h
Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2024 cesta II/591 v obciach Červeňany, Šuľa, Senné, Horná Strehová, Vieska, Dolná Strehová (PDF, 210,2 kB) 01.03.2024 - 30.06.2024
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024 cesta III/1757 v mieste železničného priecestia v k.ú. Malé Bielice (PDF, 206,7 kB)

04.03.2024 od 23,00 h - 05.03.2024 do 4,00 h

Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024

cesta II/507 v staničení od 41,363 km – 42,309 km v meste Galanta (PDF, 209,3 kB)

13.04.2024 od 07,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024 cesta I/13 km 9,00 – 9,60 k. ú. Medveďov. ZÚ je za križovatkou s cestou III/1404 pri obci Medveďov, KÚ je pred križovatkou cesty I/13 s vetvou cesty II/506 (PDF, 133,3 kB) 02.3.2024 do 31.07.2024 nepretržite
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024 cesta I/13 km 0,2 – km 1,20 Veľký Meder. Začiatok úseku (ZÚ) je v km 0,2 za odbočením do Tesca Veľký Meder a koniec úseku (KÚ) je v km 1,2, pred odbočením na cestu III/1407 do obce Ižop (PDF, 133,3 kB) 02.03.2024 - 31.07.2024 nepretržite
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024 cesta III/1417 od km 0,400 po km 2,200, úsek Trstená na Ostrove – Jurová (PDF, 205 kB) 02.03.2024 od 8,00 h - 15.06.2024  do 16,00 h
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
27.02.2024 cesta III/2669, intravilán obce Buzitka, pri rodinnom dome č. 184, ckm cca 2,428 v smere staničenia (PDF, 208,7 kB) 28.02.2024 - 01.03.2024
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.02.2024 cesta č. III/1142 v v kkm 2,310 v extraviláne obce Čáry (PDF, 208,9 kB)

1. etapa 27.02.2024 - 06.03.2024 a

2. etapa 17.03.2024 - 22.03.2024

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.02.2024 cesta č. III/1140 v kkm 12,790 v extraviláne mesta Šaštín - Stráže (PDF, 208,9 kB)

1.etapa: 07.03.2024 - 16.03.2024 a

2. etapa 23.03.2024 - 31.03.2024

Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
21.02.2024 cesta II/555 v intraviláne mesta Veľké Kapušany, okr. Michalovce (PDF, 208,9 kB) 26.02.2024 - 31.05.2024
Okresný úrad Košice
Doprava a pozemné komunikácie
21.02.2024

cesta č. III/3416 pred obcou Valaliky (PDF, 206,4 kB)

02.03.2024 - 03.03.2024 od 6,30 h do 17,00 h; cca po 15 minútach
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.02.2024 cesta I/64 km cca 177,00 – 180,15 (PDF, 208,1 kB) 19.02.2024 - 29.02.2024
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.02.2024 cesta I/61 v km 121,800 - 122,550 v k. ú. Hanzlíková v meste Trenčín (PDF, 211,7 kB) 01.04.2024 - 31.10.2024
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2024 cesta III/1871 ul. Hlavná v km 1,290 – 1,410 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Hanzlíková (PDF, 211,9 kB) 15.04.2024 - 31.10.2024
Okresný úrad Košice
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2024 cesta I/19,  v km od 3,900 do km 5,900 (k.ú. Košická Nová Ves- Hrašovík) a v km od 9,150 do km 11,150 (k.ú. Ďurďošík) (PDF, 208,3 kB) 16.02.2024 - 29.02.2024
Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
12.02.2024

cesta II/591v k.ú. Dolná Strehová (PDF, 209,8 kB)

01.03.2024 - 08.03.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.02.2024 cesta III/2096 v km cca 0,570 – 0,595, k. ú. Divinka (PDF, 207,7 kB) 03.04.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.01.2024 cesta I/65 v k. ú. Martin v km cca 136,427 – 137,700 a 136,549 – 137,398, k. ú. Martin (PDF, 207,8 kB)

03.02.2024 - 25.02.2024, výlučne počas víkendov

Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
29.01.2024 cesta II/591 v k.ú. Dolná Strehová (PDF, 209,6 kB) 15.02.2024 - 30.06.2024
Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
26.01.2024

cesta III. triedy č. III/3491 v k.ú. Hertník v km 9,950 – 13,100 v úseku od križovatky s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku III/3491 – III/3494 do obce Šiba (PDF, 211,4 kB)

01.03.2024 - 31.10.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.01.2024 cesta I/11 v km 411,000 v k. ú. Čadca (PDF, 211,6 kB)

27.01.2024 (sobota) od 7,00 h do 9,00 h

28.01.2024 (nedeľa) od 7,00 h do 9,00 h

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
26.01.2024 cesta č.III/3680 v zastavanom území obce Malá Tŕňa v územnom obvode Trebišov (PDF, 208,5 kB) 01.02.2024 - 31.05.2024

Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie

19.01.2024

cesta II/585 v k.ú. Pôtor a v k.ú. Dolná Strehová km 17,177 – 29,469 (kumulatívne) (PDF, 209,7 kB) 19.01.2024 - 31.05.2024

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

19.01.2024 cesta III/2216 – od cestného km 6,726 (CDB, kil.) po cestný km 7,727 (CDB, kil.) (PDF, 208,4 kB) 26.1.2024 - 31.03.2024, v pracovných dňoch od 7,00 h do 15,00 h
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
19.01.2024

úplná uzávierka:

cesta III/1417 od km 0,000 po km 0,394, úsek Trstená na Ostrove – Jurová (PDF, 208,1 kB) 

čiastočná uzávierka (jednosmerná premávka):

cesta II/506 od km 8,770 po km 14,535, úsek Horný Bar - Trstená na Ostrove (PDF, 208,1 kB)

cesta III/1415 od km 0,520 po km 1,495, úsek Horný Bar - Šuľany (PDF, 208,1 kB)

cesta III/1418 od km 0,000 po km 0,665, úsek Baka - Trstená na Ostrove (PDF, 208,1 kB)

26.01.2024 od 8,00 h -  15.11.2024 do 16,00 h
Okresný úrad Košice
Doprava a pozemné komunikácie
19.01.2024

cesta č. I/79 (v km 28,319) v súvislosti s realizáciou stavby  „Úplná uzávierka žel. priecestia v žkm 0,550 (SP 14 16), cesta č. I/79, Trebišov, úsek trate Trebišov – Sečovce“ (PDF, 388,9 kB)

21.01.2024 od 6,00 h do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
18.01.2024 cesta II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná (PDF, 210 kB)

19.01.2024 - 31.05.2024

Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
10.01.2024 cesta č. III/3314 v obci Cestice (PDF, 206,7 kB)

10.01.2024 od 7,00 h - 30.04.2024 do 16,00 h

ROK 2023

     
Okresný úrad Košice
Doprava a pozemné komunikácie
14.12.2023

úsek č. 1: cesta I/19 Košice, most M 4324, km 0,007 zúženie do jedného jazdného pruhu v celkovej dĺžke 300 m (PDF, 384,3 kB)

úsek č. 2: cesta I/20 Košice, most M 3097, km 0,064 zúženie jedného jazdného pruhu v celkovej dĺžke 300 m (PDF, 384,3 kB)
15.12.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Košice
Doprava a pozemné komunikácie
14.12.2023

úsek č. 1: cesta I/19 Michalovce, most 19-359, M 3479, km 54,979, zúženie do jedného jazdného pruhu v celkovej dĺžke 200 m (PDF, 383,7 kB)

úsek č. 2: cesta I/19 Michalovce, most 19-360, km 57,594, zúženie jedného jazdného pruhu v celkovej dĺžke 200 m (PDF, 383,7 kB)
15.12.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
14.12.2023

cesta III/3689 mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce Somotor (PDF, 208,6 kB)

 a (PDF, 208,6 kB)

cesta III/3690 v mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce Veľký Kamenec (PDF, 208,6 kB)

15.12.2023 - 31.12.2023

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
14.12.2023

cesta III.triedy – III/3653  v zastavanom území mesta Sečovce (PDF, 207,1 kB)

01.01.2024 - 31.12.2024

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
13.12.2023

na úseku cesty III/3420 za obcou Víťaz (PDF, 208,8 kB)

neurčito do doby rekonštrukcie mostného objektu M7412

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
13.12.2023 na úseku cesty III/3437 v obci V.Šebastová časť Severná (PDF, 208,9 kB) neurčito do doby rekonštrukcie mostného objektu M1852
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
13.12.2023

cesta III.triedy – III/3695  v zastavanom území obce Zatín (PDF, 207,2 kB)

01.01.2024 - 31.12.2024

Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
08.12.2023 cesta III/3771 v extraviláne, pred obcou Senné, okr. Michalovce (PDF, 208,5 kB) 01.01.2024 - 01.01.2025
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
06.12.2023

cesta III/1514 pred MsÚ v meste Levice v úseku: (PDF, 209,2 kB)

od križovatky s miestnou cestou Ul. Nám. hrdinou po križovatku s miestnou cestou Ul. SNP (PDF, 209,2 kB)

09.12.202 od 16,00 h - 20,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.12.2023 cesta I/9 v km 16,000 - 16,810 v k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce (PDF, 211,1 kB) do 20.12.2023
Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2023 cesta II/585, k.ú. Dolná Strehová, Pôtor (PDF, 294,7 kB) 01.12.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
28.11.2023 cesta III/2216 – od cestného km km 4,535 (CDB, kum.) po cestný km 4,692 (CDB, kum.) v obci Lúčky (PDF, 207,7 kB)

05.12.2023 - 31.12.2023

01.04.2024 - 30.06.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2023 cesta I/18 v km 549,980 - 550,281 v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš (úsek od Pekárne a cukrárne Včela po park MRM) (PDF, 211,7 kB) do 31. novembra 2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2023 cesta I/9 v km 16,820 – 16,920 v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 208,6 kB) 27.11.2023 - 22.12.2023
Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2023 cesta II/531 Rimavská Sobota (časť Sobôtka), ckm 11,150 (PDF, 207,9 kB) do 31.12.2023
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
22.11.2023 cesta II/552 v extraviláne, pred obcou Vojany, okr. Michalovce (PDF, 207,3 kB) od 22. 11. 2023 do ukončenia rekonštrukcie mosta M1683
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
21.11.2023 cesta II/563 v k. ú. Nové Zámky (PDF, 208,8 kB) 21.11.2023 - 30.11.2023
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie

21.11.2023

cesta II/511 Veľké Uherce - Skýcov“ (km 5,300 - 13,757) (PDF, 208,4 kB) 01.04.2023 - 30.06.2024
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
15.11.2023 na úseku cesty II/546 v obci Rokycany (PDF, 208,2 kB) neurčito do doby rekonštrukcie mostného objektu M1276
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
15.11.2023 na úseku cesty III/3445 (PDF, 208,1 kB) neurčito do doby rekonštrukcie mostného objektu M1293
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
15.11.2023 cesta č. III/1500 v ckm 12,373 k. ú. Jatov (PDF, 209,4 kB) 20.11.2023 - 30.11.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
15.11.2023 cesta III/1497 k. ú. Palárikovo (PDF, 209,1 kB) 16.11.2023 od 7,00 h - 30.11.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
15.11.2023 cesta III.triedy –  III/3673 v zastavanom území obce Parchovany (PDF, 207,8 kB) 15.11.2023 - 15.12.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
14.11.2023 cesta III/2183 v km cca 1,110 v katastrálnom území Diviaky (PDF, 209,8 kB) 18.11.2023 - 20.11.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.11.2023 cesta III/2095 km cca 4,800 (v mieste budovania okružnej križovatky) v k.ú. KNM (PDF, 211,6 kB)

pôvodný termín 16.10. 2023 - 12.11.2023

predĺženie termínu do 13.12.2023
Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
14.11.2023 cesta II/527 v k.ú. Veľký Krtíš km 47,750 – 47,770 (kumulatívne) (PDF, 209,3 kB)

22.11.2023 - 30.11.2023 (so zohľadnením zimného obdobia s prerušením prác podľa klimatických podmienok)

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
13.11.2023 cesta I/15 v obci Slovenská Kajňa, k.ú. Slovenská Kajňa (PDF, 209,2 kB) 11.12.2023 - 29.03.2024
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
13.11.2023

cesta II/591 (ulica Terézie Vansovej), v úseku cca ckm 25,125 – 25,133 v tesnej blízkosti za križovatkou ciest II/591 a miestnej komunikácie (Hviezdoslavova ulica) po pravej strane v smere staničenia, v intraviláne obce Zvolenská Slatina, okres Zvolen (PDF, 213,2 kB)

13.11.2023 - 20.12.2023 v dňoch pracovného voľna a cez nedele nebude uzávierka cesty prerušená

Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
13.11.2023 cesta III/1558 na moste M7383 (ev.č. 1558-001) v k.ú. Hokovce medzi obcami Hokovce a Slatina (PDF, 208,9 kB) 20.11.2023 (pondelok) od 8,00 h  nepretržite do doby realizácie opravy mosta
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta II.triedy – II/552 za obcou Zemplínsky Branč (PDF, 208,2 kB) 22.11.2023 - 30.06.2024
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta III/3742 v intraviláne obce Oreské, okr. Michalovce (PDF, 208,8 kB) 01.03.2024 -30.11.2024
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta III/3743 v intraviláne obce Veľké Revištia (PDF, 208,7 kB) 01.03.2024 - 30.11.2024
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta III/3754 v intraviláne obce Lekárovce (PDF, 208,7 kB) 13.11.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Veľký Krtíš
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta III/2593 v k.ú. Vinica km 4,650 – 4,860   (kumulatívne) (PDF, 209,2 kB) 01.12.2023 – 31.01.2024
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2023 cesta I/74 v meste Snina, k.ú. Snina (PDF, 207,7 kB) 09.11.2023 - 15.12.2023
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
07.11.2023

cesta III/1584 Schubertova ul. v meste Želiezovce v úseku: (PDF, 209,8 kB)

od križovatky s miestnou cestou Úzka ul.

po križovatku s miestnou cestou Rozmarínová ul.
23.11.2023 (štvrtok) od 10,00 h - 25.11.2023 (sobota) do 22,00 h nepretržite
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
06.11.2023 cesta I/77 v meste Bardejov, k.ú. Dlhá Lúka (PDF, 209,4 kB) 15.11.2023 - 15.12.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.11.2023 cesta I/9 v km 16,000 - 16,810 v k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce (PDF, 211 kB) do 30.11.2023
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
03.11.2023 cesta III/1551 v km 0,074-1,506 v obci Žemberovce (PDF, 208 kB) 15.11.2023 (streda) od 16,00 h - 30.11.2023 (štvrtok) do 16,00 h nepretržite
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.11.2023 cesta I/49 v km cca 63,045 - 63,125 v meste Púchov (PDF, 210 kB) 04.11.2023 - 12.11.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
03.11.2023

cesta III/2074 v km 0,559 v k. ú. Dolná Tižina (PDF, 208,6 kB)

04.11.2023 - 12.11.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
02.11.2023 cesta I/65 v km cca 119,475 v k. ú. Mošovce (PDF, 294,7 kB) 03.11.2023
Okresný úrad Rožňava
Doprava a pozemné komunikácie
02.11.2023 cesta II/587 v obci Pašková, od ckm 18,321 do 18,912 (PDF, 382,4 kB) 06.11.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
02.11.2023 cesta III/1542 Horná Seč – Dolná Seč v km 0,000-3,045 (PDF, 208,4 kB) 06.11.2023 (pondelok) od 6,00 h - 30.11.2023 (štvrtok) do 18,00 h nepretržite
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2023 cesta II/526, intravilán obce Kokava nad Rimavicou, ckm cca ckm cca 79,835 – 79,845 (kumulatívne staničenie) (PDF, 209,1 kB) 06.11.2023 od 7:00 h - 12.11.2023 do 18:00 h nepretržite
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2023 cesta III/1560 Rozina - Želiezovce v km 5,900-7065 (PDF, 208,4 kB) 06.11.2023 (pondelok) od 6,00 h - 30.11.2023 (štvrtok) do 18,00 h nepretržite
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2023 cesta III/2105 v km cca 2,369 v k. ú. Stránske (PDF, 208,8 kB) november 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2023 cesta I/11 v km cca 415,250 – 418,010 v k. ú. Horelica (PDF, 209,2 kB) november - december 2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2023

cesta III/2440, v úseku ckm cca 0,000 – 0,030 v smere staničenia, v intraviláne mesta Zvolen (PDF, 211,8 kB)

cesta III/2460, v úseku ckm cca 0,000 – 0,035 v smere staničenia, v intraviláne mesta Zvolen (PDF, 211,8 kB)

30.10.2023 - 24.11.2023

v pracovných dňoch, v čase od 17,00 h do 7,00 h bude čiastočná uzávierka PRERUŠENÁ.
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2023 cesta II/516 v km 6,880 – 11,700 v úseku Trenčianske Teplice (Machnáč) – Petrova Lehota (križovatka s cestou III/1894) (PDF, 283 kB) do 15.12.2023
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2023 cesta I/75 Šaľa - Veča od km 20,908 do km 21,054 (PDF, 208,9 kB) 30.10.2023 od 8,30 h - 15.11.2023 do 15,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2023 cesta I/9 v km 19,260 - 19,510 v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 208,6 kB)

27.10.2023 - 31.12.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2023 cesta III/2108 v km 1,911 – 2,908 v k. ú. Konská a Kamenná Poruba (PDF, 209,2 kB)

apríl 2024

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2023 cesta I/51 od km 101,097 po km 103,597 v úseku Trstín - Jablonica, v prieťahu horským priechodom Biela Hora v okrese Senica (PDF, 211,9 kB) 02.11.2023 - 15.03.2024, denne v čase od 7,00 h do 18,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2023

• cesta I/13 od km 0,0 po km 0,2 v meste Veľký Meder, (PDF, 209,8 kB)

• cesta I/63 od km 66,7 po km 66,9 v meste Veľký Meder (PDF, 209,8 kB)

zmena v termíne – nový termín do 15.11.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie

25.10.2023

cesta III/2561, v úseku ckm cca 0,900 – 6,100; v úseku Devičie – Kráľovce Krnišov, okres Krupina (PDF, 212,5 kB)

25.10.2023 - 11/2023, celkovo max. 10 prac. dní s prerušením prác podľa klimatických podmienok, presný termín bude oznámený po schválení harmonogramu prác so zhotoviteľom

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
25.10.2023 cesta č. III/1144 Moravský Sv. Ján , Sekule, v extraviláne obcí v kkm 1,070 – 1,370 (PDF, 282,7 kB) 30.10.2023 -15.12.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.10.2023 cesta III/2108 v km 0,680 – 0,740 v k. ú. Konská (PDF, 209,4 kB) 23.10.2023 - 06.11.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.10.2023 cesta III/1225 v km 4,080 – 4,510 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové (PDF, 279,7 kB) 24.10.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
23.10.2023 cesta III/2256 – od cestného km 6,090 po cestný km 6,420, od cestného km 6,520 po cestný km 6,620 a od cestného km 6,820 po cestný km 6,970 (PDF, 207,8 kB) 01.04.2024 - 28.06.2024
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
23.10.2023 cesta II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice (PDF, 208,8 kB) 24.10.2023 od 7,30 h - 26.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
20.10.2023 cesta I/9 v km 123,900 – 124,650 v k. ú. Trenčín (PDF, 211,1 kB) 23.10.2023 - 10.11.2023
Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
20.10.2023 cesta III/2845 mesto Revúca, ul. Železničná (PDF, 207,8 kB)

01.12.2023 od 5,00 h - 02.12.2023 do 21,00 h

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2023 cesta III/2216 – od cestného km 4,734 po cestný km 9,778 v kat. území obce Lúčky (PDF, 207,7 kB) 04.11.2023 od 6,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.10.2023 cesta I/10 v km 28,890 – 29,315 v k.ú. Veľká Bytča (PDF, 213 kB)

etapa č. I, II, III, V a VI: 19.10.2023 - 15.12.2023

etapa č. IV: zhotoviteľ upresní víkend, počas ktorého bude realizovaná pokládka resp. výmena vrstiev vozovky

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
18.10.2023 cesta III/2263 v k. ú. Oravská Poruba-Geceľ v km 1,560 (PDF, 209,2 kB) 19.10.2023 - 05.11.2023
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
17.10.2023 cesta II/574 v km 25,795 v obci Valaská Belá (PDF, 207,5 kB)

21.10.2023 od 20,00 h - 22.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.10.2023 cesta I/18 km 552,700 – 553,850 v k.ú. L. Mikuláš, Beňadiková (PDF, 211,3 kB) 16.10.2023 - 30.11.2023 (nový termín namiesto 12.11.2023)
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
16.10.2023 cesta I/77 v obci Lenartov (rekonštrukcie mosta I/77 – 035) (PDF, 208,2 kB) 18.10.2023 - 31.08.2024
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
16.10.2023 cesta III/2216 v k. ú. Osádka v km 9,747- 11,190 (PDF, 209,7 kB) 04.11.2023 od 6,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
16.10.2023 cesta III/3189, v obci Lúčka (PDF, 206,8 kB) 16.10.2023 - 31.07.2024
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
13.10.2023 cesta III.triedy – III/3653 v zastavanom území mesta Sečovce (PDF, 207,2 kB) 01.11.2023 - 05.11.2023
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
13.10.2023 cesta III/3748 – vjazd na cestu III. triedy, Hažín (PDF, 208,5 kB) 13.10.2023 - 15.12.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
13.10.2023 cesta II/519 v km cca 8,366 – 9,191 v katastrálnom území Jasenovo (PDF, 208,6 kB)

18.07.2023 - 15.11.2023

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
13.10.2023 cesta III/1417 v km 0,400 – 2,135, úsek Jurová – Trstená na Ostrove (PDF, 204,3 kB) 16.10.2023 od 8,00 h - 15.11.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2023 cesta II/507 v km 157,500 – 158,230 v obci Dulov (PDF, 212,1 kB) 15.10.2023 od 11,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2023 cesta I/54 v km 167,380 – 167,820 v meste Nové Mesto nad Váhom (PDF, 280,6 kB)

16.10.2023 - 14.11.2023

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2023 cesty II.triedy – II/552 a  III.triedy  - III/3661 v územnom obvode Trebišov (PDF, 207,2 kB)

15.10.2023 od 10,00 h na nevyhnutne potrebný čas najneskôr do 13,00 h

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2023 cesta III.triedy – III/3653  v zastavanom území mesta Sečovce (PDF, 207,1 kB) 10.11.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.10.2023 cesta I/13 v úseku od km 1,4 – 6,00 v úseku Veľký Meder – Čiližská Radaň (zmena termínu úplnej uzávierky) (PDF, 207,9 kB)

nový termín do 15.11.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
11.10.2023 cesta I/9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice (PDF, 212 kB)

do 30.11.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2023 cesta I/18 km 552,700 – 553,850 v k.ú. L. Mikuláš, Beňadiková (PDF, 211,2 kB) 16.10.2023 – 12.11.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2023 cesta III/2095 km cca 4,800 (v mieste budovania okružnej križovatky) v k.ú. KNM (PDF, 210,6 kB)

16.10.2023 – 12.11.2023

Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2023

cesta III/1514 v meste Levice, Ul. P. O Hviezdoslavova, Ul. Čsl. armády a Nám. Šoltésovej, v úseku: od križovatky s Ul. Kálmana Kittenbergera po križovatku s Mlynskou ulicou (PDF, 209,3 kB)

19.10.2023 od 6,00 h - 23.10.2023
do 6,00 h
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2023 cesta II/526, v úseku cca ckm 44,250 – 44,450, v smere staničenia, pred obcou Korytárky, v úseku Kriváň – Hriňová, okres Detva (PDF, 276,7 kB) 14.10.2023 od 6,00 h do 20,00 h
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2023 cesta II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice (PDF, 208,9 kB)

11.10.2023 od 7,30 h - 13.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.10.2023 cesta I/64 v staničení km 180,187-180,788 k.ú. Šuja a km 181,405 - 182,900 k.ú. Rajec (PDF, 212,5 kB)

09.10.2023 - 30.10.2023

Okresný úrad Piešťany
Doprava a pozemné komunikácie
09.10.2023 cesta II/504 v ckm 37,351 – 37,401 medzi obcami Veľké Kostoľany a Pečeňady - čiastočná uzávierka (PDF, 212,8 kB) 16.10.2023 od 8,10 h  - 18.10.2023 nepretržite
Okresný úrad Piešťany
Doprava a pozemné komunikácie
09.10.2023 cesta II/504 v ckm 37,351 – 37,401 medzi obcami Veľké Kostoľany a Pečeňady - úplná uzávierka (PDF, 212,8 kB) 16.10.2023 od 8,10 h  - 18.10.2023 nepretržite
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2023 cesta I/9 v km 16,000 - 16,810 v k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce (PDF, 211 kB) do 30.10.2023
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2023

cesta I/76 od km 1,013 do km 1,699 - Komenského ulica a Nánanská cesta, v úseku od križovatky s MK ulicou Svätoplukovou až po križovatku s cestou II/564 (Spojovacia cesta) v k. ú. Štúrovo (PDF, 215,4 kB)

11.10.2023 od 00,00 h - 16.10.2023 do 24,00 h

Okresný úrad Považská Bystrica
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2023 cesta II/507 v Streženiciach km cca 167,840 – 168,340 (PDF, 206,6 kB) 09.10.2023 - 30.10.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
05.10.2023 cesta III/2644 Tomášovce-Halič, intravilán obce Tomášovce, ckm cca 1,271 (žkm 166,956) (PDF, 207,8 kB)

3 + 3 dni bez prerušenia

16.10.2023 - 18.10.2023 od 7,00 h do 20,00 h

28.10.2023 - 30.10.2023 od 7,00 h do 20,00 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
05.10.2023 cesta III/2247 v obci Osádka v km cca 6,160-6,600 (PDF, 209,8 kB) 06.10.2023 od 6,00 h - 13.10.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
05.10.2023 cesta III/2444, (ulica Očovská cesta), v úseku ckm cca 0,200 – 0,620; v smere staničenia, v intraviláne obce Zvolenská Slatina, okres Zvolen (PDF, 213,2 kB)

I.  Etapa: 06.10.2023 – 30.10.2023

II. Etapa: 01.04.2024 – 31.10.2024
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
05.10.2023 cesta I-68 v meste Prešov most č. 68-0018 v pravom jazdnom páse v km 83,734 (PDF, 208,2 kB) 05.10.2023 - 15.10.2023
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
04.10.2023 cesta II/552 železničné priecestie, za kr. cesty II/555 s cestou II/552 – smer do mesta Veľké Kapušany, okr. Michalovce (PDF, 208,4 kB)

17.10.2023 od 6,00 h do 19,00 h

26.10.2023 od 6,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
04.10.2023 cesta I/18 Poprad , Svit, Tatranská Štrba (PDF, 207,2 kB) 04.10.2023 - 20.11.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
03.10.2023 cesta III/1515 k. ú. Kamenica nad Hronom a Chľaba (PDF, 209,2 kB) 16.10.2023 od 6,00 h - 09.11.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 cesta I/78 v staničení km 4,475 – 6,000 k.ú. Oravský Podzámok (PDF, 209,8 kB) 02.10.2023 – 30.11.2024
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023

na úseku cesty III/3456, v km 2,460 - 3,010, kat. územia Podhorany (I. úsek) a v km 4,490 - 5,220 kat. územia Chmeľovec a Šarišská Trstená, (II. úsek) (PDF, 208,5 kB)

02.10.2023 – 31.10.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 na úseku cesty III/3446, v km 4,670 – 5,200 (PDF, 208 kB)

02.10.2023 – 31.10.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 cesta III/3466, medzi obcami Čelovce - Pušovce (PDF, 383,5 kB) 02.10.2023 - 25.10.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023

cesta III/1497 v obci Palárikovo (PDF, 208,1 kB)

02.10.2023 od 6,00 h - 26.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta č. III/1500  v ckm 12, 373 k. ú. Jatov (PDF, 209,4 kB) 30.09.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta I/61 v km 124,119 – 124,499 v k. ú. Trenčín (PDF, 210,9 kB) 05.10.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta III/2159 v km cca 2,332 – 2,372 v katastrálnom území Socovce (PDF, 207,4 kB) 02.10.2023 - 15.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta III/2112 v km 8,000 – 9,867 v k. ú. Čičmany (PDF, 208,4 kB) 10.10.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta III/2105 v km 0,000 – 0,700 v k. ú. Poluvsie a Stránske (PDF, 209,3 kB) 02.10.2023 - 13.10.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023

cesta III/1877 v km 0,930 – 1,170 a v km 1,470 – 2,020, cesta III/1878 v km 0,000 – 0,260 a cesta III/1883 v km 0,000 – 0,160 v obci Trenčianske Stankovce (PDF, 279,1 kB)

29.09.2023 - 31.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,940 v  obci Trenčianske Stankovce (PDF, 278,3 kB) 29.09.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023

cesta III/1586 Malé Kozmálovce – Nemčiňany v km 0,000-2,003 (PDF, 208,6 kB)

02.10.2023 od 6,00 h - 22.10.2023 do 18,00 h dňa (nepretržite)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta I/18 v km cca 471.000 – 473,000 k.ú. Strečno (PDF, 213,9 kB) 02.10.2023 - 12.12.2023
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023

cesta II/545 v kat. území Kapušany (I. úsek v km 0,700 – 1,100) a obce Demjata (II. úsek v km 6,100 – 6,300) (PDF, 208,9 kB)

28.09.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta III/3451 v meste Veľký Šariš časť Kanaš (PDF, 208,4 kB)

26.09.2023 - 30.11.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta III/3423 v obci Hrabkov č. 70 (PDF, 207,5 kB)

27.09.2023 - 29.09.2023

Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta č. III/3364 v úseku železničnej trate Moldava nad Bodvou - Počkaj smer Debraď (v mieste železničného priecestia) (PDF, 209,5 kB)

28.09.2023 od 7,00 h - 29.09.2023 do 15,30 h (nepretržite)

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2023 cesta II/593 v km 34,697 v obci Nedanovce (PDF, 207,7 kB)

02.10.2023 - 27.10.2023

Mestský úrad Hlohovec 26.09.2023

ulica Železničná, M. R. Štefánika, Starý rínok, Štúrova, Pribinova, Fándlyho, Starý rínok, Puškinova,  Vajanského v k. ú. Hlohovec (PDF, 209,1 kB)

27.09.2023 - 02.10.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
25.09.2023 cesta III/2223 – od cestného km 2,290 po cestný km 3,400 v kat. území obce Liptovské Revúce (PDF, 207,6 kB) 27.9.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
25.09.2023

cesta č. II/499 a III/1187 Nám. M. R. Štefánika v meste Myjava (PDF, 207,5 kB)

30.09.2023 od 5,00 h do 20,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta II/583 v km 15,3 – 16,8 v k. ú. Stráža a Lysica (PDF, 208,6 kB)

25.09.2023 - 12.10.2023

Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta II/555 v extraviláne pred kr. s cestou II/552, okr. Michalovce (PDF, 207,6 kB)

04.10.2023 od 6,00 h - 05.10.2023 do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta I/18 v km 504,460 v k. ú. Stankovany (PDF, 211,3 kB) 23.09.2023 (sobota) v prípade nevhodných poveternostných podmienok v náhradnom termíne  30.09.2023 (sobota)
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta I/63 v 147,075 km – 147,105 km, v cestnom úseku 4633A05700_4633A05800 v k.ú. Štúrovo (PDF, 207,9 kB) 26.09.2023 - 29.09.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023

cesta č. III/1134 Petrova Ves - Gbely v meste Gbely, v úseku Nám. Slobody a ul. Hurbanova, v kkm cca 3,825 - 4,208 (PDF, 208,2 kB)

23.09.2023 od 7,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2023 cesta I/68 v meste Prešov most č. 68-0018 v pravom jazdnom páse v km 83,734 (PDF, 208,4 kB) 27.09.2023 – 29.10.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2023 cesta č.  II/511 v k. ú. obce Húl (PDF, 210,2 kB)

04.10.2023 od 8,00 h - 10.10.2023 do 17,00 h

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023

cesta č. II/552 v úseku Stanča – Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov (PDF, 209,1 kB)

01.10.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta č. II/552 v územnom obvode Trebišov (PDF, 208,2 kB) 01.10.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta III/2246 v meste Dolný Kubín časť Mokraď v km 0,620-1,860 (PDF, 210,1 kB) 21.09.2023 od 6,00 h - 31.10.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta III/2263 v obci Oravská Poruba v km 2,435-3,030;3,560-3,950;4,525-4,750 (PDF, 209,6 kB)

21.09.2023 - 31.10.2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta III/2240 v obci Zázrivá časť Havrania v km 0,0415-0,0835 (PDF, 210,1 kB) 19.09.2023 od 6,00 h - 30.11.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta I/49 v km cca 64,553 v meste Púchov (PDF, 208,9 kB)

20.09.2023 - 03.10.2023

Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta III/1545 Hronské Kľačany v km 0,000-1,967 (PDF, 211,1 kB) 25.09.2023 od 6,00 h -  13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta II/554 v intraviláne obce Trhovište (PDF, 208,2 kB)

20.09.2023 - 20.10.2023

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice (PDF, 208,8 kB)

10.10.2023 od 7,30 h - 12.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023

cesta I/70 v staničení km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 211 kB)

19.092023  31.10.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta I/59 v staničení km 68,436 v k.ú. Dolný Kubín (PDF, 210,9 kB)

september - október 2023

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta III/1408 v km 2,300 – 2,440, k. ú. Hviezdoslavov (PDF, 207,3 kB)

23.09.2023 od 6,00 h - 24.09.2023 do 6,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta č. III/2333 , MO 2333-001 (M1255), v k. ú. Liptovský Mikuláš (PDF, 209,2 kB) 18.09.2023 - 18.09.2024
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta II/574 v km cca 4,420 – 5,020 (kumulatívne) v meste Ilava (PDF, 209,9 kB)

14.09.2023 - 30.10.2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1140 Moravský Svätý Ján – Šaštín-Stráže (PDF, 208,9 kB) 15.09.2022 v čase od 8.00 h do 13.00 h.
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1460, Zlatná na Ostrove - Kameničná (PDF, 208,8 kB) od 14.09.2023 od 6,00 h - 07.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1468, Svätý Peter - Modrany (PDF, 209,2 kB) od 18.09.2023 od 6,00 h - 13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III-3805 v obci Nižné Nemecké (PDF, 208 kB) 14.09.2023 - 30.11.2023
Mestský úrad Hlohovec 13.09.2023

Nám. sv. Michala časť 2 a Nám. sv. Michala časť 3 (PDF, 208,2 kB)

16.09.2023 od 18,00 h - 17.09.2023 do15,00 h
Okresný úrad Brezno
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2391, ul. Cesta Osloboditelov, k.ú. Valaská (PDF, 211,8 kB) 16.09.2023 od 12,00 h do 22,00 h hod
Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023

cesta č. III/3368 v mieste železničného priecestia pri obci Nižná Myšľa počas realizácie stavby (PDF, 211,1 kB)

15.09.2023 od 6,00 h - 17.09.2023 do 22,00 h

Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta č. III/3372, Slanec - smer Slančík, v katastrálnom území Slanec (PDF, 209,8 kB)

17.09.2023 od 7,00 h do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2070 v km 2,26 v k. ú. Zádubnie (PDF, 208,7 kB)

13.09.2023 - 15.10.2023

Mestský úrad Šaštín - Stráže 13.09.2023

miestne komunikácie ul. Alej, Pri rybníku, Pri štadióne, Záhorácka. Na kopánke v meste Šaštín - Stráže (PDF, 208,3 kB)

15.09.2023 od 8,00 h do 13,00 h
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2724, intravilán a extravilán k.ú. Utekáč, ckm cca 4,718 – 8,800 (PDF, 208 kB) 08.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2655, intravilán mesta Lučenec, Fiľakovská cesta, ckm cca 0,210 – 0,225 po ľavej strane v smere staničenia (PDF, 207,9 kB) 14.09.2023 od 12,00 h - 18.09.2023 do 12,00 h
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
12.09.2023 cesta III/1544 Mýtne Ludany –Starý Hrádok v km 0,000-2,770 (PDF, 211 kB) 18.09.2023 od 6,00 h - 08.10.2023 do 18,00 h (nepretržite)
Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023

cesta III. triedy č. III/3491 v k.ú. Osikov  v km 0,493 – 0,766 (pohyblivé pracovisko dĺžky 50 m) (PDF, 211,5 kB)

13.09.2023 - 31.12.2023

Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023

cesta III. triedy č. III/3495 v k.ú. Vaniškovce v km 0,990 – 1,375 (pohyblivé pracovisko v dĺžke 20 – 50 m) (PDF, 211,7 kB)

13.09.2023 - 31.12.2023
Mestský úrad Stará Ľubovňa 11.09.2023

miestna komunikácia na Ulici 1. mája s Námestím gen. Štefánika, (PDF, 207,7 kB)

Ulica okružná po križovatku s Ulicou mierovou, Ulica  17.novembra, (PDF, 207,7 kB)

časť Námestia sv. Mikuláša a časť Ulice levočskej po svetelnú križovatku (PDF, 207,7 kB)

21.09.2023 od 6,00 h - 24.09.2023 do 22.00 h
Mestský úrad Hlohovec 11.09.2023

Námestie Sv. Michala  v Hlohovci - od križovatky časť III. po križovatku s námestím časť II. (PDF, 275,6 kB)

21.09.2023 od 20,00 h - 22.09.2023 do 18:00 h
Okresný úrad Šaľa
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023 cesta č. III/1366, Tešedíkovo, Žihárec, v km 7,259 – 9,705 (PDF, 207,9 kB) 11.09.2023 - 29.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2084 v km 10,289 v k. ú. Turie (PDF, 208,5 kB) 09.09.2023 - 10.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2057 v km 1,717 v k. ú. Horný Vadičov (PDF, 209,5 kB) 08.09.2023 - 15.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2138 v km cca 0,898 až km cca 1,278 v katastrálnom území Turany (PDF, 208,5 kB) 09.09.2023 od 6,00 h do 24,00 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2256 v obci Párnica v km 0,030-0,065 kumulatívneho staničenia (PDF, 209,3 kB) 08.09.2023 od 6,00 h - 30.09.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2216 – od cestného km 7,570 po cestný km 7,770 v kat. území obce Lúčky (PDF, 206,7 kB) 11.9.2023 - 14.9.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta I/9 v km 17,930 - 18,330 v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 210,6 kB)

11.09.2023  - 10.10.2023

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023

cesta č. II/581, km 31,427–31,527 ul. Husitská cesta v meste Stará Turá (PDF, 212 kB)

11.09.2023 - 22.09.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta II/504 za mestom Trnava v kkm 24,000 – 31,500 (PDF, 206,5 kB) 16.09.2023 od 7,00 h do 15,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2183 v km cca 0,829 v katastrálnom území Diviaky (PDF, 207,2 kB) 11.09.2023 - 30.09.2023
Mestský úrad Michalovce 07.09.2023 most cez rieku Laborec na Ul. Partizánskej v Michalovciach (PDF, 208,6 kB)

14.09.2023 – 21.06.2024

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/1869 v km 0,470 – 0,510 v intraviláne mesta Nemšová (PDF, 283,3 kB) 08.09.2023 - 16.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/1893 v km 0,320 – 5,390 (kumul.) v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Gogolova v meste Trenčianske Teplice po predajňu COOP Jednota v obci Omšenie (PDF, 280,6 kB) 17.09.2023 od 7,45 h do 12,00 h
Okresný úrad Brezno
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/2397, ul. Staničná, k.ú. Brezno (PDF, 209,9 kB)

06.09.2023 - 06.10.2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta č. III/2358 , MO 2358-003 v k. ú. Liptovská Kokava (PDF, 228,7 kB)

21.04.2023 - 31.08.2023 predlžuje sa do 08.09.2023

Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta III/2837 k. ú. Licince, za obcou Licince smer obec Hucín (PDF, 207,4 kB)

08.09.2023 - 31.05.2024

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023

cesta III/2132 v km cca 33,499 v katastrálnom území Turčiansky Michal (PDF, 208,5 kB)

01.09.2023 - 15.10.2023

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023

cesta III/2190, cesta III/2132, cesta III/2178 v katastrálnom území Mošovce (PDF, 207,8 kB)

06.10.2023 - 07.10.2023

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta II/572 od km 46,198 po km 46,569 (Hlavná ulica, Dunajská Streda) (PDF, 204,5 kB) 19.09.2023 od 09,00 h do 15,00 h
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta III/2675, ckm cca 0,885 – 1,280 (kumulativíne staničenie), intravilán obce Belina (PDF, 208,9 kB) 30.08.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta II/595, ckm cca 14,190 – 14,195 (kumulativíne staničenie), intravilán mesta Poltár, ulica Slobody, pri križovatke s miestnou cestou (PDF, 208,3 kB) 15.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta III/2667, ckm cca 0,830 – 0,845 (kumulativíne staničenie), intravilán mesta Lučenec, ulica Ľ. Podjavorinskej (PDF, 207,7 kB) 25.09.2023 - 27.09.2023
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta II/588 (od km 8,258 po km 9,266) (PDF, 210,2 kB) 04.09.2023 od 6,00 h - 19.09.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023 cesta I/18 v km 519,335 – 519,820 v Ružomberku (PDF, 210,6 kB)

07.09.2023 od 18,00 h - 08.09.2023 do 06,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná (PDF, 211,3 kB)

do 30.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná-Velčice (PDF, 211,5 kB)

do 30.09.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 16,000 - 16,810 v k.ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce (PDF, 210,4 kB)

do 30.09.2023

Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023 cesta č. III/1496  v  k. ú. Šurany (PDF, 208,8 kB)

01.09.2023 od 10,00 h - 20,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 213,8 kB)

do 31.12.2024

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/3698 v zastavanom území obce Pribeník (PDF, 209,7 kB)

06.09.2023 od  06,00 h - 08.09.2023 do 20,00 h nepretržite

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/3653 v úseku Malé Ozorovce – Veľké Ozorovce v km 3,740 – 6,937 (kumulatívne) (PDF, 209,3 kB)

dňa  01.09.2023  od  09:00 hod. do 13:00 hod. (so štartom o 09:00 hod.  na nevyhnutný čas)

Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/2440, v úseku cca ckm 6,160 – 9,450; v smere staničenia, v k.ú. Ostrá Lúka, okres Zvolen, (v úseku od konca cestného mosta cez rieku Hron, v smere od železničného priecestia Budča až po budovu Obecného úradu Ostrá Lúka, v obci Ostrá Lúka) (PDF, 211,4 kB)

09.09.2023 – 10.09.2023 od 07,00 h do 19,00 h

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta II/574 v km 25,795 v obci Valaská Belá (PDF, 207,9 kB)

04.09.2023 - 20.12.2023

Okresný úrad Šaľa
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/1689, Horná Kráľova, Hájske, v km 8,614 – 11,482 (PDF, 207,7 kB)

28.08.2023 - 06.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta II_516 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice (PDF, 211,5 kB) 28.08.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta III_1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 211,6 kB) 28. 08. 2023 - 15. 11. 2023
Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta II-531 Rimavská Sobota (PDF, 209,4 kB) 04.09.2023 – 31.07.2024
Mestský úrad Nemšová 25.08.2023 miestna komunikácia na Štúrovej ulici (PDF, 206,6 kB) 28.08.2023 – 08.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2023

cesta I/18 v km 547,626-551,835 v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, Okoličné (PDF, 212,7 kB)

08.09.2023 od 20,00 h - 10.09.2023 do 20,00 h (nepretržitá 48 hodinová uzávierka - servisná)

Mestský úrad Prievidza 24.08.2023

úplná uzávierka miestnej cesty Ul. M. R. Štefánika od križovatky pri supermarkete LIDL, Mierové námestie po križovatku s Ul. S. Chalupku, miestna cesta Ul. S. Chalupku uzavretá v priestore križovatky s Ul. M. R. Štefánika (PDF, 208,4 kB)

Ul. M. R. Štefánika 08.09.2022 od 17,00 h - 11.09.2022 do 24,00 h

Ul. S. Chalupku 08.09.2022 od 22,00 h -11.09.2022 do 24,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.08.2023 cesta č. III/1140 v kkm 3,100 – 3,130 v obci Sekule (PDF, 207,8 kB)

28.08.2023 - 09.10.2023

Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526, v úseku cca v km 4,870 – 4,953, v smere staničenia, v k.ú. Bzovík, okres Krupina (PDF, 272,6 kB) 17.08.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526 v úseku cca od km 1,800 až do km 3,200;
v k.ú. Bzovík a v k.ú. Uňatín, okres Krupina
(PDF, 274,7 kB)
15.07.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta III/2452 v úseku ckm cca 4,913 – 5,646 v smere staničenia, ulica Lieskovská cesta, smer Lieskovec, okres Zvolen (PDF, 274,8 kB) 04.07.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/527 v úseku cca km 77,759 – 77,939, v k.ú. Pliešovce, okres
Zvolen
(PDF, 272,8 kB)
14.08.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526 v úseku križovatky R2 Kriváň, v k.ú. Kriváň, okres Detva (PDF, 273,7 kB) 14.08.2023 - 25.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_2141 v k.ú. Belá (PDF, 208,4 kB) 01.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_2138 v k.ú.Turany (PDF, 208,4 kB) 01.09.2023 - 17.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_1879, ul. Biskupická, k.ú. Trenčianske Biskupice (PDF, 210 kB) 21. 08. 2023 - 29. 09. 2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta č. III/1500 v ckm 12, 373 k. ú. Jatov (PDF, 209,3 kB) 25.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta II/511 v km 5,300 – 10,290 (PDF, 207,2 kB)

01.04.2023 - 20.12.2023

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta III/1791 v prejazdnom úseku obcou Lehota pod Vtáčnikom km 4,000 – 5,400 (kumulatívne) (PDF, 207,1 kB) 15.08.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta č. II/426 Skalica - Holíč v kkm 7,628 - 7,760 (PDF, 208,9 kB) od 18.08.2023 do začatia rekonštrukčných prác na
uvedenom moste
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
16.08.2023 cesta III/2248 v meste Dolný Kubín v km 0,078–0,309 v protismere kumulatívneho staničenia (PDF, 208,4 kB) 17.08.2023 od 6,00 h - 30.10.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.08.2023 cesta I/49, v km 64,000, k. ú. Púchov (PDF, 212 kB) 11.08.2023 - 03.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.08.2023 cesta III/2085 km 0,724 (kumulatívne) v k. ú. Žilina (PDF, 206,8 kB) v termíne – 2 dni v mesiaci september 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/2108 km cca 1,278 – 1,331 (kumulatívne) v k. ú. Konská (PDF, 207 kB) 10.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/589, (Chotín – Pribeta – Kolta), od km 14,969 po km 17,161 (PDF, 207,9 kB) 10.08.2023 od 7,00 h - 15.11.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/573 (od km 46,250 – 46,450) v meste Kolárovo (PDF, 208,2 kB) 10.08.2023 od 6,00 h - 14.08.2023 do 12,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/1868 v km cca 0,000 – 1,260 v obci Veľké Bierovce (PDF, 211,8 kB) 09.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/1425 v km 1,029, k. ú. Dunajská Streda (PDF, 204,4 kB) 21.08.2023 od 8,00 h - 28.08.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/574 v km cca 4,420 – 5,020 (kumulatívne) v meste Ilava (ul. Pivovarská) (PDF, 209,8 kB) 08.08.2023 - 14.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta III/2084 km 6,537 (kumulatívne) v k.ú.Višňové (PDF, 207 kB) 14.08.2023 - 25.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta III/2133 v km cca 0,338 v katastrálnom území Turany (PDF, 208,5 kB) 14.08.2023 - 18.08.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta II/513 pred mestom Hlohovec v kkm 6,700 – 7,400 (PDF, 206 kB) 12.08. 2023 - 14.08.2023 do 8,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.08.2023 cesta III/2085 km 1,694 – 1,680 (kumulatívne) v k. ú. Trnové (PDF, 207 kB) 21.08.2023 - 31.0.8.2023
Mestský úrad Gelnica 07.08.2023

MK Hlavná ulica v úseku:
Od križovatky pri objekte č.s. 486 po križovatku pri objekte č.s. 139
(PDF, 208,8 kB)

10.08.2023 od 20,00 h - 13.08.2023 do 12:00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.08.2023 cesta I/64d v 2,948 km kumulatívneho staničenia v k.ú. Topoľčany (PDF, 207,8 kB) 14.08.2023 od 15,00 h - 18.08.2023 do
8.00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.08.2023 cesta III/1225 (v úseku od obecného úradu po križovatku s cestou III/1876) a cesty III/1876 (od križovatky s cestou III/1225 až po koniec cesty III/1876 v staničení km 7,530) v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 210,7 kB) 20.08.2023 od 13,00 h do 18,00 h

Mestský úrad Stropkov

02.08.2023 cesta I/15 v prieťahu mestom Stropkov, km 42,234 až km 42,889 ( od križovatky ul. Hlavná-Mlynská, po križovatku Hlavná –Krátka) (PDF, 214,1 kB) 04.08.2023 od 5,00 h - 06.08.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
02.08.2023 cesta II/507 ckm 41,366 km - 42,309 km v meste Galanta (PDF, 210,1 kB) 10.08.2023 o 00:00 h do 13.08.2023
10:00 h
Okresnú úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
02.08.2023 cesta III/1430 v km 3,276 - 3,516, k. ú. Oľdza (PDF, 207,5 kB) 04.08.2023 od 12,00 h do 07.08.2023 
do 12,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

02.08.2023 cesta č. III/2333, ckm 2,850 - 3,270 Liptovský Mikuláš (PDF, 208 kB) 19.08.2023
od 10,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.08.2023 cesta I/60 v Žiline (PDF, 211,2 kB) 02.08.2023 - 31.08.2023
(práce na deliacom páse medzi I/60 a vetvou 3 MOK)

Okresný úrad Nitra
Doprva a pozemné komunikácie 

01.08.2023 cesta I/51 v km 231,658 - 231,736 a v km 232,087 - 232,577 v k.ú. Žemberovce (PDF, 206,9 kB) 07.08.2023 - 15.10.2023,
denne od 7:00 h do 16:00 h

Mesto Hlohovec

01.08.2023

Ul. Palackého k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 206,5 kB)

01.08.2023 - 15.09.2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

31.07.2023 Cesta I-61 v úseku Piešťany-Červeník (PDF, 212,4 kB) dňa 06.08.2023
v čase od 7.00 h do 16.00 h nepretržite

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2023 cesta I/18 v km 547,626-551,835 v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, Okoličné (PDF, 210,2 kB) 02.08.2023 - 05.10.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023

úplná uzávierka cesty I/13 od km 0,0 po km 0,2 v meste Veľký Meder, intravilán (PDF, 215,1 kB)

čiastočná uzávierka cesty I/63 od km 66,7 po km 66,9 v meste Veľký Meder, intravilán (PDF, 215,1 kB)

01.08.2023 - 03.11.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023 cesta č III/1796 v km cca 18,825 – 18,849 v katastrálnom území Slovany (PDF, 228,5 kB) 01.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023 cesta č III/2162 v km cca 2,142 v katastrálnom území Valča (PDF, 228,4 kB) 01.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta II/574, ul. Pivovarská v km 4,255 – 4,285 v intraviláne mesta Ilava (PDF, 273,8 kB) 31.07.2023 - 18.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta III/1860 v km 0,410 – 0,420 v extraviláne obce Trenčianske Mitice (PDF, 211,9 kB) 07.08.2023 od 7,30 h - 12.08.2023 do 8,30 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta I/62 v km 31,527 v meste Sered', intravilán, vmieste mosta ex. č. 62-013, M2437 Nadjazd nad železničnou traťou Galanta -Leopoldov (PDF, 213,8 kB) do 31.03.2025
Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta III/2301, k.ú. Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 210,1 kB) 06.08.2023 od 9,00 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2023 cesta III/2106 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 211,2 kB) 29.07.2023 od 11,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2023 cesta III/2093 v km cca 3,510 (kumulatívne) (PDF, 206 kB) 2 dni v termíne júl – august 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/64 v úseku Rajec – Rajecká Lesná – Čičmany
cesta III/2111 v Rajeckej Lesnej
cesta III/2112 v Čičmanoch
cesta III/2110 v Rajci
(PDF, 210,2 kB)
12.08.2023 od 8,30 h do 14,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta III/2216 – od cestného km 7,570 po cestný km 7,770 v kat. území Lúčky (PDF, 207,9 kB) 27.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta č II/519 v km cca 23,443 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom (PDF, 227,5 kB) 31.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/9, v km 69,000 - 69,100, z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača CZT Nováky (PDF, 209,4 kB) 14.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/61, v km 167,450 - 167,950 v k. ú. Plevník - Drienové (PDF, 229,5 kB)

- aplikácia materiálov na vodorovné dopravné značenie: 09.09.2023 od 7,00 h do 18,00 h
- prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 23.09.2023, 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 18,00 h


- meranie funkčných parametrov po 7 - 14 dňoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 23.09.2023 v čase od od 7,00 h do 17,00 h
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 17,00 h


- meranie funkčných parametrov po 6 mesiacoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 09.03.2024 od 7,00 h do 17,00 h
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h


- vyhodnotenie skúšaných materiálov nanesených v roku 2022 po ročnom zaťažení premávkou: 19.08.2023
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
24.07.2023 cesta III/1341 v staničení od 0,745 km po 0,755 km v meste Galanta (PDF, 207,8 kB) 27.07.2023 od 7,00 h - 01.08.2023 do 10,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
18.07.2023 cesta I/59 v km 42,600 – 42,800 k.ú. Ružomberok (PDF, 210,5 kB) 22.07.2023 od 23,00 h - 23.07.2023 do 5,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.07.2023

cesta II/519 v km cca 8,366 – 9,191 v katastrálnom území Jasenovo (PDF, 208,5 kB)

18.07.2023 - 15.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2023 cesta III/1868 v km 0,000 – 1,260 v obci Veľké Bierovce (PDF, 281,3 kB) 17.07.2023 - 08.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2023 cesta I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce (PDF, 210,3 kB)

24.07.2023 - 30.10.2023

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2023 cesta II/573 (od km 44,115 po km 44,215) v úseku mosta cez Malý Dunaj (mostný objekt č. 573-003) (PDF, 211,8 kB) 22.07.2023 od 6,00 h do 22.07.2023 v čase do 18:00 hod.
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
13.07.2023 cesta II/573 (od km 38,301 po km 44,422) (PDF, 210,7 kB) 13.07.2023 od 6,00 h - 31.08.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023

cesta III/1893 v km 0,320 – 5,390 (kumul.) v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Gogolova v meste Trenčianske Teplice (PDF, 278,1 kB)

14.07.2023 od 17,00 h do 20,30 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta III/2263 v km 0,000 – 0,600 v obci Veličná, 027 54 (PDF, 208,1 kB) 22.07.2023 od 8,00 h - 23.07.2023 do 6,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta II/534 v úseku od nadjazdu cesty II/534 s napojením na cestu III/3082 a cesty III/3082 v km 1,164 – 1,284 (kumulatívne staničenie) (PDF, 207,8 kB) 12.07.2023 -15.11.2023
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 207,4 kB) 17.08.2023 od 15,00 h - 20.08.2023 do 6,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
10.07.2023 cesta č III/2132 v km cca 17,555 v katastrálnom území Necpaly (PDF, 228,2 kB) 10.07.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
07.07.2023 cesta III/2226 – od cestného km 4,558 (CDB, kum.) po cestný km 4,836 (CDB, kum.) v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 305,5 kB) 10.07.2023 - 30.08.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta III/2075 v km cca 1,795 – 2,020 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 17.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 211,7 kB) 15.07.2021 od 7,15 h do 14,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta II/584 od križovatky v L. Sielnici s cestou III/2218 až po križovatku s cestou II/584A a III/2301 (PDF, 225,9 kB) 15.07.2023 od 8,15 h do 14,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta č. III/1796 v km cca 14,360-14,760 a cesta III/2183 v ckm cca 2,500-5,400 (PDF, 208,2 kB) 06.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta III/1912 v km cca 2,469 – 3,017 (kumulatívne) v k. ú. Košeca (PDF, 208,7 kB) 06.07.2023 - 22.07.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023

cesta I/9 v km cca 82,0 (kumulatívne) v obci Veľká Čausa, v km cca 84,0 – 85,0 (kumulatívne) v obci Chrenovec-Brusno, v km cca 86,0 – 86,4 (kumulatívne) v obci Jalovec a v km cca 86,4 – 87,6 (kumulatívne) v obci Ráztočno (PDF, 211,7 kB)

04.07.2023 - 15.09.2023

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta III/2256 – od cestného km 4,986 (CDB, kum.) po cestný km 5,125 (CDB, kum.) v obci Komjatná (PDF, 207,8 kB) 05.07.2023 - 16.07.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia v kkm 2,390 (PDF, 208,6 kB) 18.07.2023 od 7,00 h - 19.07.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta III/2052 v km 0,000 - 0,540 resp. cesta III/2095 v km 4,480 – 5,840 v Kysuckom Novom Meste (PDF, 213,6 kB) 01.07.2023 - 16.07.2023 v členení:
01.07.2023 - 02.07.2023 1. a 2. etapa (frézovanie vozovky hr. 40 mm)
08.07.2023 - 09.07.2023 3. a 4. etapa
15.07.2023 - 16.07.2023 5. a 6.etapa pokládka asf. koberca AC 11O hr. 40 mm)
Práce realizované počas pracovných dní tzn. mimo víkendov (vyrovnanie lokálnych depresií–výtlkov...)
budú vykonávané mimo dopravných špičiek (od
5,00 h do 7,00 h a 13,00 h – 15,00 h) s dôrazom na
minimalizáciu tvorby dopravných kongescií
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta I/70 v staničení km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 279,6 kB) apríl - jún 2023
Termín čiastočnej uzávierky sa predlžuje do 31. augusta 2023.
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta II/516 v km 11,700 – 16,200 v úseku Petrova Lehota – Motešice (PDF, 277,7 kB)

Termín čiastočnej uzávierky cesty II/516 sa predlžuje nasledovne:

Termín uzávierky: do 30.08.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta III/1225 v km 9,500 – 10,300 v obci Chocholná-Velčice a cesta III/1862 v km 0,520 – 1,520 v obci Trenčianske Mitice (PDF, 283 kB) 03.07.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta č. III/2143 v km cca 0,365 - 0,397 CDB kum v k. ú. Košťany nad Turcom (PDF, 209,2 kB) 03.07.2023 - 15.07.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2023 cesta II/583 v k. ú. Krasňany, mostný objekt č. 583-009 a č. 583-010 (PDF, 208,3 kB)

01.07.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2023 cesta III/2309 v obci Štefanov nad Oravou, v km 0,040 -0,460, okres Tvrdošín (PDF, 208,6 kB)

01.07.2023 od 9,00 h do 20,00 h a

02.07.2023 od 09,00 h do 20,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2023 cesta č. III/2358, v ckm 7,305 v extraviláne Obce Liptovská Kokava (PDF, 208,9 kB) 29.06.2023 od 8,00 h do 13,30 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2023 cesta I/64 most ev. č. 64-019A na križovatke R1A a I/64, Nitra (PDF, 207,4 kB) 01.07.2023 od 7,00 h - 13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.06.2023 cesta III/1225 v km 4,080 – 4,510 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové (PDF, 279,5 kB) 27.06.2023 - 30.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.06.2023 cesta I/64 v km cca 112,960 - 113,430 v obci Žabokreky nad Nitrou (PDF, 208,2 kB) 01.08.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta č. III/2132 v ckm 17,990 až 18,034 CDB kum (PDF, 207,7 kB) 24.06.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta č. III/2131 v ckm 8,275 až 8,519 CDB kum (PDF, 207,7 kB) 08.07.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta III/2263 ul. Gäceľská v meste Dolný Kubín v km 5,600 – 6,175 (PDF, 209,4 kB) 22.09.2023 od 4,00 h - 23.09.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta III/2327, okr. Liptovský Mikuláš (PDF, 208,5 kB) 07/2023 - 09/2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.06.2023 cesta I/70 v km 8,135 – 9,338 v zastavanom území obce Párnica (PDF, 212,1 kB) júl - september 2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2023 cesta III/2229 – od cestného km 1,060 po cestný km 1,270 v kat. území Likavka (PDF, 207,8 kB) 22.06.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2023 cesta III/2226 – od cestného km 0,570 po cestný
km 0,900 v kat. území Ružomberok
(PDF, 207,8 kB)
22.06.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.06.2023 cesta I/65 v km cca 107,800 – 106,600 (kumulatívne) v k. ú. Horná Štubňa (PDF, 206,9 kB) 19.06.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta I/70 v km cca 16,640 – 16,900 v Dolnom Kubíne (PDF, 211 kB)

22.06.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/2254 v km 0,000 – 0,160 v obci Dlhá nad Oravou (PDF, 208 kB) 21.06.2023 od 6,00 h - 27.06.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 207,9 kB) 15.07.2023 od 7,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 208,1 kB) 01.07.2023 od 6,00 h - 02.07.2023 do 16,00 h a 06.07.2023 od 8,00 h do 12,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta č. II/584 Huty – Lipt. Matiašovce, vpravo“ v ckm 25,480 – 25,558 CDB kum (PDF, 208,6 kB) 6/2023 – 10/2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.06.2023 cesta I/9 v km 41,000 – 42,000 v intraviláne mesta
Bánovce nad Bebravou
(PDF, 211,5 kB)
17.06.2023 - 18.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2023 cesta III/2085 km 3,571 (kumulatívne) v k. ú. Trnové (PDF, 206,6 kB) 1 deň v termíne 20.06.2023 -31.07.2023
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2023 cesta č. II/581, km 31,400 ul. Mýtna, Stará Turá (PDF, 214,6 kB) 01.07.2023 do 03.09.2023

Mestský úrad Šaštín-Stráže

09.06.2023

miestna komunikácia ul. Nádražná v k.ú. Šaštín (PDF, 208,5 kB)

10.06.2023 v čase 10:00 - 12:00 hod

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta III_1464 v km 5,400 – 6,300, Marcelová (PDF, 207,8 kB)

10.06.2023 v čase 14:00 - 15:00 hod

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta I_64 v obci Nedožery - Brezany (PDF, 208,2 kB)

od 09.06.2023 do 31.07.2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta č. III_1170, Borský Peter (PDF, 209,1 kB)

17.06.2023 v čase od 08.00 h do 20.00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta č. III_1143, Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš (PDF, 210,6 kB)

10.06.2023 v čase od 09.00 h do 14.00 h

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie

08.06.2023

cesta č. III_2162 v ckm 1,895 CDB kum, k. ú. Valča (PDF, 208,4 kB)

12.06.2023 - 16.06.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III_2084 km 10,477 (kumulatívne) v k. ú. Turie (PDF, 207,3 kB)

1 deň v termíne 15.06.2023 – 31.07.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III_2095 km cca 4,800 v k. ú. KNM (PDF, 209,5 kB)

etapa č. I resp. č. Ia od 07. júna 2023 do 31. júla 2023
etapa č. II od 01. júla 2023 do 15. septembra 2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta I_11 v km 435,400 na realizáciu prác súvisiacich s mostným objektom SO 231 (PDF, 213,7 kB)

sobota 10. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 11. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)
náhradné termíny :
sobota 17. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 18. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)
resp.
sobota 24. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 25. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III1879, ul. Biskupická v km 0,030 – 0,070 kumul. k.ú. Trenčianske Biskupice (PDF, 207,6 kB)

od 08.06.2023 do 30.06.2023

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2023 cesta III_2144 v ckm 3,150 – 3,165 CDB kum, k. ú. Bystrička (PDF, 208 kB) do 31.08.2023 (uzávierka nepresiahne 30 dní)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
05.06.2023 cesta II_583 v km 2,200 – 2,800 (PDF, 207,1 kB) 05. jún 2023 (pondelok) - 30. jún 2023 (piatok) (nepretržitá uzávierka)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

05.06.2023

cesta III_2300 – most cez rieku Orava v obci Podbiel, ev.č. MO 2300-001 (PDF, 207,2 kB)

31. 05. 2023 – 28.02. 2024

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

02.06.2023

cesta I_9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná-Velčice (PDF, 211,1 kB)

05. 06. 2023 - 31. 08. 2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie

01.06.2023

cesta III_2253 v ckm 0,045, v k. ú. Dlhá nad Oravou (PDF, 211,5 kB)

17. 06. 2023 v čase od 07:00 do 21. 06. 2023 v čase do 07:00 hod.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

31.05.2023

cesta II_507 v km 138,960 – 140,530 v úseku od obce Zamarovce po obec Skalka nad Váhom (PDF, 212,4 kB)

22.07.2023 od 17:00 hod. – 23.07.2023 do 01:00 hod.
23.07.2023 od 07:00 hod. – 23.07.2023 do 15:00 hod.

Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie

31.05.2023

cesta III_3077 v km 0,100 – 0,450 (PDF, 206,3 kB)

29.05.2023 – 30.11.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023

cesta III_2072 v km 0,847 – 0,962 (PDF, 206,3 kB)

15.06.2023 (štvrtok) – 12.07.2023 (streda) (nepretržitá uzávierka)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023

cesta II_541 v km 1,606 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB)

2 dni v termíne jún-júl 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023 cesta I_9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota (PDF, 209,9 kB) - most č. 204 (M4904): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023
- most č. 205 (M895): 01. 06. 2023 - 31. 10. 2023
- most č. 206 (M4236): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023 cesta II_584 v ckm 55,950 – 56,020 CDB kum v k.ú. Demänovská dolina, okr. LM (PDF, 208,5 kB) 06/2023 – 09/2023

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta II_503 úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 207,2 kB)

02.06.2023 v čase 7:30 – 13:00 hod.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta III_2321 v objekte MO 2321-003 – most v obci Jalovec, okres LM (PDF, 208,5 kB)

05/2023 – 07/2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta III_1277 od Smoleníc po vodnú nádrž Boleráz (PDF, 207,5 kB)

02.06. 2023 od 14:45 – 18:00 ( 3,5h)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

25.05.2023

cesta I_59 v k. ú Trstená (PDF, 210,5 kB)

1. Medzinárodný deň detí
dňa 01.06.2023 v čase od 07:00 h do 14:00 h
2. Trstenská krídlovka
dňa 01.07.2023 v čase od 15:00 h do 23:00 h
dňa 02.07.2023 v čase od 13:00 h do 23:00 h
3. Škapuliarsky jarmok
dňa 14.07.2023 v čase od 05:00 h do 24:00 h
4. Spievame Márii
dňa 16.07.2023 v čase od 08:30 h do 23:00 h
5. Rozlúčka s letom
dňa 31.08.2023 v čase od 18:00 h do 24:00 h
6. Martinský jarmok
dňa 10.11.2023 v čase od 05:00 h do
dňa 11.11.2023 do 15:00 h

 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

25.05.2023

cesta III_2112 a III_2113 v obci Čičmany (PDF, 209,3 kB)

úplná uzávierka cesty III/2113 v dňoch 26. 05. 2023 od 12,00 h do 27. 05. 2023 do 19,00 h
čiastočná uzávierka cesty III/2112 dňa 27. 05. 2023 od 08,00 do 19,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.05.2023

cesta III_2224, Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš (PDF, 209,2 kB)

30. 05. 2023 – 01.06.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod. (v prípade zlého počasia náhradný termín 06.06.2023 – 08.06.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod.)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

22.05.2023

cesta II_507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná (PDF, 209,6 kB)

23. mája 2023 – 31. augusta 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

18.05.2023

cesta I_9 v km 16,000 - 16,810 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota (PDF, 208,8 kB)

fáza č. 1 (ľavá strana staničenia): od 22. 05. 2023 do 30. 06. 2023
fáza č. 2 (pravá strana staničenia): od 10. 07. 2023 do 31. 08. 2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.05.2023 cesta č. III/1133 kkm 0,000 – 0,525 v obci Petrova Ves (PDF, 208,4 kB) 27.05.2023 v čase od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2023 cesta I/65 v úseku križovatky ul. Jesenského s MK ul. N. Hejnej) v Martine (PDF, 208,3 kB) 15.05 - 31.05.2023 ( výlučne v nočných hodinách v čase od 21,00 h do 5,00 h)
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2023 cesta I/63 od križovatky s MK – ul. Priechodná v meste Šamorín po križovatku ciest I/63 a II/506 v obci Báč (PDF, 212,5 kB) 21.05.2023 od 9,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023

cesta III/1056 od km 7,464 po km 9,108 (PDF, 210,4 kB)

cesta II/506 od km 0,000 po km 20,360 (PDF, 210,4 kB)

cesta III/1421 od km 0,000 po km 14,774 (PDF, 210,4 kB)

cesta III/1056 dňa 20.05.2023 od 8,30 h do 16,30 h

cesta II/506, III/1421 dňa 21.05.2023 od 8,30 h do 16,30 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023 cesta III/2247 v km 3,230 – 3,330, 026 01, Leštiny (PDF, 210,1 kB) 15.05.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023 cesta III/2246 v km 3,480, 026 01, Dolný Kubín (PDF, 207,9 kB) 15.05.2023 - 26.05.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2084 v km 7,700 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 13.05. - 14.05.2023 prípadne 20.05. - 21.05.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2093 v km 0,000 – 1,650 (kilometrovníkové) (PDF, 207,1 kB) máj - október 2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2263 v km 4,635 Oravská Poruba - Geceľ (PDF, 209,3 kB) 15.05.2023 - 31.05.2023 (v trvaní max. 3 dni)
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta č. III/2188 v ckm 0,000 – 0,583 CDB kum, k. ú. Dolná Štubňa (PDF, 209,8 kB)

15.05.2023  -  15.06.2023 (spätná úprava 01.10.2023 do 15.10.2023)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2023

cesta č. II_584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020 – 56,950“ v k. ú. Demänovská Dolina (PDF, 209,2 kB)

do 30. júna 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2023

cesta I_9 v km 18,697 - 18,997 a most č.206 (M4236) v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 210,4 kB)

15. mája 2023 – 12. júna 2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

11.05.2023

cesta č. III_1149 v úseku od kkm 7,372 - 1 (PDF, 210,7 kB)