Prekážky a obmedzenia na ceste

Aktuálna dopravná situácia

na diaľniciach a rýchlostných cestách Slovenskej republiky v správe Národnej diaľničnej spoločnosti


Ďalšie dopravné obmedzenia

Slovenská správa ciest


Oznámenie aktuálnych informácií o prekážkach a obmedzeniach na ceste podľa § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov a nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

Oznamujúci subjekt Dátum oznámenia Miesto a predmet uzávierky Termín trvania uzávierky

ROK 2023

     
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
04.10.2023 cesta II/552 železničné priecestie, za kr. cesty II/555 s cestou II/552 – smer do mesta Veľké Kapušany, okr. Michalovce (PDF, 208,4 kB)

17.10.2023 od 6,00 h do 19,00 h

26.10.2023 od 6,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
04.10.2023 cesta I/18 Poprad , Svit, Tatranská Štrba (PDF, 207,2 kB) 04.10.2023 - 20.11.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
03.10.2023 cesta III/1515 k. ú. Kamenica nad Hronom a Chľaba (PDF, 209,2 kB) 16.10.2023 od 6,00 h - 09.11.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 cesta I/78 v staničení km 4,475 – 6,000 k.ú. Oravský Podzámok (PDF, 209,8 kB) 02.10.2023 – 30.11.2024
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023

na úseku cesty III/3456, v km 2,460 - 3,010, kat. územia Podhorany (I. úsek) a v km 4,490 - 5,220 kat. územia Chmeľovec a Šarišská Trstená, (II. úsek) (PDF, 208,5 kB)

02.10.2023 – 31.10.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 na úseku cesty III/3446, v km 4,670 – 5,200 (PDF, 208 kB)

02.10.2023 – 31.10.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
02.10.2023 cesta III/3466, medzi obcami Čelovce - Pušovce (PDF, 383,5 kB) 02.10.2023 - 25.10.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023

cesta III/1497 v obci Palárikovo (PDF, 208,1 kB)

02.10.2023 od 6,00 h - 26.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta č. III/1500  v ckm 12, 373 k. ú. Jatov (PDF, 209,4 kB) 30.09.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta I/61 v km 124,119 – 124,499 v k. ú. Trenčín (PDF, 210,9 kB) 05.10.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2023 cesta III/2159 v km cca 2,332 – 2,372 v katastrálnom území Socovce (PDF, 207,4 kB) 02.10.2023 - 15.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta III/2112 v km 8,000 – 9,867 v k. ú. Čičmany (PDF, 208,4 kB) 10.10.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta III/2105 v km 0,000 – 0,700 v k. ú. Poluvsie a Stránske (PDF, 209,3 kB) 02.10.2023 - 13.10.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023

cesta III/1877 v km 0,930 – 1,170 a v km 1,470 – 2,020, cesta III/1878 v km 0,000 – 0,260 a cesta III/1883 v km 0,000 – 0,160 v obci Trenčianske Stankovce (PDF, 279,1 kB)

29.09.2023 - 31.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2023 cesta II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,940 v  obci Trenčianske Stankovce (PDF, 278,3 kB) 29.09.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023

cesta III/1586 Malé Kozmálovce – Nemčiňany v km 0,000-2,003 (PDF, 208,6 kB)

02.10.2023 od 6,00 h - 22.10.2023 do 18,00 h dňa (nepretržite)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta I/18 v km cca 471.000 – 473,000 k.ú. Strečno (PDF, 213,9 kB) 02.10.2023 - 12.12.2023
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023

cesta II/545 v kat. území Kapušany (I. úsek v km 0,700 – 1,100) a obce Demjata (II. úsek v km 6,100 – 6,300) (PDF, 208,9 kB)

28.09.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta III/3451 v meste Veľký Šariš časť Kanaš (PDF, 208,4 kB)

26.09.2023 - 30.11.2023

Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta III/3423 v obci Hrabkov č. 70 (PDF, 207,5 kB)

27.09.2023 - 29.09.2023

Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2023 cesta č. III/3364 v úseku železničnej trate Moldava nad Bodvou - Počkaj smer Debraď (v mieste železničného priecestia) (PDF, 209,5 kB)

28.09.2023 od 7,00 h - 29.09.2023 do 15,30 h (nepretržite)

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2023 cesta II/593 v km 34,697 v obci Nedanovce (PDF, 207,7 kB)

02.10.2023 - 27.10.2023

Mestský úrad Hlohovec 26.09.2023

ulica Železničná, M. R. Štefánika, Starý rínok, Štúrova, Pribinova, Fándlyho, Starý rínok, Puškinova,  Vajanského v k. ú. Hlohovec (PDF, 209,1 kB)

27.09.2023 - 02.10.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
25.09.2023 cesta III/2223 – od cestného km 2,290 po cestný km 3,400 v kat. území obce Liptovské Revúce (PDF, 207,6 kB) 27.9.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
25.09.2023

cesta č. II/499 a III/1187 Nám. M. R. Štefánika v meste Myjava (PDF, 207,5 kB)

30.09.2023 od 5,00 h do 20,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta II/583 v km 15,3 – 16,8 v k. ú. Stráža a Lysica (PDF, 208,6 kB)

25.09.2023 - 12.10.2023

Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta II/555 v extraviláne pred kr. s cestou II/552, okr. Michalovce (PDF, 207,6 kB)

04.10.2023 od 6,00 h - 05.10.2023 do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta I/18 v km 504,460 v k. ú. Stankovany (PDF, 211,3 kB) 23.09.2023 (sobota) v prípade nevhodných poveternostných podmienok v náhradnom termíne  30.09.2023 (sobota)
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023 cesta I/63 v 147,075 km – 147,105 km, v cestnom úseku 4633A05700_4633A05800 v k.ú. Štúrovo (PDF, 207,9 kB) 26.09.2023 - 29.09.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2023

cesta č. III/1134 Petrova Ves - Gbely v meste Gbely, v úseku Nám. Slobody a ul. Hurbanova, v kkm cca 3,825 - 4,208 (PDF, 208,2 kB)

23.09.2023 od 7,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Prešov
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2023 cesta I/68 v meste Prešov most č. 68-0018 v pravom jazdnom páse v km 83,734 (PDF, 208,4 kB) 27.09.2023 – 29.10.2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2023 cesta č.  II/511 v k. ú. obce Húl (PDF, 210,2 kB)

04.10.2023 od 8,00 h - 10.10.2023 do 17,00 h

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023

cesta č. II/552 v úseku Stanča – Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov (PDF, 209,1 kB)

01.10.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta č. II/552 v územnom obvode Trebišov (PDF, 208,2 kB) 01.10.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta III/2246 v meste Dolný Kubín časť Mokraď v km 0,620-1,860 (PDF, 210,1 kB) 21.09.2023 od 6,00 h - 31.10.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2023 cesta III/2263 v obci Oravská Poruba v km 2,435-3,030;3,560-3,950;4,525-4,750 (PDF, 209,6 kB)

21.09.2023 - 31.10.2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta III/2240 v obci Zázrivá časť Havrania v km 0,0415-0,0835 (PDF, 210,1 kB) 19.09.2023 od 6,00 h - 30.11.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta I/49 v km cca 64,553 v meste Púchov (PDF, 208,9 kB)

20.09.2023 - 03.10.2023

Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta III/1545 Hronské Kľačany v km 0,000-1,967 (PDF, 211,1 kB) 25.09.2023 od 6,00 h -  13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta II/554 v intraviláne obce Trhovište (PDF, 208,2 kB)

20.09.2023 - 20.10.2023

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2023 cesta II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice (PDF, 208,8 kB)

10.10.2023 od 7,30 h - 12.10.2023 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023

cesta I/70 v staničení km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 211 kB)

19.092023  31.10.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta I/59 v staničení km 68,436 v k.ú. Dolný Kubín (PDF, 210,9 kB)

september - október 2023

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta III/1408 v km 2,300 – 2,440, k. ú. Hviezdoslavov (PDF, 207,3 kB)

23.09.2023 od 6,00 h - 24.09.2023 do 6,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
18.09.2023 cesta č. III/2333 , MO 2333-001 (M1255), v k. ú. Liptovský Mikuláš (PDF, 209,2 kB) 18.09.2023 - 18.09.2024
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta II/574 v km cca 4,420 – 5,020 (kumulatívne) v meste Ilava (PDF, 209,9 kB)

14.09.2023 - 30.10.2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1140 Moravský Svätý Ján – Šaštín-Stráže (PDF, 208,9 kB) 15.09.2022 v čase od 8.00 h do 13.00 h.
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1460, Zlatná na Ostrove - Kameničná (PDF, 208,8 kB) od 14.09.2023 od 6,00 h - 07.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2023 cesta III_1468, Svätý Peter - Modrany (PDF, 209,2 kB) od 18.09.2023 od 6,00 h - 13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III-3805 v obci Nižné Nemecké (PDF, 208 kB) 14.09.2023 - 30.11.2023
Mestský úrad Hlohovec 13.09.2023

Nám. sv. Michala časť 2 a Nám. sv. Michala časť 3 (PDF, 208,2 kB)

16.09.2023 od 18,00 h - 17.09.2023 do15,00 h
Okresný úrad Brezno
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2391, ul. Cesta Osloboditelov, k.ú. Valaská (PDF, 211,8 kB) 16.09.2023 od 12,00 h do 22,00 h hod
Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023

cesta č. III/3368 v mieste železničného priecestia pri obci Nižná Myšľa počas realizácie stavby (PDF, 211,1 kB)

15.09.2023 od 6,00 h - 17.09.2023 do 22,00 h

Okresný úrad Košice- okolie
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta č. III/3372, Slanec - smer Slančík, v katastrálnom území Slanec (PDF, 209,8 kB)

17.09.2023 od 7,00 h do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2070 v km 2,26 v k. ú. Zádubnie (PDF, 208,7 kB)

13.09.2023 - 15.10.2023

Mestský úrad Šaštín - Stráže 13.09.2023

miestne komunikácie ul. Alej, Pri rybníku, Pri štadióne, Záhorácka. Na kopánke v meste Šaštín - Stráže (PDF, 208,3 kB)

15.09.2023 od 8,00 h do 13,00 h
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2724, intravilán a extravilán k.ú. Utekáč, ckm cca 4,718 – 8,800 (PDF, 208 kB) 08.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2023 cesta III/2655, intravilán mesta Lučenec, Fiľakovská cesta, ckm cca 0,210 – 0,225 po ľavej strane v smere staničenia (PDF, 207,9 kB) 14.09.2023 od 12,00 h - 18.09.2023 do 12,00 h
Okresný úrad Levice
Doprava a pozemné komunikácie
12.09.2023 cesta III/1544 Mýtne Ludany –Starý Hrádok v km 0,000-2,770 (PDF, 211 kB) 18.09.2023 od 6,00 h - 08.10.2023 do 18,00 h (nepretržite)
Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023

cesta III. triedy č. III/3491 v k.ú. Osikov  v km 0,493 – 0,766 (pohyblivé pracovisko dĺžky 50 m) (PDF, 211,5 kB)

13.09.2023 - 31.12.2023

Okresný úrad Bardejov
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023

cesta III. triedy č. III/3495 v k.ú. Vaniškovce v km 0,990 – 1,375 (pohyblivé pracovisko v dĺžke 20 – 50 m) (PDF, 211,7 kB)

13.09.2023 - 31.12.2023
Mestský úrad Stará Ľubovňa 11.09.2023

miestna komunikácia na Ulici 1. mája s Námestím gen. Štefánika, (PDF, 207,7 kB)

Ulica okružná po križovatku s Ulicou mierovou, Ulica  17.novembra, (PDF, 207,7 kB)

časť Námestia sv. Mikuláša a časť Ulice levočskej po svetelnú križovatku (PDF, 207,7 kB)

21.09.2023 od 6,00 h - 24.09.2023 do 22.00 h
Mestský úrad Hlohovec 11.09.2023

Námestie Sv. Michala  v Hlohovci - od križovatky časť III. po križovatku s námestím časť II. (PDF, 275,6 kB)

21.09.2023 od 20,00 h - 22.09.2023 do 18:00 h
Okresný úrad Šaľa
Doprava a pozemné komunikácie
11.09.2023 cesta č. III/1366, Tešedíkovo, Žihárec, v km 7,259 – 9,705 (PDF, 207,9 kB) 11.09.2023 - 29.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2084 v km 10,289 v k. ú. Turie (PDF, 208,5 kB) 09.09.2023 - 10.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2057 v km 1,717 v k. ú. Horný Vadičov (PDF, 209,5 kB) 08.09.2023 - 15.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
08.09.2023 cesta III/2138 v km cca 0,898 až km cca 1,278 v katastrálnom území Turany (PDF, 208,5 kB) 09.09.2023 od 6,00 h do 24,00 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2256 v obci Párnica v km 0,030-0,065 kumulatívneho staničenia (PDF, 209,3 kB) 08.09.2023 od 6,00 h - 30.09.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2216 – od cestného km 7,570 po cestný km 7,770 v kat. území obce Lúčky (PDF, 206,7 kB) 11.9.2023 - 14.9.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta I/9 v km 17,930 - 18,330 v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 210,6 kB)

11.09.2023  - 10.10.2023

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023

cesta č. II/581, km 31,427–31,527 ul. Husitská cesta v meste Stará Turá (PDF, 212 kB)

11.09.2023 - 22.09.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta II/504 za mestom Trnava v kkm 24,000 – 31,500 (PDF, 206,5 kB) 16.09.2023 od 7,00 h do 15,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2023 cesta III/2183 v km cca 0,829 v katastrálnom území Diviaky (PDF, 207,2 kB) 11.09.2023 - 30.09.2023
Mestský úrad Michalovce 07.09.2023 most cez rieku Laborec na Ul. Partizánskej v Michalovciach (PDF, 208,6 kB)

14.09.2023 – 21.06.2024

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/1869 v km 0,470 – 0,510 v intraviláne mesta Nemšová (PDF, 283,3 kB) 08.09.2023 - 16.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/1893 v km 0,320 – 5,390 (kumul.) v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Gogolova v meste Trenčianske Teplice po predajňu COOP Jednota v obci Omšenie (PDF, 280,6 kB) 17.09.2023 od 7,45 h do 12,00 h
Okresný úrad Brezno
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2023 cesta III/2397, ul. Staničná, k.ú. Brezno (PDF, 209,9 kB)

06.09.2023 - 06.10.2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta č. III/2358 , MO 2358-003 v k. ú. Liptovská Kokava (PDF, 228,7 kB)

21.04.2023 - 31.08.2023 predlžuje sa do 08.09.2023

Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta III/2837 k. ú. Licince, za obcou Licince smer obec Hucín (PDF, 207,4 kB)

08.09.2023 - 31.05.2024

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023

cesta III/2132 v km cca 33,499 v katastrálnom území Turčiansky Michal (PDF, 208,5 kB)

01.09.2023 - 15.10.2023

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023

cesta III/2190, cesta III/2132, cesta III/2178 v katastrálnom území Mošovce (PDF, 207,8 kB)

06.10.2023 - 07.10.2023

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2023 cesta II/572 od km 46,198 po km 46,569 (Hlavná ulica, Dunajská Streda) (PDF, 204,5 kB) 19.09.2023 od 09,00 h do 15,00 h
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta III/2675, ckm cca 0,885 – 1,280 (kumulativíne staničenie), intravilán obce Belina (PDF, 208,9 kB) 30.08.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta II/595, ckm cca 14,190 – 14,195 (kumulativíne staničenie), intravilán mesta Poltár, ulica Slobody, pri križovatke s miestnou cestou (PDF, 208,3 kB) 15.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta III/2667, ckm cca 0,830 – 0,845 (kumulativíne staničenie), intravilán mesta Lučenec, ulica Ľ. Podjavorinskej (PDF, 207,7 kB) 25.09.2023 - 27.09.2023
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
04.09.2023 cesta II/588 (od km 8,258 po km 9,266) (PDF, 210,2 kB) 04.09.2023 od 6,00 h - 19.09.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023 cesta I/18 v km 519,335 – 519,820 v Ružomberku (PDF, 210,6 kB)

07.09.2023 od 18,00 h - 08.09.2023 do 06,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná (PDF, 211,3 kB)

do 30.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná-Velčice (PDF, 211,5 kB)

do 30.09.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 16,000 - 16,810 v k.ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce (PDF, 210,4 kB)

do 30.09.2023

Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023 cesta č. III/1496  v  k. ú. Šurany (PDF, 208,8 kB)

01.09.2023 od 10,00 h - 20,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2023

cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 213,8 kB)

do 31.12.2024

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/3698 v zastavanom území obce Pribeník (PDF, 209,7 kB)

06.09.2023 od  06,00 h - 08.09.2023 do 20,00 h nepretržite

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/3653 v úseku Malé Ozorovce – Veľké Ozorovce v km 3,740 – 6,937 (kumulatívne) (PDF, 209,3 kB)

dňa  01.09.2023  od  09:00 hod. do 13:00 hod. (so štartom o 09:00 hod.  na nevyhnutný čas)

Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/2440, v úseku cca ckm 6,160 – 9,450; v smere staničenia, v k.ú. Ostrá Lúka, okres Zvolen, (v úseku od konca cestného mosta cez rieku Hron, v smere od železničného priecestia Budča až po budovu Obecného úradu Ostrá Lúka, v obci Ostrá Lúka) (PDF, 211,4 kB)

09.09.2023 – 10.09.2023 od 07,00 h do 19,00 h

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta II/574 v km 25,795 v obci Valaská Belá (PDF, 207,9 kB)

04.09.2023 - 20.12.2023

Okresný úrad Šaľa
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2023 cesta č. III/1689, Horná Kráľova, Hájske, v km 8,614 – 11,482 (PDF, 207,7 kB)

28.08.2023 - 06.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta II_516 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice (PDF, 211,5 kB) 28.08.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta III_1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 211,6 kB) 28. 08. 2023 - 15. 11. 2023
Okresný úrad Rimavská Sobota
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2023 cesta II-531 Rimavská Sobota (PDF, 209,4 kB) 04.09.2023 – 31.07.2024
Mestský úrad Nemšová 25.08.2023 miestna komunikácia na Štúrovej ulici (PDF, 206,6 kB) 28.08.2023 – 08.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2023

cesta I/18 v km 547,626-551,835 v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, Okoličné (PDF, 212,7 kB)

08.09.2023 od 20,00 h - 10.09.2023 do 20,00 h (nepretržitá 48 hodinová uzávierka - servisná)

Mestský úrad Prievidza 24.08.2023

úplná uzávierka miestnej cesty Ul. M. R. Štefánika od križovatky pri supermarkete LIDL, Mierové námestie po križovatku s Ul. S. Chalupku, miestna cesta Ul. S. Chalupku uzavretá v priestore križovatky s Ul. M. R. Štefánika (PDF, 208,4 kB)

Ul. M. R. Štefánika 08.09.2022 od 17,00 h - 11.09.2022 do 24,00 h

Ul. S. Chalupku 08.09.2022 od 22,00 h -11.09.2022 do 24,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.08.2023 cesta č. III/1140 v kkm 3,100 – 3,130 v obci Sekule (PDF, 207,8 kB)

28.08.2023 - 09.10.2023

Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526, v úseku cca v km 4,870 – 4,953, v smere staničenia, v k.ú. Bzovík, okres Krupina (PDF, 272,6 kB) 17.08.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526 v úseku cca od km 1,800 až do km 3,200;
v k.ú. Bzovík a v k.ú. Uňatín, okres Krupina
(PDF, 274,7 kB)
15.07.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta III/2452 v úseku ckm cca 4,913 – 5,646 v smere staničenia, ulica Lieskovská cesta, smer Lieskovec, okres Zvolen (PDF, 274,8 kB) 04.07.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/527 v úseku cca km 77,759 – 77,939, v k.ú. Pliešovce, okres
Zvolen
(PDF, 272,8 kB)
14.08.2023 - 31.12.2023
Okresný úrad Zvolen
Doprava a pozemné komunikácie
21.08.2023 cesta II/526 v úseku križovatky R2 Kriváň, v k.ú. Kriváň, okres Detva (PDF, 273,7 kB) 14.08.2023 - 25.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_2141 v k.ú. Belá (PDF, 208,4 kB) 01.09.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_2138 v k.ú.Turany (PDF, 208,4 kB) 01.09.2023 - 17.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2023 cesta III_1879, ul. Biskupická, k.ú. Trenčianske Biskupice (PDF, 210 kB) 21. 08. 2023 - 29. 09. 2023
Okresný úrad Nové Zámky
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta č. III/1500 v ckm 12, 373 k. ú. Jatov (PDF, 209,3 kB) 25.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta II/511 v km 5,300 – 10,290 (PDF, 207,2 kB)

01.04.2023 - 20.12.2023

Okresný úrad Prievidza
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta III/1791 v prejazdnom úseku obcou Lehota pod Vtáčnikom km 4,000 – 5,400 (kumulatívne) (PDF, 207,1 kB) 15.08.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2023 cesta č. II/426 Skalica - Holíč v kkm 7,628 - 7,760 (PDF, 208,9 kB) od 18.08.2023 do začatia rekonštrukčných prác na
uvedenom moste
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
16.08.2023 cesta III/2248 v meste Dolný Kubín v km 0,078–0,309 v protismere kumulatívneho staničenia (PDF, 208,4 kB) 17.08.2023 od 6,00 h - 30.10.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.08.2023 cesta I/49, v km 64,000, k. ú. Púchov (PDF, 212 kB) 11.08.2023 - 03.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.08.2023 cesta III/2085 km 0,724 (kumulatívne) v k. ú. Žilina (PDF, 206,8 kB) v termíne – 2 dni v mesiaci september 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/2108 km cca 1,278 – 1,331 (kumulatívne) v k. ú. Konská (PDF, 207 kB) 10.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/589, (Chotín – Pribeta – Kolta), od km 14,969 po km 17,161 (PDF, 207,9 kB) 10.08.2023 od 7,00 h - 15.11.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/573 (od km 46,250 – 46,450) v meste Kolárovo (PDF, 208,2 kB) 10.08.2023 od 6,00 h - 14.08.2023 do 12,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/1868 v km cca 0,000 – 1,260 v obci Veľké Bierovce (PDF, 211,8 kB) 09.08.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta III/1425 v km 1,029, k. ú. Dunajská Streda (PDF, 204,4 kB) 21.08.2023 od 8,00 h - 28.08.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2023 cesta II/574 v km cca 4,420 – 5,020 (kumulatívne) v meste Ilava (ul. Pivovarská) (PDF, 209,8 kB) 08.08.2023 - 14.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta III/2084 km 6,537 (kumulatívne) v k.ú.Višňové (PDF, 207 kB) 14.08.2023 - 25.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta III/2133 v km cca 0,338 v katastrálnom území Turany (PDF, 208,5 kB) 14.08.2023 - 18.08.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2023 cesta II/513 pred mestom Hlohovec v kkm 6,700 – 7,400 (PDF, 206 kB) 12.08. 2023 - 14.08.2023 do 8,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.08.2023 cesta III/2085 km 1,694 – 1,680 (kumulatívne) v k. ú. Trnové (PDF, 207 kB) 21.08.2023 - 31.0.8.2023
Mestský úrad Gelnica 07.08.2023

MK Hlavná ulica v úseku:
Od križovatky pri objekte č.s. 486 po križovatku pri objekte č.s. 139
(PDF, 208,8 kB)

10.08.2023 od 20,00 h - 13.08.2023 do 12:00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.08.2023 cesta I/64d v 2,948 km kumulatívneho staničenia v k.ú. Topoľčany (PDF, 207,8 kB) 14.08.2023 od 15,00 h - 18.08.2023 do
8.00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.08.2023 cesta III/1225 (v úseku od obecného úradu po križovatku s cestou III/1876) a cesty III/1876 (od križovatky s cestou III/1225 až po koniec cesty III/1876 v staničení km 7,530) v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 210,7 kB) 20.08.2023 od 13,00 h do 18,00 h

Mestský úrad Stropkov

02.08.2023 cesta I/15 v prieťahu mestom Stropkov, km 42,234 až km 42,889 ( od križovatky ul. Hlavná-Mlynská, po križovatku Hlavná –Krátka) (PDF, 214,1 kB) 04.08.2023 od 5,00 h - 06.08.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
02.08.2023 cesta II/507 ckm 41,366 km - 42,309 km v meste Galanta (PDF, 210,1 kB) 10.08.2023 o 00:00 h do 13.08.2023
10:00 h
Okresnú úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
02.08.2023 cesta III/1430 v km 3,276 - 3,516, k. ú. Oľdza (PDF, 207,5 kB) 04.08.2023 od 12,00 h do 07.08.2023 
do 12,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

02.08.2023 cesta č. III/2333, ckm 2,850 - 3,270 Liptovský Mikuláš (PDF, 208 kB) 19.08.2023
od 10,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.08.2023 cesta I/60 v Žiline (PDF, 211,2 kB) 02.08.2023 - 31.08.2023
(práce na deliacom páse medzi I/60 a vetvou 3 MOK)

Okresný úrad Nitra
Doprva a pozemné komunikácie 

01.08.2023 cesta I/51 v km 231,658 - 231,736 a v km 232,087 - 232,577 v k.ú. Žemberovce (PDF, 206,9 kB) 07.08.2023 - 15.10.2023,
denne od 7:00 h do 16:00 h

Mesto Hlohovec

01.08.2023

Ul. Palackého k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 206,5 kB)

01.08.2023 - 15.09.2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

31.07.2023 Cesta I-61 v úseku Piešťany-Červeník (PDF, 212,4 kB) dňa 06.08.2023
v čase od 7.00 h do 16.00 h nepretržite

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2023 cesta I/18 v km 547,626-551,835 v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, Okoličné (PDF, 210,2 kB) 02.08.2023 - 05.10.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023

úplná uzávierka cesty I/13 od km 0,0 po km 0,2 v meste Veľký Meder, intravilán (PDF, 215,1 kB)

čiastočná uzávierka cesty I/63 od km 66,7 po km 66,9 v meste Veľký Meder, intravilán (PDF, 215,1 kB)

01.08.2023 - 03.11.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023 cesta č III/1796 v km cca 18,825 – 18,849 v katastrálnom území Slovany (PDF, 228,5 kB) 01.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.07.2023 cesta č III/2162 v km cca 2,142 v katastrálnom území Valča (PDF, 228,4 kB) 01.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta II/574, ul. Pivovarská v km 4,255 – 4,285 v intraviláne mesta Ilava (PDF, 273,8 kB) 31.07.2023 - 18.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta III/1860 v km 0,410 – 0,420 v extraviláne obce Trenčianske Mitice (PDF, 211,9 kB) 07.08.2023 od 7,30 h - 12.08.2023 do 8,30 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta I/62 v km 31,527 v meste Sered', intravilán, vmieste mosta ex. č. 62-013, M2437 Nadjazd nad železničnou traťou Galanta -Leopoldov (PDF, 213,8 kB) do 31.03.2025
Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2023 cesta III/2301, k.ú. Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 210,1 kB) 06.08.2023 od 9,00 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2023 cesta III/2106 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 211,2 kB) 29.07.2023 od 11,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2023 cesta III/2093 v km cca 3,510 (kumulatívne) (PDF, 206 kB) 2 dni v termíne júl – august 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/64 v úseku Rajec – Rajecká Lesná – Čičmany
cesta III/2111 v Rajeckej Lesnej
cesta III/2112 v Čičmanoch
cesta III/2110 v Rajci
(PDF, 210,2 kB)
12.08.2023 od 8,30 h do 14,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta III/2216 – od cestného km 7,570 po cestný km 7,770 v kat. území Lúčky (PDF, 207,9 kB) 27.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta č II/519 v km cca 23,443 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom (PDF, 227,5 kB) 31.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/9, v km 69,000 - 69,100, z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača CZT Nováky (PDF, 209,4 kB) 14.08.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2023 cesta I/61, v km 167,450 - 167,950 v k. ú. Plevník - Drienové (PDF, 229,5 kB)

- aplikácia materiálov na vodorovné dopravné značenie: 09.09.2023 od 7,00 h do 18,00 h
- prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 23.09.2023, 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 18,00 h


- meranie funkčných parametrov po 7 - 14 dňoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 23.09.2023 v čase od od 7,00 h do 17,00 h
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 17,00 h


- meranie funkčných parametrov po 6 mesiacoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 09.03.2024 od 7,00 h do 17,00 h
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h


- vyhodnotenie skúšaných materiálov nanesených v roku 2022 po ročnom zaťažení premávkou: 19.08.2023
- v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
24.07.2023 cesta III/1341 v staničení od 0,745 km po 0,755 km v meste Galanta (PDF, 207,8 kB) 27.07.2023 od 7,00 h - 01.08.2023 do 10,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
18.07.2023 cesta I/59 v km 42,600 – 42,800 k.ú. Ružomberok (PDF, 210,5 kB) 22.07.2023 od 23,00 h - 23.07.2023 do 5,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
18.07.2023

cesta II/519 v km cca 8,366 – 9,191 v katastrálnom území Jasenovo (PDF, 208,5 kB)

18.07.2023 - 15.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2023 cesta III/1868 v km 0,000 – 1,260 v obci Veľké Bierovce (PDF, 281,3 kB) 17.07.2023 - 08.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2023 cesta I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce (PDF, 210,3 kB)

24.07.2023 - 30.10.2023

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2023 cesta II/573 (od km 44,115 po km 44,215) v úseku mosta cez Malý Dunaj (mostný objekt č. 573-003) (PDF, 211,8 kB) 22.07.2023 od 6,00 h do 22.07.2023 v čase do 18:00 hod.
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
13.07.2023 cesta II/573 (od km 38,301 po km 44,422) (PDF, 210,7 kB) 13.07.2023 od 6,00 h - 31.08.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023

cesta III/1893 v km 0,320 – 5,390 (kumul.) v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Gogolova v meste Trenčianske Teplice (PDF, 278,1 kB)

14.07.2023 od 17,00 h do 20,30 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta III/2263 v km 0,000 – 0,600 v obci Veličná, 027 54 (PDF, 208,1 kB) 22.07.2023 od 8,00 h - 23.07.2023 do 6,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta II/534 v úseku od nadjazdu cesty II/534 s napojením na cestu III/3082 a cesty III/3082 v km 1,164 – 1,284 (kumulatívne staničenie) (PDF, 207,8 kB) 12.07.2023 -15.11.2023
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 207,4 kB) 17.08.2023 od 15,00 h - 20.08.2023 do 6,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
10.07.2023 cesta č III/2132 v km cca 17,555 v katastrálnom území Necpaly (PDF, 228,2 kB) 10.07.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
07.07.2023 cesta III/2226 – od cestného km 4,558 (CDB, kum.) po cestný km 4,836 (CDB, kum.) v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 305,5 kB) 10.07.2023 - 30.08.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta III/2075 v km cca 1,795 – 2,020 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 17.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 211,7 kB) 15.07.2021 od 7,15 h do 14,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.07.2023 cesta II/584 od križovatky v L. Sielnici s cestou III/2218 až po križovatku s cestou II/584A a III/2301 (PDF, 225,9 kB) 15.07.2023 od 8,15 h do 14,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta č. III/1796 v km cca 14,360-14,760 a cesta III/2183 v ckm cca 2,500-5,400 (PDF, 208,2 kB) 06.07.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta III/1912 v km cca 2,469 – 3,017 (kumulatívne) v k. ú. Košeca (PDF, 208,7 kB) 06.07.2023 - 22.07.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023

cesta I/9 v km cca 82,0 (kumulatívne) v obci Veľká Čausa, v km cca 84,0 – 85,0 (kumulatívne) v obci Chrenovec-Brusno, v km cca 86,0 – 86,4 (kumulatívne) v obci Jalovec a v km cca 86,4 – 87,6 (kumulatívne) v obci Ráztočno (PDF, 211,7 kB)

04.07.2023 - 15.09.2023

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta III/2256 – od cestného km 4,986 (CDB, kum.) po cestný km 5,125 (CDB, kum.) v obci Komjatná (PDF, 207,8 kB) 05.07.2023 - 16.07.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2023 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia v kkm 2,390 (PDF, 208,6 kB) 18.07.2023 od 7,00 h - 19.07.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta III/2052 v km 0,000 - 0,540 resp. cesta III/2095 v km 4,480 – 5,840 v Kysuckom Novom Meste (PDF, 213,6 kB) 01.07.2023 - 16.07.2023 v členení:
01.07.2023 - 02.07.2023 1. a 2. etapa (frézovanie vozovky hr. 40 mm)
08.07.2023 - 09.07.2023 3. a 4. etapa
15.07.2023 - 16.07.2023 5. a 6.etapa pokládka asf. koberca AC 11O hr. 40 mm)
Práce realizované počas pracovných dní tzn. mimo víkendov (vyrovnanie lokálnych depresií–výtlkov...)
budú vykonávané mimo dopravných špičiek (od
5,00 h do 7,00 h a 13,00 h – 15,00 h) s dôrazom na
minimalizáciu tvorby dopravných kongescií
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta I/70 v staničení km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 279,6 kB) apríl - jún 2023
Termín čiastočnej uzávierky sa predlžuje do 31. augusta 2023.
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta II/516 v km 11,700 – 16,200 v úseku Petrova Lehota – Motešice (PDF, 277,7 kB)

Termín čiastočnej uzávierky cesty II/516 sa predlžuje nasledovne:

Termín uzávierky: do 30.08.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta III/1225 v km 9,500 – 10,300 v obci Chocholná-Velčice a cesta III/1862 v km 0,520 – 1,520 v obci Trenčianske Mitice (PDF, 283 kB) 03.07.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2023 cesta č. III/2143 v km cca 0,365 - 0,397 CDB kum v k. ú. Košťany nad Turcom (PDF, 209,2 kB) 03.07.2023 - 15.07.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2023 cesta II/583 v k. ú. Krasňany, mostný objekt č. 583-009 a č. 583-010 (PDF, 208,3 kB)

01.07.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2023 cesta III/2309 v obci Štefanov nad Oravou, v km 0,040 -0,460, okres Tvrdošín (PDF, 208,6 kB)

01.07.2023 od 9,00 h do 20,00 h a

02.07.2023 od 09,00 h do 20,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2023 cesta č. III/2358, v ckm 7,305 v extraviláne Obce Liptovská Kokava (PDF, 208,9 kB) 29.06.2023 od 8,00 h do 13,30 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2023 cesta I/64 most ev. č. 64-019A na križovatke R1A a I/64, Nitra (PDF, 207,4 kB) 01.07.2023 od 7,00 h - 13.10.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.06.2023 cesta III/1225 v km 4,080 – 4,510 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové (PDF, 279,5 kB) 27.06.2023 - 30.08.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.06.2023 cesta I/64 v km cca 112,960 - 113,430 v obci Žabokreky nad Nitrou (PDF, 208,2 kB) 01.08.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta č. III/2132 v ckm 17,990 až 18,034 CDB kum (PDF, 207,7 kB) 24.06.2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta č. III/2131 v ckm 8,275 až 8,519 CDB kum (PDF, 207,7 kB) 08.07.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta III/2263 ul. Gäceľská v meste Dolný Kubín v km 5,600 – 6,175 (PDF, 209,4 kB) 22.09.2023 od 4,00 h - 23.09.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2023 cesta III/2327, okr. Liptovský Mikuláš (PDF, 208,5 kB) 07/2023 - 09/2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.06.2023 cesta I/70 v km 8,135 – 9,338 v zastavanom území obce Párnica (PDF, 212,1 kB) júl - september 2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2023 cesta III/2229 – od cestného km 1,060 po cestný km 1,270 v kat. území Likavka (PDF, 207,8 kB) 22.06.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2023 cesta III/2226 – od cestného km 0,570 po cestný
km 0,900 v kat. území Ružomberok
(PDF, 207,8 kB)
22.06.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.06.2023 cesta I/65 v km cca 107,800 – 106,600 (kumulatívne) v k. ú. Horná Štubňa (PDF, 206,9 kB) 19.06.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta I/70 v km cca 16,640 – 16,900 v Dolnom Kubíne (PDF, 211 kB)

22.06.2023 - 30.09.2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/2254 v km 0,000 – 0,160 v obci Dlhá nad Oravou (PDF, 208 kB) 21.06.2023 od 6,00 h - 27.06.2023 do 19,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 207,9 kB) 15.07.2023 od 7,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta III/3225 v km 0,100 – 0,900 z dôvodu potreby parkovania autobusov (PDF, 208,1 kB) 01.07.2023 od 6,00 h - 02.07.2023 do 16,00 h a 06.07.2023 od 8,00 h do 12,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
16.06.2023 cesta č. II/584 Huty – Lipt. Matiašovce, vpravo“ v ckm 25,480 – 25,558 CDB kum (PDF, 208,6 kB) 6/2023 – 10/2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.06.2023 cesta I/9 v km 41,000 – 42,000 v intraviláne mesta
Bánovce nad Bebravou
(PDF, 211,5 kB)
17.06.2023 - 18.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2023 cesta III/2085 km 3,571 (kumulatívne) v k. ú. Trnové (PDF, 206,6 kB) 1 deň v termíne 20.06.2023 -31.07.2023
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2023 cesta č. II/581, km 31,400 ul. Mýtna, Stará Turá (PDF, 214,6 kB) 01.07.2023 do 03.09.2023

Mestský úrad Šaštín-Stráže

09.06.2023

miestna komunikácia ul. Nádražná v k.ú. Šaštín (PDF, 208,5 kB)

10.06.2023 v čase 10:00 - 12:00 hod

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta III_1464 v km 5,400 – 6,300, Marcelová (PDF, 207,8 kB)

10.06.2023 v čase 14:00 - 15:00 hod

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta I_64 v obci Nedožery - Brezany (PDF, 208,2 kB)

od 09.06.2023 do 31.07.2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta č. III_1170, Borský Peter (PDF, 209,1 kB)

17.06.2023 v čase od 08.00 h do 20.00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2023

cesta č. III_1143, Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš (PDF, 210,6 kB)

10.06.2023 v čase od 09.00 h do 14.00 h

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie

08.06.2023

cesta č. III_2162 v ckm 1,895 CDB kum, k. ú. Valča (PDF, 208,4 kB)

12.06.2023 - 16.06.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III_2084 km 10,477 (kumulatívne) v k. ú. Turie (PDF, 207,3 kB)

1 deň v termíne 15.06.2023 – 31.07.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III_2095 km cca 4,800 v k. ú. KNM (PDF, 209,5 kB)

etapa č. I resp. č. Ia od 07. júna 2023 do 31. júla 2023
etapa č. II od 01. júla 2023 do 15. septembra 2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta I_11 v km 435,400 na realizáciu prác súvisiacich s mostným objektom SO 231 (PDF, 213,7 kB)

sobota 10. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 11. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)
náhradné termíny :
sobota 17. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 18. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)
resp.
sobota 24. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 3 x 30min)
nedeľa 25. júna 2023 v čase od 04.00hod do 07.00hod (cca 1x 60 min)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2023

cesta III1879, ul. Biskupická v km 0,030 – 0,070 kumul. k.ú. Trenčianske Biskupice (PDF, 207,6 kB)

od 08.06.2023 do 30.06.2023

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2023 cesta III_2144 v ckm 3,150 – 3,165 CDB kum, k. ú. Bystrička (PDF, 208 kB) do 31.08.2023 (uzávierka nepresiahne 30 dní)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
05.06.2023 cesta II_583 v km 2,200 – 2,800 (PDF, 207,1 kB) 05. jún 2023 (pondelok) - 30. jún 2023 (piatok) (nepretržitá uzávierka)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

05.06.2023

cesta III_2300 – most cez rieku Orava v obci Podbiel, ev.č. MO 2300-001 (PDF, 207,2 kB)

31. 05. 2023 – 28.02. 2024

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

02.06.2023

cesta I_9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná-Velčice (PDF, 211,1 kB)

05. 06. 2023 - 31. 08. 2023

Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie

01.06.2023

cesta III_2253 v ckm 0,045, v k. ú. Dlhá nad Oravou (PDF, 211,5 kB)

17. 06. 2023 v čase od 07:00 do 21. 06. 2023 v čase do 07:00 hod.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

31.05.2023

cesta II_507 v km 138,960 – 140,530 v úseku od obce Zamarovce po obec Skalka nad Váhom (PDF, 212,4 kB)

22.07.2023 od 17:00 hod. – 23.07.2023 do 01:00 hod.
23.07.2023 od 07:00 hod. – 23.07.2023 do 15:00 hod.

Okresný úrad Poprad
Doprava a pozemné komunikácie

31.05.2023

cesta III_3077 v km 0,100 – 0,450 (PDF, 206,3 kB)

29.05.2023 – 30.11.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023

cesta III_2072 v km 0,847 – 0,962 (PDF, 206,3 kB)

15.06.2023 (štvrtok) – 12.07.2023 (streda) (nepretržitá uzávierka)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023

cesta II_541 v km 1,606 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB)

2 dni v termíne jún-júl 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.05.2023 cesta I_9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota (PDF, 209,9 kB) - most č. 204 (M4904): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023
- most č. 205 (M895): 01. 06. 2023 - 31. 10. 2023
- most č. 206 (M4236): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023 cesta II_584 v ckm 55,950 – 56,020 CDB kum v k.ú. Demänovská dolina, okr. LM (PDF, 208,5 kB) 06/2023 – 09/2023

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta II_503 úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 207,2 kB)

02.06.2023 v čase 7:30 – 13:00 hod.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta III_2321 v objekte MO 2321-003 – most v obci Jalovec, okres LM (PDF, 208,5 kB)

05/2023 – 07/2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

29.05.2023

cesta III_1277 od Smoleníc po vodnú nádrž Boleráz (PDF, 207,5 kB)

02.06. 2023 od 14:45 – 18:00 ( 3,5h)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

25.05.2023

cesta I_59 v k. ú Trstená (PDF, 210,5 kB)

1. Medzinárodný deň detí
dňa 01.06.2023 v čase od 07:00 h do 14:00 h
2. Trstenská krídlovka
dňa 01.07.2023 v čase od 15:00 h do 23:00 h
dňa 02.07.2023 v čase od 13:00 h do 23:00 h
3. Škapuliarsky jarmok
dňa 14.07.2023 v čase od 05:00 h do 24:00 h
4. Spievame Márii
dňa 16.07.2023 v čase od 08:30 h do 23:00 h
5. Rozlúčka s letom
dňa 31.08.2023 v čase od 18:00 h do 24:00 h
6. Martinský jarmok
dňa 10.11.2023 v čase od 05:00 h do
dňa 11.11.2023 do 15:00 h

 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

25.05.2023

cesta III_2112 a III_2113 v obci Čičmany (PDF, 209,3 kB)

úplná uzávierka cesty III/2113 v dňoch 26. 05. 2023 od 12,00 h do 27. 05. 2023 do 19,00 h
čiastočná uzávierka cesty III/2112 dňa 27. 05. 2023 od 08,00 do 19,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.05.2023

cesta III_2224, Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš (PDF, 209,2 kB)

30. 05. 2023 – 01.06.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod. (v prípade zlého počasia náhradný termín 06.06.2023 – 08.06.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod.)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

22.05.2023

cesta II_507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná (PDF, 209,6 kB)

23. mája 2023 – 31. augusta 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

18.05.2023

cesta I_9 v km 16,000 - 16,810 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota (PDF, 208,8 kB)

fáza č. 1 (ľavá strana staničenia): od 22. 05. 2023 do 30. 06. 2023
fáza č. 2 (pravá strana staničenia): od 10. 07. 2023 do 31. 08. 2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.05.2023 cesta č. III/1133 kkm 0,000 – 0,525 v obci Petrova Ves (PDF, 208,4 kB) 27.05.2023 v čase od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2023 cesta I/65 v úseku križovatky ul. Jesenského s MK ul. N. Hejnej) v Martine (PDF, 208,3 kB) 15.05 - 31.05.2023 ( výlučne v nočných hodinách v čase od 21,00 h do 5,00 h)
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2023 cesta I/63 od križovatky s MK – ul. Priechodná v meste Šamorín po križovatku ciest I/63 a II/506 v obci Báč (PDF, 212,5 kB) 21.05.2023 od 9,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023

cesta III/1056 od km 7,464 po km 9,108 (PDF, 210,4 kB)

cesta II/506 od km 0,000 po km 20,360 (PDF, 210,4 kB)

cesta III/1421 od km 0,000 po km 14,774 (PDF, 210,4 kB)

cesta III/1056 dňa 20.05.2023 od 8,30 h do 16,30 h

cesta II/506, III/1421 dňa 21.05.2023 od 8,30 h do 16,30 h
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023 cesta III/2247 v km 3,230 – 3,330, 026 01, Leštiny (PDF, 210,1 kB) 15.05.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
15.05.2023 cesta III/2246 v km 3,480, 026 01, Dolný Kubín (PDF, 207,9 kB) 15.05.2023 - 26.05.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2084 v km 7,700 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 13.05. - 14.05.2023 prípadne 20.05. - 21.05.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2093 v km 0,000 – 1,650 (kilometrovníkové) (PDF, 207,1 kB) máj - október 2023
Okresný úrad Dolný Kubín
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta III/2263 v km 4,635 Oravská Poruba - Geceľ (PDF, 209,3 kB) 15.05.2023 - 31.05.2023 (v trvaní max. 3 dni)
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2023 cesta č. III/2188 v ckm 0,000 – 0,583 CDB kum, k. ú. Dolná Štubňa (PDF, 209,8 kB)

15.05.2023  -  15.06.2023 (spätná úprava 01.10.2023 do 15.10.2023)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2023

cesta č. II_584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020 – 56,950“ v k. ú. Demänovská Dolina (PDF, 209,2 kB)

do 30. júna 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2023

cesta I_9 v km 18,697 - 18,997 a most č.206 (M4236) v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 210,4 kB)

15. mája 2023 – 12. júna 2023

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

11.05.2023

cesta č. III_1149 v úseku od kkm 7,372 - 11,268 v k.ú. Prietrž (PDF, 210,7 kB)

10. mája 2023 – 15. novembra 2023

Mestský úrad Medzilaborce

11.05.2023

cesta na ulici Laborecká - obojsmerne (PDF, 207,6 kB)

od 12.05.2023 – 06:00 hod.
do 13.05.2023 – 16:00 hod.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

10.05.2023

cesta I_18 (ul. Garbiarska, ul. 1.mája) v km 548,760 – 549,714 v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš (PDF, 211,2 kB)

od 10. mája 2023 do začiatku veľkoplošnej opravy vozovky cesty I/18 (predpoklad jún 2023)

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

10.05.2023

cesta I_2 v obci Kopčany (PDF, 208,7 kB)

dňa 03. 06. 2023 od 800 h do 1900 h
dňa 04. 06. 2023 od 800 h do 1900 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.05.2023

cesta III_2052 v km cca 3,65 – 4,15 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB)

14. 05. 2023 od 07:00 do 21:00 hod.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

05.05.2023

cesta III_2084 v km cca 9,879 – 9,990 (kumulatívne) (PDF, 207 kB)

29. 05. 2023 – 31. 08. 2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

05.05.2023 cesta II_583 v km 9,50 – km 15,50 v k. ú. Krasňany (PDF, 208,5 kB) máj – august 2023
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
05.05.2023 cesta č. III_2143 v ckm cca 1,514 CDB kum, Turčiansky Peter (PDF, 208,8 kB) 03.05.2023 – 12.05.2023
Mesto Hlohovec 04.05.2023 Miestna cesta na Námestí sv. Michala, Hlohovec (PDF, 207,8 kB) od 01:00 h 09.05.2023 do 11:30 h 09.05.2023
Mesto Hlohovec 04.05.2023 Miestna cesta na Nám. sv. Michala, Hlohovec (PDF, 207,3 kB) od 19:00 h 05.05.2023 do 17:00 h 06.05.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2023 cesta II_516 v km 6,880 – 11,700 v úseku Trenčianske Teplice (Machnáč) – Petrova Lehota (križovatka s cestou III_1894 (PDF, 209,9 kB)

od 03.05.2023 do 31.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2023 cesty I9, I49, I61, I64 v Trenčianskom kraji (PDF, 211,9 kB) jarná údržba: 02. 05. 2023 - 31. 8. 2023, v čase od 9:00 do 13:00 hod.,
jesenná údržba: 01. 09. 2023 - 31. 10. 2023, v čase od 9:00 do 13:00 hod.
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta II/583 v km 26,71 – 26,95 v k. ú. Terchová (PDF, 208,7 kB) apríl - november 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta I/10 v km 25,484 (portál P63, k. ú. Bytča), cesta I/11 v km 435,180 (portál P13, k. ú. Kysucké nové Mesto) a v km 424,515 (portál P61, k. ú. Krásno nad Kysucou), cesta I/65 v km 133,420 (portál P14, k. ú. Martin), cesta I/59 v km 75,105 (portál P19, k. ú. Dolný Kubín – Široká) a v km 75,550 (portál P64, k. ú. Oravský Podzámok), I/18 v km 555,000 (portál P29, k. ú. Liptovský Mikuláš – Beňadiková) (PDF, 206,8 kB) 02.05.2023 - 31.08.2023 – jarná údržba
01.09.2023 - 31.10.2023 – zimná údržba
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta I/9 v km 40,930 - 42,530 v k. ú. Bánovce nad Bebravou (PDF, 207,9 kB) 30.04.2023 od 11,30 h do 16,30 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta č. III/2135 v ckm 0,380 – 0,544 CDB kum (PDF, 209,1 kB) 02.05.2023 do 15.10.2023 (realizácia cca 2 mesiace)
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta č. III/2134 v ckm 0,669 – 1,032 CDB kum (PDF, 209,1 kB) 02.05.2023 do 15.10.2023 (realizácia cca 2 mesiace)
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
28.04.2023 cesta č. III/2143 v ckm cca 1,514 CDB kum (PDF, 208,4 kB) 03.05.2023 - 04.05.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2023 cesta II/583 v km 2,200 – 2,800 (PDF, 206,7 kB) 01.05.2023 - 04.06.2023
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2023 cesta I/66 v km 2,970 – kruhová križovatka Šahy (PDF, 208,5 kB) 28.04.2023 od 8,00 h - 04.06.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2023 cesta I/18 v úsekoch km 462,700 - 462,840 (MO ev.č.18-263 Mojšova Lúčka); km 468,700 - 472,050 k.ú. Strečno; km 473,450 - 475,050 k.ú. Vrútky (PDF, 212,8 kB) 29.04.2023 - 30.04.2023 - 1.úsek km 462,700 - 462,840 (most ev.č. 18 - 263)
06.05.2023 - 07.05.2023 (náhradný termín)
01.05.2023 - 28.05.2023 - 2. úsek km 468,700 - 472,050 k.ú. Strečno
27.05.2023 –11.06.2023 - 3. úsek km 473,450 - 475,050 k.ú. Vrútky
Práce na 2. a 3. úseku budú realizované výlučne
vo večerných a nočných hodinách tzn. v čase od
18,00 h do 6,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2023

cesta I/13 od km 1,4 – 6,00 v úseku Veľký Meder - Čiližská Radvaň (dl. uzávierky 4,6 km) (PDF, 217,9 kB)

a (PDF, 217,9 kB)

cesta I/13 od km 6,00 – 9,00 v úseku Čiližská Radvaň – Medveďov (dl. uzávierky 3,00 km) (PDF, 217,9 kB)

28.04.2023 - 15.10.2023 nepretržite

a

28.04.2023 - 30.06.2024 nepretržite

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2023 cesta č. II/519 v ckm 15,665 – 16,790 CDB kum, Slovenské Pravno (PDF, 208,8 kB) 26.04.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.04.2023 cesta I/59 v mieste železničného priecestia v km 97,920 v k.ú. Nižná (PDF, 208,9 kB) 06.05.2023 od 7,00 h - 09.05.2023 do 7,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.04.2023 cesta I/18 (ul. 1.mája) v km 550,640 – 551,760 v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš (PDF, 211,8 kB) 24.04.2023 - 31.05.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
21.04.2023 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia, v km 1,225 – 1,825 (PDF, 208,7 kB) 13.05.2023 od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2023 cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 a mostov č. 201 (50-080), č. 202 (50-081) a č. 203 (50-082) v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 215,5 kB) 20.04.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2023 cesta č. III/2358 , MO 2358-003 v k. ú. Liptovská Kokava (PDF, 228,7 kB) 21.04.2023 - 31.08.2023
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2023 cesta III/2338 v ckm 4,230 CDB kum, Liptovský Ondrej (PDF, 208,6 kB) apríl – 15. október bežného roka
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.04.2023 cesta II/583, okres Dolný Kubín, k. ú. Zázrivá; k. ú. Párnica (PDF, 208,4 kB) 20.04.2023 - 30.11.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.04.2023 cesta III/2052 (ul. Murgašova, ul. Športová) a III/2095 (ul. Litovelská) (PDF, 208,1 kB) 23.04.2023 od 9,00 h do 12,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.04.2023 tunel Horelica a prípojná komunikácia I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,1 kB) 21.04.2023 od 20,00 h - 23.04.2023 do 20,00 h (nepretržitá 48 hodinová uzávierka)
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
18.04.2023 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia v kkm 1,130 (PDF, 208,3 kB) 22.04.2023 od 7,00 h - 26.04.2023 do 16,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.04.2023 cesta II/541 v km cca 1,735 (kilometrovníkové) (PDF, 206,6 kB) 2 dni v termíne máj 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.04.2023 cesta III/2001 v km cca 0,833 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 2 dni v termíne apríl 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.04.2023 cesta I/18 v staničení km 518,258 – 519,000 (PDF, 210,6 kB) 11.05.2023 - 14.05.2022
25.05. - 28.05.202, resp. 01.06.2023 - 04.06.2023 (náhradné termíny)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.04.2023 cesta II/516 v km 21,187 – 21,916 v úseku Horňany – hranica okresu Trenčín (PDF, 210,5 kB) 18.04.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.04.2023 cesta I/70 v mieste železničného priecestia v km 7,880 v k.ú. Párnica (PDF, 211,5 kB) 22.04.2023 od 8,00 h - 23.04.2023 do 18,00 h
Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
13.04.2023 cesta č. III/2160 v ckm 0,354 – 0,545 CDB kum, Rakovo (PDF, 207,5 kB) 01.05.2023 – 15.10.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
12.04.2023

I. etapa (úsek; termín; dĺžka uzávierky):
hranica krajov Bratislavský – Trnavský po obec
Dolné Orešany – kkm 39,000 – 42,400; 17.04. -
14.07.2023; 3,500 km
II. etapa (úsek; termín; dĺžka uzávierky):
obec Dolné Orešany – po obec Horné Orešany -
kkm 42,400 – 45,000; 15.07. – 31.12.2023; 2,500
km
(PDF, 212,6 kB)

17.04.2023 – 31.12.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.04.2023 cesta II/583, km 0,155 až km 3,043 v k. ú. Budatín (PDF, 211,6 kB)

14.05.2023 – „Deň rodiny“

17.06.2023 – „Piknik v meste“

14.06.2023 – „Lucie Bíla (koncert)“

09.07.2023 – „Zlaté časy budatínske“

22.07.2023 - 23.07.2023 – „Dračie dni“

25.08.2023 - 27.08.2023 – „Kultúra pod hvězdami“

08.09.2023 – „Koncert Kollárovci“

14.10.2023 – „Budatínsky rínok“
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.04.2023

cesta II/583 v km 17,338 – most 583-013 (Belá)
cesta II/583 v km 19,956 – most 583-014 (Bránica)
cesta II/583 v km 25-955 – most 583-019 (Terchová)
(PDF, 206,6 kB)

12.04.2023 – 30.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

11.04.2023 cesta I/9 a most č. 201 (50-080), most č. 202 (50-081) a most č. 203 (50-082) v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 209,7 kB) do 15.05.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
06.04.2023

cesta I/63 v úseku od km 52,90 po km 53,630 v obci Dolný Bar, intravilán, (ZÚ cca 150 m za dopravnou značkou začiatok obce Dolný Bar v smere od Kútnikov, KÚ v križovatke cesty I/63 s cestou III/1397 v obci Dolný Bar) (PDF, 209,1 kB)

11.04.2023 - 30.04.2023
Mestský úrad Nemšová 04.04.2023 miestna komunikácia, ulica Sládkovičova, mesto Nemšová (PDF, 208,1 kB) 09.05.2023 – 16.06.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.04.2023 cesta III1867 v km 0,580 – 2,935 (kumul.) extravilán Drietoma (PDF, 209,4 kB) od 24.04.2023 do 28.05.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.04.2023 cesta I9 v km 58,790 - 59,178 k.ú.Nitrica (PDF, 208,6 kB) 04. 04. 2023 - 31. 08. 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2023 cesta I/59 km cca 32,320 – 37,370 v k.ú. Liptovská Osada a Liptovská Lúžna (PDF, 211,4 kB) 01. apríla 2023 – 30. september 2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2023 cesta I/18 v km 467,000 – 476,500 v k.ú. Strečno (PDF, 211,2 kB)

01. - 05. 04. 2023 (práce budú realizované o dne aj v noci)

01. - 02. 04. 2023 - odstránenie DDZ na trojpruhu v smere ZA-MT (následne bude osadené VDZ pre dočasné vyznačenie dvojpruhového usporiadania)

03. - 05. 04. 2023 - odstránenie DDZ na trojpruhu v smere MT-ZA (následne bude osadené VDZ pre dočasné vyznačenie dvojpruhového usporiadania)

08. - 09. 04. 2023 – náhradný termín (v prípade potreby dokončenia VDZ)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2023 cesta I/70 v km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 209 kB) apríl – jún 2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2023 cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 212,3 kB)

od 01.04.2023 v čase od 22:00 h do 02.04.2023 v čase do 06:00 h

Mestský úrad Nemšová 27.03.2023 Miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 209,6 kB) 31.03.2023 od 1,00 h - 31.03.2023 do 11,30 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2023

cesta II/507 v km 149,050 – 149,320 (za železničným priecestím v smere Borčice po križovatku s miestnou cestou ul. Obrancov mieru) v intraviláne mesta Nemšová (PDF, 278,9 kB)

25.03.2023 - 14.06.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

24.03.2023 cesta III/1923 v km cca 0,000 – 1,180 v obci Pruské a cesta III/1919 v km cca 0,000 – 0,981 v obci Bohunice (PDF, 210,2 kB) 25.03.2023 - 31.10.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2023

cesta II/507 v km cca 153,038 – 155,870 v obci Pruské a Bohunice a cesta II/574 v km cca 0,000 – 0,388 v obci Pruské (PDF, 210,2 kB)

25.03.2023 - 31.10.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

24.03.2023 cesta I/9 v km cca 15,170 - 16,000 v k. ú. Sedličná, obec Trenčianske Stankovce (PDF, 208,5 kB) 25.03.2023 - 30.06.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.03.2023 cesta I/59 v staničení km 86,830 – 87,220 k.ú. Dlhá nad Oravou (PDF, 212,7 kB) 11.04.2023 - 01.11.2023
Mestský úrad Nemšová 23.03.2023 miestna komunikácia, ulica: Štúrová, mesto
Nemšová
(PDF, 207,2 kB)
22.05.2023 – 25.06.2023

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

22.03.2023 cesta III/2216 – od cestného km 6,696 (CDB, kum.) po cestný km 7,696 (CDB, kum.) v kat. území obce Lúčky (PDF, 207,9 kB) 24.03.2023 - 30.4.2023 denne od 7,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

22.03.2023 cesta č. III/1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 4,129 - 4,273 (PDF, 210,9 kB) 27.03.2023 - 24.07.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.03.2023 cesta I/64 v k.ú. Žilina v km cca 200,00 (za autobusovou zastávkou Solinky 2 v smere Rajec-Žilina) (PDF, 210,8 kB) 20.03.2023 – 01.04.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.03.2023 cesta I/9 v km cca 18,697 - 18,997 v k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 208,5 kB) 22.03.2023 - 30.06.2023

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

17.03.2023 cesta II/563, (Nové Zámky - Kolárovo), v úseku od km 15,005 po km 18,504 medzi obcami Komoča a Kolárovo na území okresu Komárno (PDF, 211,2 kB) 20.03.2023 od 7,00 h - 31.05.2023 do 24,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.03.2023 cesta II/516 v k.ú. Horňany, k.ú. Bobotská Lehota, k.ú. Bobot, k.ú. Dolné Motešice a k.ú. Horné Motešice
a cesta III/1896 v k.ú. Horné Motešice a k.ú. Bobot
(PDF, 210,9 kB)
08.04.2023 od 9,00 h do 12,30 h a od 14,30 h do 18,30 h
09.04.2023 od 12,30 h do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2023 cesta II/516 km 5,950 – 6,535 v extraviláne mesta Trenčianske Teplice (PDF, 281,5 kB) 18.03.2023 - 19.03.2023
25.03.2023 - 26.03.2023
01.04.2023 - 02.04.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2023 cesta I/54 v km 159,633 – 159,705 v extraviláne obce Moravské Lieskové (PDF, 211,2 kB) 16.03.2023 - 07.09.2023
Mestský úrad Nemšová 15.03.2023 miestne komunikácie v meste Nemšová, ulica: Janka Palu, Školská, Mierové námestie, Železničná, SNP, Rybárska (PDF, 207,1 kB) 01.04.2023 – 30.09.2023
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.03.2023 cesta II/537 v ckm 0,512 – 1,115 CDB kum
cesta III/2358 v ckm 0.000 – 0,125 CDB kum
(PDF, 209 kB)
03.04.2023 – 31.08.2023
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
14.03.2023 cesta II/507 v staničení od 41,363 km po 42,309 km v meste Galanta (PDF, 211,5 kB) 08.04.2023 od 7,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.03.2023 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin – Priekopa (PDF, 210,4 kB) 25.03.2023 od 22,00 h - 26.03.2023 do 3,00 h
Náhradný termín: 01.04.2023 od 22,00 hod.- 02.04.2023 do 3,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.03.2023 cesta I/9 v km cca 8,890 - 9,330 v obci Drietoma (PDF, 210,1 kB) 14.03.2023 - 14.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.03.2023

cesta I/59 v km 99,120 v k. ú. Nižná (PDF, 210,6 kB)

marec - apríl 2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
13.03.2023 cesta I/70 v staničení km 8,170 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 206,6 kB) apríl - jún 2023
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
13.03.2023 cesta I/64, v km 30,188 – 30,811 (1. a 2. etapa) v k.ú. Nové Zámky (PDF, 212,6 kB)

16.03.2023 od 7,00 h - 06.04.2023 do 18,00 h (smer NZ-BA)

12.04.2023 od 7,00 h - 02.05.2023 do 18,00 h (smer BA-NZ)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.03.2023 cesta III/2108 v km cca 5,743 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 2 dni v mesiaci apríl
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.03.2023

cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 z dôvodu vykonania statickej záťažovej skúšky na moste č. 201 (50-080), moste č. 202 (50-081) a moste č. 203 (50-082) v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 212,8 kB)

04.03.2023 od 22,00 h - 05.03.2023 do 6,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.03.2023 cesta III/2085 v km 2,0 (kumulatívne) v k. ú. Trnové (PDF, 207,2 kB) 1 deň v termíne 20.03.2023 - 26.03.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
01.03.2023 most č. 5931, cesta II/502, Horné Orešany (PDF, 210 kB) 15.03.2023 od 6,00 h - 14.07.2023
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
01.03.2023 cesta č. III/1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 4,120 – 5,206 (PDF, 212,1 kB) 01.03.2023 - 15.11.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2023

cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 a rekonštrukcie mosta č. 201 (50-080), mosta č. 202 (50-081) a mosta č. 203 (50-082) v k.ú. Veľké Bierovce (PDF, 211,8 kB)

01.03.2023 - 13.04.2023
Mestský úrad Nemšová 24.02.2023 Miestne komunikácie: Školská, Mierové námestie (PDF, 206,5 kB) 06.03.2023 - 14.04.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2023 cesta II/516 v km 11,700 – 16,200 v úseku Petrova Lehota – Motešice (PDF, 211,8 kB) 15.03.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2023 cesta III/2084 v km cca 2,310 – 2,710 (kumulatívne) (PDF, 207,4 kB) 24.02.2023 - 26.02.2023
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2023 cesta č. III/2321, ckm 5,899 CDB kum, k. u. Jalovec, okr. L. Mikuláš (PDF, 207,8 kB) apríl - 15.10.2023 (podľa dátumu realizácie)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.02.2023 cesta I/78 v km 29,800 – 35,000 v zastavanom území obce Rabča (PDF, 211,9 kB) 15.04.2023 - 14.11.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
21.02.2023 cesta II/516 km 11,700 – 16,200 v úseku Petrova Lehota (PDF, 211,4 kB) 22.02.2023 - 31.03.2023 (v prípade nepriaznivého počasia práce nevykonávať)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.02.2023 cesta III/2006 v km cca 4,063 (kumulatívne) (PDF, 206,8 kB)

apríl - máj 2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.02.2023 cesta II/507 ul. Ľuborčianska v km 147,170 – 147,840 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča (PDF, 211,7 kB) 15.03.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.02.2023 cesta III/1884 ul. Závadská v km 0,000 – 0,780 (kumul.) v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča (PDF, 211,7 kB) 15.03.2023 - 30.09.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
02.02.2023 cesta I/18 km cca 536,200 – 545,500 v k.ú. Ľubela, Dúbrava, Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, Benice a Palúdzka (PDF, 214 kB) 01.03.2023 – 30.11.2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

23.01.2023 cesta č. II-537 v ckm 18,510 – 26,130 CDB kum, Podbanské Pavúčia dolina, okr. L. Mikuláš (PDF, 296,1 kB) 03/2023 – 12/2023
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
17.01.2023

cesta III/1417 (úplná uzávierka) od km 0,000 po km 0,394 (PDF, 207,6 kB)

cesta II/506 (čiastočná uzávierka) od km 8,720 po km 9,839; ďalej od km 12,955 po km 14,025 (PDF, 207,6 kB)

od 01.04.2023 do 15.11.2023 (predpokladaný termín úplnej uzávierky na ceste III/1417 od 01.04.2023 do 30.06.2023)
Mestský úrad Nemšová 02.01.2023

miestne komunikácie na uliciach: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Dvorecká, Gorkého, Čerešňová, Hradná v Nemšovej (PDF, 207,7 kB)

15.03.2023 - 30.09.2023

ROK 2022

     
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
23.12.2022 most Hlohovec cesta II/513 (PDF, 216,7 kB)

termín statických skúšok: 27.12.2022 - 28.12.2022

predĺženie termínu predbežne do 31.01.2023

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.12.2022 cesta I/9 z dôvodu rekonštrukcie mosta č. 204 (M4904) na ceste I/9 v km 115,672 - 115,722 a rekonštrukcie mosta č. 206 (M4236) na cesta I/9 v km 119,077 - 119,127 (PDF, 211,6 kB)

most č. 204 (M4904): 09.01.2023 - 30.06.2023

most č. 206 (M4236): 09.01.2023 - 30.06.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
21.12.2022

III/1293 v kkm 13,451 – 13,455 most M3636 (PDF, 207,1 kB)

III/1295 v kkm 6,085 – 6,093 most M5497 (PDF, 207,1 kB)

mosty obec Dlhá, okres Trnava (PDF, 207,1 kB)

27.12.2022 – do rekonštrukcie mostov
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.12.2022 cesta I/59 v km 99,120 v k. ú. Nižná (PDF, 207,9 kB) 08.12.2022 - 28.02.2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.12.2022 cesta I/11 v km 421,150 – 421,200 v k. ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 207,5 kB) 07.12.2022 od 8,00 h - 09.12.2022 do 20,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.12.2022 cesta I/18 v km 467,400 – 472,700 v k. ú. Strečno (PDF, 207,4 kB) 08.12.2022 - 18.12.2022
Mestský úrad Hlohovec 01.12.2022 časť miestnej cesty Nám. sv. Michala (PDF, 207,7 kB) 01.12.2022 - 02.01.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2022 cesta I/61 ul. Bratislavská v km 124,119 – 124,499 a úplnú uzávierku chodníkov na moste 61-056 („starý most v Trenčíne“) v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 212,7 kB) 01.12.2022 - 30.06.2023
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2022 cesta I/9 v km 117,230 - 120,965, počas realizácie rekonštrukcie mostu č. 205 (ev. č. 50-84) a cesta I/9 v km 117,230 - 118,230 a rekonštrukcia mostu č. 207 (ev. č. 50-85) a cesty I/9 v km 119,442 - 120,965 v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota (PDF, 211,3 kB)

do 15.12.2022

Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2022 cesta II/573 - Galanta (PDF, 211,3 kB) 28.11.2022 - 31.12.2023
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
16.11.2022 cesta  I/63 v úseku od km 52,30 po km 53,630 v obci Dolný Bar, intravilán, extravilán (ZÚ cca 400 m pred začiatkom obce Dolný Bar v smere od Kútnikov, KÚ  v križovatke cesty I/63 s cestou III/1397  v obci Dolný Bar) (PDF, 211,2 kB) 21.11.2022 - 13.12.2022
Mestský úrad Medzilaborce 15.11.2022 cesta na ulici Laborecká obojsmerne v meste Medzilaborce (PDF, 207,3 kB)

18.11.2022 od 6,00 h - 19.11.2022 do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
10.11.2022

cesta II/583 v km cca 24,090 – 24,300 a v km 24,490 – 24,910 (PDF, 208 kB)

10.11.2022 - 15.11.2022

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2022 cesta I/76 v k.ú. Kozárovce- most ev.č. 76-034 hr. okr. LV-ZC (PDF, 207,5 kB) 15.11.2022 - 30.11.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2022 cesta I/63 v k.ú. Bodza, kumulatívne ckm 70,993 (PDF, 209 kB) 14.11.2022 od 7,00 h - 15.11.2022 do 18,00 h (nepretržite)
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2022 ceste III/1324 okres Hlohovec v kkm 0,000 – 1,302 (PDF, 206,2 kB) 07.11.2022 - 16.12.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
03.11.2022 cesta I/78 v staničení km 24,541 – 24,553 v k.ú. Námestovo (PDF, 211,3 kB) sobota 05.11.2022 - v trvaní max. 10 hod
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
03.11.2022

-   od km  0,000 po km 1, 115 (ZÚ  za okružnou križovatkou ciest I/2, I/51 a II/426, KÚ za križovatkou cesty I/2 s miestnou cestou Kopčanská ul.) v meste Holíč, intravilán, (PDF, 212,2 kB)

-  od km 2,260 po km 2,590 (ZÚ cca 20 m pred  hranicou intravilánu mesta Holíč -  výjazd smer Kopčany)  v meste Holíč, intravilán, extravilán (PDF, 212,2 kB)
3.11.2022 od  9,00 h  -  30.11.2022 do  18.00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.11.2022 cesta I/9 z dôvodu rekonštrukcie mosta č. 205 (M895) na ceste I/9 v km 117,705 - 117,755 v k. ú. Trenčianska Turná a rekonštrukcie mosta č. 207 (M1223) na ceste I/9 v km 120,417 - 120,467 v k. ú. Mníchova Lehota (PDF, 211,4 kB)

most č. 205 (M895): 15. 11. 2022 - 31. 05. 2023

most č. 207 (M1223): 15. 11. 2022 - 30. 04.2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
02.11.2022 cesta  č. III/2235 v ckm 4,573 – 4,641 CDB kum (PDF, 294,9 kB) 10/2022 - 12/2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.10.2022 cesta II/583 v km cca 11,490 a km cca 11,600 (PDF, 207,7 kB)

01.11.2022 - 15.11.2022 (predĺženie termínu)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2022 cesta I/64, v km 139,300 v k. ú. Prievidza (PDF, 207,2 kB) do 14. 11. 2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.10.2022 cesta I/61 v km 100,120 - 101,183, ul. Trenčianska v k. ú.: Nové Mesto nad Váhom (PDF, 211,8 kB) 03.11.2022 - 15.11.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
28.10.2022 cesta č. II/590 Hr. okr. MA/SE - L.N. Ves, v úseku kkm 15,927 - 17,498 v k. ú. Lakšárska Nová Ves (PDF, 209,1 kB) 02.11.2022 - 31.12.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2022 cesta I/59 v k. ú. Trstená v km cca 107,679 – 107,829 (PDF, 208,9 kB) 11.11.2022 od 5,00 h - 12.11.2022 do 15,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2022 cesta I/18 km cca 539,600 – 540,900 v k.ú. Svätý Kríž (PDF, 212,6 kB)

27.10.2022 - 30.11.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2022 cesta I/9, v km 1,250 v k.ú. Drietoma (PDF, 207,9 kB)

do 14.11.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2022 cesta I/61 v km 126,137 na ul. Gen. M. R. Štefánika v k. ú.: Trenčín (PDF, 210,2 kB)

02.11.2022 - 15.11.2022

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2022 cesta III/1418 v km 14,688 (PDF, 208 kB) 04.11.2022 od 7,00 h - 15.11.202 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.10.2022 cesta II/583 v km 20,97 – 22,5 a v km 22,76 – 24,09 v k. ú. Belá a Terchová (PDF, 207,5 kB)

26. 10. 2022 - 29. 10. 2022 (frézovanie)

31. 10. 2022 - 11. 11. 2022 (asfaltovanie)
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
25.10.2022

cesta III/1417 od km 1,957 po km 2,159 – úplná (PDF, 209,7 kB)

cesta III/1417 od km 2,159 po km 2,540 – čiastočná, jednosmerná premávka (PDF, 209,7 kB)

cesta III/1417 od km 2,540 po km 2,800 – úplná (PDF, 209,7 kB)

cesta III/1418 od km 4,230 po km 4,775 – čiastočná, jednosmerná premávka (PDF, 209,7 kB)

31.10.2022 - 15.11.2022, ďalej 01.04.2023 - 31.07.2023
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
25.10.2022

cesta III/1418 od km 0,514 po km 1,297 – čiastočná, jednosmerná premávka (PDF, 208,6 kB)

cesta III/1418 od km 1,297 po km 1,498 – úplná (PDF, 208,6 kB)

cesta III/1418 od km 1,498 po km 1,864 – čiastočná, jednosmerná premávka (PDF, 208,6 kB)

31.10.2022 - 15.11.2022, ďalej 01.04.2023 - 31.07.2023

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.10.2022 cesta III/2070 v km cca 1,996 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) október 2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
21.10.2022 cesta I/9 v km 117,730 - 118,730 v k. ú.: Trenčianska Turná; most č. 205 (ev. č. 50-84) (PDF, 210,6 kB) 15.11.2022 - 15.12.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
21.10.2022 cesta č. III/1146 Senica - Smrdáky - Radošovce, v úseku kkm cca 4,700 – 8,300 k. ú. Smrdáky a Oreské (PDF, 209,6 kB) 24.10.2022 - 31.12.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.10.2022 cesta I/76: most ev.č. 76-033 Kozárovce a most 76-031 Tlmače (PDF, 207,8 kB)

I.etapa: 24.10.2022 - 03.11.2022,

II.etapa: 04.11.2022 - 13.11.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.10.2022 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin – Priekopa v súvislosti s jeho rekonštrukciou (PDF, 210,5 kB) 22.10.2022 - 31.05.2023
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2022 cesta I/63 v k.ú. Bodza, kumulatívne ckm 70,993 (PDF, 209,1 kB) 21.10.2022 od 7,00 h - 24.10.2022 do 18,00 h nepretržite
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2022 cesta č. II/500 Kúty - Senica - Vrbovce, v úseku kkm cca 29,840 - 31,120 k. ú. Senica a Kunov (PDF, 209,5 kB) 19.10.2022 - 30.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.10.2022 cesta I/59 v staničení km 100,746 – 100,843 v k.ú. Krásna Hôrka (PDF, 209,9 kB) 18.10.2022 - 15.11.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
17.10.2022 cesta I/13, most 13-006 cez Dunaj v Medveďove, celková dĺžka uzávierky 70 m (PDF, 211,1 kB)

I.etapa do 13.11.2022, uzavretie pravého jazdného pruhu v smere staničenia

II.etapa do 30.11.2022, uzavretie ľavého jazdného pruhu v smere staničenia nepretržite

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.10.2022 cesta č. II/590 L. N. Ves - Šaštín - Stráže , v úseku kkm cca 17,520 - 17,930 a v kkm 17,930 - 18,150 (PDF, 210 kB) 18.10.2022 - 15.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2022 uzávierka križovatkovej vetvy pripájajúcej ul. Kysuckú na cestu I/60 v dôsledku ktorej bude znemožnený výjazd z ul. Kysucká na cestu I/60 do smeru Bratislava resp. Čadca, rovnako ako aj ľavé odbočenie z cesty I/60 zo smeru od Martina resp. Terchovej do centra tzn. na ul. Kysucká) (PDF, 214,2 kB) 03.10.2022 - 16.10.2022 (pôvodný termín)
03.10.2022 - 30.10.2022 (zmena pôvodného termínu)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2022 cesta I/9 v km cca 114,940 - 115,640 v k. ú. Veľké Bierovce (PDF, 211,4 kB) do 15.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022 cesta III/2110 v km 0,956 (kumulatívne) v k. ú Rajec (PDF, 207 kB) 19.09.2022 - 23.10.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2022 cesta I/76 v k. ú. Tekovský Hrádok od km  48,324 do km 48,374 (PDF, 208,8 kB)

19.10.2022 - 20.10.2022  denne v časoch od 8,00 h do 18,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2022 cesta č. III/1132 Brodské - Kúty v kkm 0,350- 2,050 v obci Brodské, k. ú. Brodské (PDF, 210,6 kB) 17.10.2022 - 31.11.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2022 cesta č. III/1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 7,630 – 8,022 (PDF, 209,8 kB) 17.10.2022 - 31.10.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.10.2022 cesta III/1871 v km 1,040 – 1,170 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 275,1 kB) 14.10.2022 - 10.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022

cesta I/11 v km 405,630 – 405,950 na hraničnom priechode SK/CZ vo Svrčinovci (PDF, 208,3 kB)

17.10.2022 od 8,00 h – 22.10.2022 do 20,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022 cesta I/70 v km 3,100 – 3,250 v Kraľovany - Párnica (PDF, 208,7 kB) 15.10.2022 (náhradné termíny 22.10.2022 resp. 29.10.2022)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022 cesta I/10 v km 21,235 – 21,865 v k.ú. Kolárovice (PDF, 208,7 kB) 15.10.2022 (náhradné termíny 22.10.2022 resp. 29.10.2022)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.10.2022 cesta I/70 v staničení km 3,740 v úseku Kraľovany-Párnica (PDF, 211,2 kB) cca 4 až 5 dní v termíne 14.10.2022 - 31.10.2022 (v závislosti od udelenia výluky na trati ŽSR – žiadateľ nahlási min. 3 dni vopred)
Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022 cesta II/520 - most v obci Vitanová, ev.č. 520-060, v km 79,593 a teleso cesty II/520 v km 77,900 - 79,940, k.ú. Vitanová (PDF, 207,8 kB) 23.09.2022 – 30.06.2023
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2022 cesta II/584, v ckm CDB 59,138 – 59,213 kum v k. ú. Demänovská Dolina , okr. L. Mikuláš (PDF, 296 kB) do 31.10.2022, potom apríl - 15.10. bežného roka
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.10.2022

cesta I/51,  od km  63,770 po km 64,720, začiatok uzávierky cca 20 m  za okružnou križovatkou ciest I/51, I/2 a II426 v meste Holíč, koniec uzávierky  cca 50 m za hranicou intravilánu mesta Holíč smer Senica (PDF, 211,8 kB)

13.10.2022 od  8,00 h - 28.10.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
10.10.2022 cesta III/2213 – od cestného km 9,160 (CDB kum.) po cestný km 9,561 (CDB kum.) v obci Liptovská Teplá (PDF, 208,1 kB) do 30.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2022 cesta II/583 v km cca 11,490 k. ú. Varín a k. ú. Krasňany (PDF, 207,3 kB) 08.10.2022 - 09.10.2022 od 21,00 h do
5,00 h v 15 minútových intervaloch
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2022 cesta III/1472 (od km 0,300 – po km 0,480, od km 2,760 – po 2,940) (PDF, 209,6 kB) 11.10.2022 od 6,00 h - 18.10.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2022 cesta III/1478 (od km 0,300 – po km 0,480, od km 2,760 – po 2,940) (PDF, 209,5 kB) 10.10.2022 od 6,00 h - 17.10.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2022 cesta II/583 v km cca 0,300 (kumulatívne), v k. ú. Budatín (PDF, 206,8 kB)

čiastočná uzávierka

07.10.2022 - 20.10.2022

Okresný úrad -Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
04.10.2022 cesta I/76 od km 1,013 do km 1,699 - Komenského ulica  a   Nánanská cesta, v úseku od križovatky s MK ulicou Svätoplukovou až po križovatku s cestou II/564 (Spojovacia cesta) v k. ú. Štúrovo (PDF, 210,8 kB)

úplná uzávierka

05.10.2022 od  0,00 h - 10.10.2022 do 24,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.09.2022 uzávierka križovatkovej vetvy pripájajúcej ul. Kysuckú na cestu I/60 v dôsledku ktorej bude znemožnený výjazd z ul. Kysucká na cestu I/60 do smeru Bratislava resp. Čadca, rovnako ako aj ľavé odbočenie z cesty I/60 zo smeru od Martina resp. Terchovej do centra tzn. na ul. Kysucká) (PDF, 212,5 kB)

úplná uzávierka

03.10.2022 - 16.10.2022

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2022 Cesta III-2211 – od cestného km 6,830 po cestný km 6,890 medzi obcou Švošov a obcou Ľubochňa (PDF, 209,1 kB)

úplná uzávierka

od 7:00 hod. dňa 12.10.2022 do 7:00 hod. dňa 20. 10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2022 Cesta III-2100 v km 0,350 – 0,615 (kumulatívne) v mestskej časti Žilina - Bánová (PDF, 208,2 kB)

čiastočná uzávierka

03. 10. 2022 - 31. 12. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2022 Cesta III-2115 v km 2,580 – 3,208, Terchová (PDF, 207,1 kB)

čiastočná uzávierka

29. 09. 2022 - 31. 10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2022 Cesta I-11 km cca 435,500 (pred odbočením k motorestu Skalka) v k. ú. Radoľa - opravený dátum (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka

01.10.2022 - 30.10.2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2022 Cesta III-1300 okres Trnava (PDF, 206,7 kB)

čiastočná uzávierka

03.10.2022 - 30.11.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2022 Cesta I-64, v km 139,300 v k. ú. Prievidza (PDF, 207,2 kB)

čiastočná uzávierka

28.09.2022 - 31.10.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.09.2022 Cesta I-60 v km cca 4,666–4,966, Žilina (PDF, 211,8 kB)

čiastočná uzávierka

28. september 2022 od cca 9:00hod do 13:00hod – uzávierka pravého JP v smere BA/CA
29. september 2022 od cca 9:00hod do 14:00hod – uzávierka ľavých JP v smere BA/CA, ako aj smere MT
Dňa 28. 09. 2022 (streda) bude počas osádzania výložníka krátkodobo úplne uzavretý jazdný pás v smere MT - BA, počas ktorého bude za asistencie príslušníkov dopravnej polície na dobu cca 10 min. úplne zastavená premávka v tomto jazdnom páse

Mestský úrad Hlohovec 26.09.2022 Miestne komunikácie v k. ú. Hlohovec (PDF, 209,4 kB)

úplná uzávierka

28.09.2022 – 03.10.2022

Michalský jarmok

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2022 Cesta II-509, (Bajč - Štúrovo), (od km 0,000 po km 10,880) (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

od 26.09.2022 v čase od 07:00 hod.
do 30.11.2022 v čase do 24:00 hod

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2022 Cesta I-72 km cca 92,000 v k.ú. Vyšná Boca (PDF, 210,5 kB)

čiastočná uzávierka

27. september – 31. október 2022 v trvaní max. 3 pracovných dní (povinnosť nahlásiť správcovi, ODI resp. povoľujúcemu orgánu min. 3 dni vopred)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2022 Cesta I-59 v úseku mostného objektu ev. č. 59-102 na hraničnom prechode SK-PL Trstená – Chyžné v k. ú. Trstená (PDF, 208,1 kB)

čiastočná uzávierka

do 15. novembra 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.09.2022 Cesta I-11 km cca 435,500 (pred odbočením k motorestu Skalka) v k. ú. Radoľa (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka

01.10.2022 – 30.10.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta III-2106 v km cca 4,705 (kumulatívne) v k. ú. Kunerad (PDF, 207,4 kB)

čiastočná uzávierka

3 dni v mesiaci september – október 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta III-2055 Oškerda – Snežnica v km cca 2,520 - 2,720 a v km 3,211- 3,711 v k. ú. Snežnica (PDF, 207,1 kB)

čiastočná uzávierka

26. 09. 2022 – 31. 10. 2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta III-1910 v intraviláne mesta Nová Dubnica, k.ú. Veľký Kolačín (PDF, 212 kB)

čiastočná uzávierka

26.09.2022 - 30.09.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta I-61 v k. ú. Chocholná-Velčice (PDF, 211,9 kB)

čiastočná uzávierka

26.09.2022 - 31.10.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta I-9 v km 117,230 - 120,965 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota, v k. ú. Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota (PDF, 210,3 kB)

čiastočná uzávierka

26.09.2022 - 30.11.2022

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2022 Cesta I-51 Sasinkova v meste  Holíč, intravilán (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

od 8.00 hod. dňa 26.09.2022 do 18.00 hod. dňa 19.10.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2022 Cesty I-61 v k. ú. Visolaje a v k.ú. Sverepec (PDF, 212 kB)

čiastočná uzávierka

26.09.2022 – 10.10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2022 Cesta III-2005 v km cca 4,400 (kumulatívne) v k. ú. Štiavnik

čiastočná uzávierka

september – október 2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2022 Cesta III-1860 v km 5,760 – 5,810 v intraviláne obce Svinná (PDF, 208,2 kB)

čiastočná uzávierka

od 22.09.2022 do 30.10.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2022 Cesta II-583 v km 0,000 – 3,030 v k. ú. Budatín a k. ú. Teplička nad Váhom (PDF, 207 kB)

čiastočná uzávierka

20. 09. 2022 – 20. 11. 2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2022 Cesta č. II-590 Šaštín – Petrova Ves - Holíč v kkm 39,331 – 42,631 (PDF, 209,3 kB)

čiastočná uzávierka

19.09.2022 – 30.11.2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
20.09.2022 Cesta III-2335 v ckm 8,081 CDB kum, obec Žiar (PDF, 207,6 kB)

čiastočná uzávierka

apríl – október bežného roka

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
19.09.2022 Cesta III-2321, k.ú. Jalovec,  okr. Liptovský Mikuláš (PDF, 208,2 kB)

čiastočná uzávierka

09/2022 – 09/2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
16.09.2022 Cesta III-2321, v ckm 0,804 CDB kum  v k.ú. Liptovská Ondrašová (PDF, 208 kB)

čiastočná uzávierka

máj – september bežného roka
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
16.09.2022 Cesta III-2093 v km cca 2,205 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB)

čiastočná uzávierka

september – október 2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.09.2022 Cesta II-507 v intraviláne obce Skalka nad Váhom (PDF, 210,2 kB) čiastočná uzávierka
od 19.09.2022 do 12.10.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2022 Cesty II-584, III-2334, III-2337, Závažná Poruba - Pavčína Lehota (PDF, 208,9 kB)

čiastočná uzávierka

jún 2022 – máj 2023

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2022 Cesta II-514 v km 0,000 – 3,000, Hlohovec (PDF, 210 kB)

úplná/čiastočná uzávierka

úplná 20.09.2022 – 30.09.2022
čiastočná 01.10. – 31.10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2022 Cesta I-18 v k.ú. Ružomberok, k.ú. Štiavnička resp. k.ú. Lisková (PDF, 210,7 kB)

čiastočná uzávierka

19. septembra – 28. októbra 2022 – rozdelená na 6 etáp

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.09.2022 Cesta č. III-1140 Moravský Svätý Ján – Šaštín-Stráže v meste Šaštín-Stráže (PDF, 209,1 kB)

úplná uzávierka

15.09.2022 v čase od 8.00 h do 13.00 h.

konanie cirkevného podujatia „Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii“

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.09.2022 Cesta II-516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice (PDF, 210,7 kB)

úplná uzávierka

18.09.2022 (nedeľa) v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:30 hod.

konanie športového podujatia „Kúpeľný duatlon Trenčianske Teplice 2022“

Mestský úrad Stará Ľubovňa 13.09.2022 Miestna komunikácia v priľahlých uliciach, Stará Ľubovňa (PDF, 207,7 kB)

čiastočná uzávierka

od 29. septembra 2022 - 10.00 hod. do 02. októbra 2022 - 22.00 hod.

XXIX. ročník Ľubovnianskeho jarmoku

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
09.09.2022 Cesta II-572 od km 46,261 po km 46,631 (Hlavná ulica, Dunajská Streda) (PDF, 207,6 kB)

úplná uzávierka

16.09.2022 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

„Medzinárodný deň bez áut 2022“

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.09.2022 Cesta I-64, MO 64-067, Prievidza, rekonštrukcia mosta“ v km 141,378 (PDF, 210,9 kB)

čiastočná uzávierka

12.09.2022 – 11.12.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.09.2022 Cesta III-2073 v km 0,750 v k. ú. Varín (PDF, 206,4 kB)

čiastočná uzávierka

10.09.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
07.09.2022 Cesta I-9, v km 102,444 v k.ú. Drietoma (PDF, 208,1 kB)

čiastočná uzávierka

do 30.09.2022

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2022 Cesta III-2213 v obci Liptovská Teplá (PDF, 208 kB)

čiastočná uzávierka

07.09.2022 - 15.10.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2022 Cesta III-2106 v km 0,000 – 0,950 v k. ú. Rajecké Teplice (PDF, 206,5 kB)

čiastočná uzávierka

06. 09. 2022 – 15. 10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2022 Cesta III-2099 v km 6,420 – 7,000 v k. ú. Hôrky (PDF, 206,8 kB)

čiastočná uzávierka

06. 09. 2022 – 15. 10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2022 Cesta II-583 v km 14,055 – 15,115 v k. ú. Stráža (PDF, 206,5 kB)

čiastočná uzávierka

08. 09. 2022 – 15. 10. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.09.2022 Cesta I-18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka resp. S. Viatora (PDF, 208,2 kB)

čiastočná uzávierka

15. 09. 2022 - 18. 09. 2022; 29. 09. – 02. 10. 2022 resp. 06. 10. – 09. 10. 2022 (náhradné termíny)

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
05.09.2022 Cesta I-65 v k.ú. Chrenová, v úseku od km 0,300 do km 0,626 (PDF, 208,3 kB)

čiastočná uzávierka

od 06.09.2022 do 22.09.2022, denne v časoch od 09:00 hod. do 19:00 hod.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2022 Cesta I-57 v km cca 141,130 - 141,550 v obci Horné Srnie časť Rybníky (PDF, 209,9 kB)

čiastočná uzávierka

01. 09. 2022 - 15. 11. 2022

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2022 Cesta  I-51 od kkm 0,000 – 3,340,  v úseku od  št. hr. SR-ČR Hodonín – Holíč po okružnú križovatku cesty I-51 Sasinkova – Hodonínska v meste Holíč (PDF, 208,4 kB)

čiastočná uzávierka

od 8.00 hod. dňa 07.09.2022 do 18.00 hod. dňa 7.10.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.08.2022 Cesta I-9 Chocholná  Mníchova Lehota (PDF, 211,8 kB)

čiastočná uzávierka

01. 09. 2022 - 01. 11. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2022 Cesta III/2073 v km 0,750 v k. ú. Varín (PDF, 206,3 kB)

čiastočná uzávierka

03. 09. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.08.2022 Cesta III/2112 v km 6,770 – 8,050 v k. ú. Čičmany (PDF, 206,6 kB)

čiastočná uzávierka

30. 08. 2022 – 09. 10. 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.08.2022 Cesta II-584, v ckm 46,411 CDB kum - L. Mikuláš (PDF, 208,4 kB)

čiastočná uzávierka

august – september bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.08.2022 Tunel Horelica a prípojná komunikácia I-11A v km 414,300 - 418,600 (PDF, 211,1 kB)

úplná uzávierka

09. septembra 2022 (piatok) od 20.00hod. - 11.septembra 2022 (nedeľa) do 20.00 hod. (nepretržitá 48 hodinová uzávierka - servisná)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2022 Cesta III-2050 v km cca 2,730 (kumulatívne) v k. ú. Stránske (PDF, 206,5 kB)

čiastočná uzávierka

august - september 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.08.2022 Cesta I-78 v úseku mostného objektu ev.č. 78-018 (M660) v km 20,755 k.ú. Námestovo (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

do 31. septembra 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta III-2336, v ckm 3,269 CDB kum  v k.ú. Veterná Poruba, okr. L. Mikuláš

čiastočná uzávierka

máj – september bežného roka

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta III-1304 v kkm 0,644, obec Šúrovce, okres Trnava (PDF, 207,6 kB)

úplná uzávierka

25.08.2022 od 08:00 – 15:00

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta III-1889 v km 1,355 – 3,510 (kumul.) v obci Dolná Súča (PDF, 211,5 kB)

čiastočná uzávierka

od 24.08.2022 do 30.09.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta III-1885 v obci Trenčianska Turná a cesty III-1890 v obci Mníchova Lehota (PDF, 211,7 kB)

čiastočná uzávierka

od 24.08.2022 do 30.09.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta III-1871 v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 211,4 kB)

čiastočná uzávierka

od 24.08.2022 do 30.09.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.08.2022 Cesta II-507 v obci Skalka nad Váhom a v úseku Nemšová – Borčice (PDF, 211,7 kB)

čiastočná uzávierka

od 24.08.2022 do 30.09.2022

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie
23.08.2022 Cesta II-502 - Dukelská  ul. v Modre (PDF, 206,5 kB)

čiastočná uzávierka

8.9.2022 od 12,00 hod. do 12.9.2022 do 08,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.08.2022 Cesta III-1225  a cesty III-1876  v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

21.08.2022 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

„Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
19.08.2022 Cesta III-1377 v km 5,470 – 5,520, v k. ú. obce Veľká Paka (PDF, 208,3 kB)

čiastočná uzávierka

od 08:00 hod. dňa 26.08.2022 do 08:00 hod. dňa 28.08.2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
19.08.2022 Cesta č. III-1169 Tomky – spojovacia  v km cca 2,973 – 2,988 v obci Borský Svätý Jur (PDF, 209,3 kB)

čiastočná uzávierka

22.08.2022 – 31.12.2022

Mestský úrad Nemšová 18.08.2022 Miestne komunikácie v Nemšovej (PDF, 206,3 kB)

čiastočná uzávierka

od 18. augusta 2022 od 7.00 hod do 30. októbra 2022 do 17.00 hod

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
18.08.2022 Cesta III-2321, v ckm 4,942 CDB kum  v k. ú. Bobrovec, okr. L. Mikuláš (PDF, 207,7 kB)

čiastočná uzávierka

apríl - september bežného roka

Mestský úrad Hlohovec 18.08.2022 Miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 207,9 kB)

úplná uzávierka

26.08.2022 od 01:00 - do 11:30 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
17.08.2022 Cesta III-2321, v ckm  5,844 a 5,852 CDB kum  v k.ú. Jalovec , okr. L. Mikuláš (PDF, 207,8 kB)

čiastočná uzávierka

apríl september bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
15.08.2022 Cesta I-60 („ľavobrežná“) v úseku medzi križovatkami s II-583 resp. I-11 v Žiline (PDF, 212,2 kB)

úplná uzávierka

20. august 2022 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod – smer MT – BA ( CA)
21. august 2022 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod – smer BA (CA) – MT

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
15.08.2022 Cesta III-2226 – od cestného km 3,900 po cestný km 4300 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

16.08.2022 – 31.10.2022

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
15.08.2022 Cesta III-2213 – od cestného km 0,420 po cestný km 0,820 v obci Likavka (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

16.08.2022 – 31.10.2022

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
15.08.2022 Cesta III-2221 – od cestného km 0,000 po cestný km 0,330 v kat. území obce Liptovský Michal (PDF, 208,6 kB)

čiastočná uzávierka

16.08.2022 – 26.08.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.08.2022 Cesta I-64, v km 115,900 - 120,000 v k.ú. Partizánske (PDF, 212,2 kB)

čiastočná uzávierka

od 15. 08. 2022 do 24. 09. 2022

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
12.08.2022 Cesta I-2 od km 16,200 po km 20,030 v úseku Gbely časť Adamov – Kúty, extravilán (PDF, 209 kB)

čiastočná uzávierka

15.08.2022 – 19.08.2022, v pracovnej dobe, t.j. od 8.00 do 18.00 hod.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.08.2022 Cesta III-2105 v km cca 1,407 (kumulatívne) (PDF, 206,3 kB)

čiastočná uzávierka

august 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.08.2022 Cesta I-59 v staničení km 137,312 resp. km 100,530 – 100,800 v k.ú. Krásna Hôrka (PDF, 210,9 kB)

čiastočná uzávierka

predlžuje sa do 31.08.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
10.08.2022 Miestna cesta v okolí ul. M. R. Štefánika, S. Chalupku v meste Prievidza (PDF, 208,3 kB)

úplná uzávierka

ul. M. R. Štefánika 08.09.2022 (od 17:00 hod.) - 11.09.2022 (do 24:00 hod.)
ul. S. Chalupku 08.09.2022 (od 22:00 hod.) - 11.09.2022 (do 24:00 hod.)

Banícky jarmok 2022 Prievidza

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
10.08.2022 Cesta II-584, ckm 54,194 – 55,950 a 56,020-56,950 CDB kum, k. ú. Demänovská  Dolina (PDF, 208,7 kB)

čiastočná uzávierka

júl – november 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
10.08.2022 Cesta II-583 v km 14,657 v k. ú. Stráža (PDF, 206,4 kB)

čiastočná uzávierka

11. 08. 2022 – 30. 09. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2022 Cesta II-583 v km cca 24,090 – 24,300 a v km 24,490 – 24,910 v k.ú. Terchová (PDF, 206,6 kB)

čiastočná uzávierka

01. 09. 2022 – 31. 10. 2022

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
09.08.2022 Cesta II-506 v okolí Šamorína (PDF, 211,6 kB)

úplná uzávierka

dňa 20.08.2022 (sobota) od 13:00 hod. do 17:30 hod.
dňa 21.08.2022 (nedeľa) od 09:00 hod. do 16:00 hod.

cyklistická časť športového podujatia: „THE COLLINS CUP 2022“

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.08.2022 Cesty I-64, III-2111, III-2112 a III-2110 v okolí Rajca, Čičmian a Rajeckej Lesnej (PDF, 209,8 kB)

úplná uzávierka

13. 08. 2022 od 08,30 h do 14,00 h

konanie športového podujatia „Rajecký maratón“

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta II-573 (od km 48,500 po km 67,365) (PDF, 211 kB)

čiastočná uzávierka

od 08.08.2022 v čase od 06:00 hod. do 10.07.2023 v čase do 18:00 hod. (okrem stanovenej stavebnej uzávery z dôvodu vykonania zimnej údržby)

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta II-573 (od km 46,250 – 46,450) (PDF, 211 kB)

úplná uzávierka

od 12.08.2022 v čase od 06:00 hod. do 14.08.2022 v čase do 24:00 hod.

 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta II-541 v km cca 9,450 – 9,950 (kilometrovníkové) v k. ú. Veľké Rovné (PDF, 207,6 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta III-1896 v k.ú. Horné Motešice a k.ú. Bobot (PDF, 208,9 kB)

čiastočná uzávierka

14.08.2022 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.

športové podujatie „Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike“

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta II-516 v k.ú. Horňany, k.ú. Bobotská Lehota, k.ú. Bobot, k.ú. Dolné Motešice a k.ú. Horné Motešice (PDF, 212,1 kB)

čiastočná uzávierka

14.08.2022 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.

športové podujatie „Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike“

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta III-2301, k.ú. Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 208,1 kB)

úplná

07.08.2022, v čase od 09.00 – 18.00 hod.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.08.2022 Cesta II-584, v ckm 55,508 – 55,632CDB kum  v k.ú. Demänovská Dolina, okr. L. Mikuláš (PDF, 208,9 kB)

čiastočná uzávierka

august – september bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.08.2022 Cesta II-583 v km cca 11,490 a km cca 11,600 v k. ú. Varín a k. ú. Krasňany (PDF, 207,3 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022
apríl – jún 2023

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2022 Cesta III-2335, v ckm 6,750 – 7,890 CDB  kum v k.ú. Žiar okr. L. Mikuláš (PDF, 208 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta III-2224 v ckm 28,360 – 28,730 CDB kum v k. ú. Partizánska Ľupča, okr. L. Mikuláš (PDF, 208,1 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta II-537, v ckm 0,410 CDB kum v k.ú. Vavrišovo, okr. L. Mikuláš (PDF, 207,9 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta III-2340 v ckm 0,850 – 1,250 CDB kum, k. ú. Liptovský Ján (PDF, 207,9 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta III-2358, v ckm 9,200 – 9,570 CDB kum  v k.ú. Liptovská Kokava, okr. L. Mikuláš (PDF, 208 kB)

čiastočná uzávierka

august – október 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta III-2084 pri kultúrnom dome v obci Turie (PDF, 208,1 kB)

úlná uzávierka

13. 08. 2022 v čase od 12,00 h do 21,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2679_98 - cesta I-64, cca v km 118,173 - 118,410 v k.ú. Veľké Bielice (PDF, 208,9 kB)

čiastočná uzávierka

04. 08. 2022 - 19. 08. 2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta II-507 v km 153,030 – 155,870 (kumul.) v intraviláne obcí Bohunice a Pruské a cesty II-574 v km 0,000 – 0,390 (kumul.) v intraviláne obce Pruské (PDF, 211,9 kB)

čiastočná uzávierka

03.08.2022 - 15.11.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.08.2022 Cesta III-1919 v km 0,000 – 0,990 (kumul.) v intraviláne obce Bohunice a cesty III-1923 v km 0,000 – 1,180 (kumul.) v intraviláne obce Pruské (PDF, 211,9 kB)

čiastočná uzávierka

03.08.2022 - 15.11.2022

Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
02.08.2022 Cesta III-1430 v km 3,275 – 3,516, k. ú. Oľdza (PDF, 208,7 kB) od 06:00 hod. dňa 06.08.2022 do 11:00 hod. dňa 07.08.2022
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
01.08.2022 Cesta II-507 od km 41,366 po km 42,309 v meste Galanta (PDF, 212,6 kB)

úplná

prvá etapa: od km 41,366 po km 41,668 v čase od 9:00 hod. dňa 08.08.2022 do 5“00 hod. dňa 11.08.2022,

druhá etapa: od km 41,366 po km 42,309 v čase od 5:00 hod. dňa 11.08.2022 do 10:00 hod. dňa 14.08.2022,

tretia etapa: od km 41,366 po km 41,668 v čase od 10:00 hod. dňa 14.08.2022 do 7:00 hod dňa 16.08.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

29.07.2022 Cesta III-1879 ul. Biskupická v km 0,340 – 0,390 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 210,9 kB)

čiastočná uzávierka

do 30.08.2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.07.2022

Cesta III-2349, k. ú. Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš (PDF, 208,7 kB)

úplná uzávierka

01.08.2022 - 15.11.2022

Mestský úrad Žilina Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2022 Cesta III-2105 v meste Rajecké Teplice (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

01.08.2022 - 31.08.2022

Mestský úrad Gelnica 27.07.2022 Miestna komunikácia Hlavná ulica, v k.ú. Gelnica, okr. Gelnica (PDF, 208,7 kB)

úplná uzávierka

Od 11.08.2022 / 20:00 h do 14.08.2022 / 12:00 h

XXIX. ročník Gelnického jarmoku

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.07.2022 Cesta  I-61, ul. Bratislavská v meste Trnava (PDF, 208,7 kB)

čiastočná uzávierka

01.08.2022 – 30.10.2022 nepretržite

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2022 Cesta I-61 ul. Kniežaťa Pribinu v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 210,8 kB)

čiastočná uzávierka

od 26.07.2022 do 18.08.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
26.07.2022 Cesta I-61 ul. Bratislavská v km 124,150 – 124,500 v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 210,4 kB)

úplná uzávierka

26.07.2022 od 19:00 hod. – 27.07.2022 do 05:00 hod.
27.07.2022 od 19:00 hod. – 29.07.2022 do 05:00 hod.

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2022 Cesta III-1454 (od km 4,084 – km 4,448  a v km 4,572 – km 5,066) medzi obcami Tôň – Trávnik (PDF, 207,9 kB)

čiastočná uzávierka

od 25.07.2022 v čase od 07:00 hod do 28.09.2022 v čase do 18:00 hod

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2022 Cesta III-2331, v ckm 0,410 CDB kum  v k.ú. Pavčina Lehota, okr. L. Mikuláš (PDF, 208,8 kB)

čiastočná uzávierka

júl – september bežného roka

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.07.2022 Cesta I-9, v km 109,5 v k.ú. Drietoma (PDF, 207,6 kB)

čiastočná uzávierka

od 25.07.2022 do 30.11.2022

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.07.2022 Cesta I-64d v ckm 3,340 – 3,500 v k.ú. Krušovce (PDF, 207,2 kB)

čiastočná uzávierka

od 01.08.2022 do 03.08.2022 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
20.07.2022 Cesta I-2, ul. Bernolákova v úseku od okružnej križovatky s cestou I-51 a II-426 po križovatku s MZ Zámocká a Nám. sv. Martina v Holíči (PDF, 213,4 kB)

úplná uzávierka

20.08.2022 od 7.00 hod do 17.00 hod

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.07.2022 Most ev.č. 78-017 v ckm 19,150 - 19,240 v k.ú. Oravská Jasenica (PDF, 210,2 kB)

čiastočná uzávierka

19. júla – 20. augusta 2022 v trvaní max. 2 dni

(ohlasovateľ je povinný upresniť termín min. 3 dni vopred cestnému správnemu orgánu)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.07.2022 Cesta I-9, v km 1,250 v k.ú. Drietoma (PDF, 209,9 kB)

čiastočná uzávierka

01.08.2022 - 07.11.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
15.07.2022 Cesta III-2084 v km cca 0,985 – 0,713 v k. ú. Žilina (PDF, 207,2 kB)

čiastočná uzávierka

15. 07. 2022 – 21. 08. 2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.07.2022 Cesta I-9 v km cca 82,0 (kumulatívne) v obci Veľká Čausa (PDF, 211,5 kB)

čiastočná uzávierka

18.07.2022 - 31.10.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2022 Cesta I-65D v úseku križovatky s miestnymi cestami (ul. Mládeže resp. ul. Červenej armády) v Martine (PDF, 208,4 kB)

čiastočná uzávierka

18. júla – 31.augusta 2022 (výlučne v nočných hodinách v čase od 21:00 hod – 05:00hod)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2022 Cesta II-584-A, II-584, III-2311 a III-2312, k.ú. Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 211,2 kB)

úplná uzávierka

16.7.2018, v čase od 08.15 – 14.00 hod.

11. ročník triatlonových pretekov Oravaman 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2022 Cesta I-11 v úseku MO ev.č. 11-216 v km 421,100 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 208,5 kB)

čiastočná uzávierka

24. 07. – 02. 08. 2022 – jazd.pruh v smere ZA-CA 02. – 09. 08. 2022 - jazdný pruh v smere CA-ZA

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
14.07.2022 Cesta č. III-1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 6,181– 7,820 (PDF, 211,7 kB)

čiastočná uzávierka

18.7.2022 – 31.10.2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
12.07.2022 Cesta II-584 od ckm 17,400 - hranica okresov Tvrdošín a L. Mikuláš (PDF, 210 kB)

úplná uzávierka,

16.07.2019 v čase od 08:15 – 14:00 hod

11. ročník triatlonového preteku „Oravaman Triathlon“

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.07.2022 Cesta I-78 v km 7,395 – 7,507 v zastavanom území obce Hruštín (PDF, 211 kB)

čiastočná uzávierka

júl - september 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.07.2022 Cesta I-65 v k.ú. Martin v úseku ul. Kollárova–okružná križovatka Košúty (PDF, 211,6 kB)

čiastočná uzávierka

13. – 30. júla 2022 - úsek km138,078-139,363
16. – 24. júla 2022 - úsek km137,371-137,453
25. júla – 06. augusta 2022 - úsek km 137,351-137,786
01. – 19. augusta 2022 - úsek km 135,310-136,247
19. – 24. augusta 2022 - úsek km 136,415-136,513

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
11.07.2022 Cesta I-18 v km cca 458,570 – 459,054 v k. ú. Žilina (PDF, 209,5 kB)

čiastočná uzávierka

11. 07. 2022 – 31. 07. 2022 – I. etapa
01. 08. 2022 – 21. 08. 2022 – II. etapa

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2022 Cesta III-1477   (od km 3,707– po km 6,818) medzi obcami Číčov – Veľký Meder (PDF, 210,1 kB)

čiastočná uzávierka

od 22.06.2022 v čase od 06:00 hod do 04.07.2022 v čase do 20:00 hod

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
05.07.2022 Cesta III-1470 (od km 3,828 – po km 5,828) medzi obcami Hurbanovo časť Bohatá – Pribeta (PDF, 209,9 kB)

čiastočná uzávierka

od 05.07.2022 v čase od 06:00 hod do 18.07.2022 v čase do 20:00 hod

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
08.07.2022 Cesta III-1455 (od km 11,456 – po km 13,776) medzi obcami Zemianska Olča - Kolárovo (PDF, 209,1 kB)

čiastočná uzávierka

od 15.07.2022 v čase od 06:00 hod do 24.07.2022 v čase do 20:00 hod

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
08.07.2022 Cesta III-1405 (od km 6,001 – po km 7,637) medzi obcami Číčov – Veľký Meder (PDF, 210 kB)

čiastočná uzávierka

od 25.07.2022 v čase od 06:00 hod do 03.08.2022 v čase do 20:00 hod

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.08.2022 Cesta III_1325 v kkm 1,629 – 1,632 v obci Dolné Otrokovce, okres Hlohovec (PDF, 206,7 kB)

úplná uzávierka

11.07.2022 – 15.11.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
08.07.2022 Cesta I-9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota (PDF, 211,6 kB)

čiastočná uzávierka

úseky č. 1 – 3 od 11.07.2022 do 15.10.2022

úsek č. 4 od 18.07.2022 do 15.10.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2022

cesta I/64 v km 114,642 – 114,984 (kumul.), v meste Partizánske – mestská časť Malé Bielice a Veľké Bielice (PDF, 211,1 kB)

05.07.2022 - 19.08.2022

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.07.2022 cesta III/2338 v ckm 4,728 CDB kum (PDF, 207,8 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.07.2022

cesta I/64 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou), cesta III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou cestou) (PDF, 210,2 kB)

05.07.2022 od 11,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
01.07.2022 cesta III/1893 v km 0,320 – 5,390 (kumul.) v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 209,4 kB)

15.07.2022 od 17,00 h do 20,30 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
01.07.2022

cesta III/1881 ul. Istebnícka v km 0,725 – 1,220 (kumul.) prevažne v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Istebník (PDF, 211,7 kB)

04.07.2022 - 16.09.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.07.2022 cesta I/11 v staničení  km 418,700 – 419,000, k.ú. Oščadnica (PDF, 208,7 kB)

09.07.2022 - 13.07.2022  I. etapa – smer ZA – CA              

13.07.2022 - 17.07.2022  II. etapa – smer CA - ZA

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.07.2022 cesta I/60 km 4,606-4,966 („Ľavobrežná“) v Žiline I/59 (PDF, 210,2 kB) 02.07.2022 od 7,00 h do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2022 cesta II/507 v km cca 219,426 (kilometrovníkové), k. ú. Považský Chlmec (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 04.07.2022 - 28.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2022 Ploštín, v ckm 2,850 –32,270 CDB kum (PDF, 207,2 kB) 20.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2022 cesta III/2070 v km cca 0,236 (kumulatívne) (PDF, 207 kB) 3 dni v mesiaci júl 2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2022 cesta I/18 v km 503,350 – 503,800 v k.ú. Stankovany (PDF, 210 kB) 29.06.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.06.2022 cesta I/78 v úseku mostného objektu ev.č. 78-018 (M660) v km 20,755 k.ú. Námestovo (PDF, 210,9 kB) 01.04.2022 - 30.06.2022 (pôvodný termín sa predlžuje do 21.08.2022)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.06.2022 cesta I/59 v staničení km 137,312 resp. km 100,530 – 100,800 v k.ú. Krásna Hôrka (PDF, 211,2 kB) 28.06.2022 - 14.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.06.2022 cesta III/2084 pri kultúrnom dome v obci Turie (PDF, 208,1 kB) 25.06.2022 od 12,00 h do 21,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
23.06.2022 cesta I/51 Levice od km 217,2 do km 218,2 (PDF, 208,1 kB) 27.06.2022 od 7,00 h - 24.07.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2022 cesta II/584, ckm 47,75 - 50,26, k. ú. Demänová (PDF, 207,7 kB) 06/2022 - 05/2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.06.2022 most ev. č. 11-227 v k.ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 207,4 kB)

22.06.2022 - 27.06.2022 – obmedzenie dopravy

28.08.2022 - 13.11.2022 – čiastočná uzávierka

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2022 cesta II/503  úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 208,7 kB) 01.07.2022 od 8,00 h do 13,30 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) (PDF, 212,3 kB)

zmena termínu ukončenia uzávierky:

30.04.2022 - 30.07.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/61 ul. Bratislavská, Hasičská, Kniežaťa Pribinu a Gen. M. R. Štefánika v km 121,010 – 127,050 v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 285 kB) 20.06.2022 - 18.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/78, staničenie km 7,430 – 8,940 v k.ú. Hruštín resp. km 29,820 – 40,310 v úseku Rabča - Oravská Polhora (PDF, 209,9 kB) 20.06.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/70, staničenie km 8,135 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 209,4 kB) 20.06.2022 - 15.11.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/49 v km cca 62,650 v meste Púchov (kruhový objazd Púchov - Lidl) (PDF, 209,3 kB) 17.06.2022 od 17,00 h - 19.06.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
15.06.2022 cesta č. III/1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 7,630 – 8,022 (PDF, 209,1 kB) 20.06.2022 - 17.10.2022
Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie
14.06.2022

cesta II/503 Pezinok – Pezinská Baba (PDF, 207,6 kB)

18.6.2022 od 7,00 h do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom) (PDF, 276,3 kB)

16.07.2022 od 17,00 h - 17.07.2022 do 1,00 h

17.07.2022 od 7:00 h – 17.07.2022 do 15:00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom) (PDF, 276,1 kB)

31.07.2022 od 8,00 h do 15,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesty III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) (PDF, 211,3 kB) 30.04.2022 - 24.06.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.06.2022 cesta II/584 Demänová, v ckm 47,055 – 48,613 CDB kum (PDF, 208,2 kB) apríl – september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
07.06.2022 cesta III/1893 v km 0,005 – 0,300 ul. Šrobárova v intraviláne mesta Trenčianske Teplice (PDF, 210,7 kB)

čiastočná

od 08.06.2022 do 25.06.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta I/18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka, resp. s cestou III/2228 v dĺžke 50 - 100 m (PDF, 209 kB)

čiastočná

10. 06. 2022 (piatok) - 13. 06. 2022 (pondelok); 17. – 20. 06. 2022; 24. – 27. 06. 2022 (náhradné termíny)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta č. III/2335 v ckm 7,188 – 7,896 CDB kum (PDF, 207,9 kB)

čiastočná uzávierka

06/2022 – 07/2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta č. III/1143 Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš v km cca 0,860 - 4,770 v dĺžke 3910 m (PDF, 209,9 kB)

úplná

11.06.2022 v čase od 10.0 h do 14.00 h

33. ročník „Záhoráckeho maratónu" a 18. ročník "polmaratónu"

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
02. 06. 2022 cesta I/64 od km 65,710 – 65,780 v k. ú. Nitra v dĺžke 70 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná

v dňoch 04.06.2022 – 05.06.2022 a 11.06.2022 – 12.06.2022 (t.j. len počas víkendov) denne v časoch od 07:00 h do 19:00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.05.2022 cesta III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne
obce Veľká Hradná v dĺžke 16m, 93m a 125m
(PDF, 211,9 kB)

čiastočná

do 30. 06. 2022

zmena termínu čiastočnej uzávierky cesty III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne obce Veľká Hradná

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta č. III/1170 kkm 0,000 – 0,720 v obci Borský Mikuláš, ul. Záhorácka v dĺžke 720 m (PDF, 208,7 kB)

úplná

04.06.2022 v čase od 08.00 h do 20.00 h

53. ročník medzinárodných chodeckých pretekov „Záhorácka 20“ v obci Borský Mikuláš

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 0,300 po cestný km 1,160 v obci Liptovská Osada v dĺžke 860 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2224 z dôvodu rekonštrukcii vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 3,800 po cestný km 6,437 v obci Liptovská Lúžna v dĺžke 2673 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2224 z dôvodu rekonštrukcie vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2223 – od cestného km 8,390 po cestný km 9,290 v obci Liptovské Revúce v dĺžke 900 m (PDF, 209,1 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2223 z dôvodu rekonštrukcie vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta III/2084 v km cca 7,700 kum v dĺžke cca 60 m (PDF, 207,4 kB)

úplná

28. 05. – 29. 05. 2022 alebo v náhradnom termíne
04. 06. – 05. 06. 2022 v čase od 07:00 hod. do 19:00 hod. v trvaní 40 min. každú začatú hodinu

úplná uzávierka z dôvodu pokládky nosníkov na ceste III/2084 v k. ú. Višňové

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta I/59 v úseku mostného objektu ev.č. 59-063 v ckm 54,296 v k.ú. Likavka (PDF, 208,8 kB)

úplná

01.06.2022 – 31. 12. 2022

rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 59-063

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.05.2022 ľavý a pravý jazdný pruh cesty I/64, v km 146,930 - 147,000 (PDF, 208,2 kB) 01.06.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
27.05.2022 cesta č. III/2335 v ckm 7,229 – 7,654 CDB kum (PDF, 207,4 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta č. II/584, ckm 36,247 – 40,282 CDB kum (PDF, 207,9 kB) 05 - 10 /2022 , resp. 4 mesiace od začatia stavby
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta I/59 v km 54,296 k.ú. Likavka (PDF, 208,2 kB) jún – december 2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta č. III/2358 v intraviláne mesta Liptovský Hrádok, m. č. Dovalovo v ckm 2,686 – 2,900 CDG kum (Borové) (PDF, 209,5 kB) 05/2022 – 08/2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.05.2022 Ľavý jazdný pruh (I. etapa) a pravý jazdný pruh (II. etapa) cesty I/9, v km 102,444, v k. ú.: Drietoma (PDF, 207,3 kB) 01.06.2022 od 7,00 h - 07.09.2022 do 12,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.05.2022

cesta III/2113 – úplná uzávierka – od obecného úradu smer dolný koniec po koniec obce, cesta III/2112 – čiastočná uzávierka – v dĺžke 3 km (PDF, 209 kB)

úplná uzávierka cesty III/2113: 

27.05.2022 od 12,00 h - 28.05.2022 do 19,00 h

čiastočná uzávierka cesty III/2112:

28.05.2022 od 8,00 h do 19,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
23.05.2022 cesta I/63, Štúrovo (PDF, 208,7 kB)

23.05.2022 od 9,00 h - 14.07.2022 do 16,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
20.05.2022 cesta I/51 Levice od km 217,2 do km 217,7 (PDF, 208 kB) 20.05.2022 - 19.06.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
20.05.2022 cesta I/61, v km 105,100 - 108,590, v  k. ú.: Trenčianske Bohuslavice a Beckov (PDF, 208,5 kB) 23.05.2022 - 21.06.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
19.05.2022 cesta č. III/1133  kkm  0,000 – 0,525 v obci Petrova Ves (PDF, 207,6 kB) 04.06.2022 v čase od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.05.2022 cesta I/11 v km cca 435,180 (portál P13, k. ú. Kysucké Nové Mesto) a v km cca 424,515 (portál P61, k. ú. Krásno nad Kysucou), cesta I/59 v km cca 75,105 (portál P19, k. ú. Dolný Kubín – časť Široká) a v km cca 75,550 (portál P64, k. ú. Oravský Podzámok), cesta I/10 v km cca 25,485 (portál P63, k. ú. Bytča), cesta I/65 v km cca 133,420 (portál P14, k. ú. Košťany nad Turcom), cesta I/18 v km cca 555,000 (portál P29, k. ú. Liptovský Mikuláš – Beňadiková) (PDF, 210,6 kB)

20.05.2022 - 31.08.2022 – jarná údržba

01.09.2022 - 31.10.2022 – jesenná údržba

Údržba každej mýtnej brány potrvá max. 1 deň v trvaní max. 4 hodiny v čase od 9,00  h do 13,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
18.05.2022 cesta I/63 od križovatky s MK – ul. Priechodná v meste Šamorín po križovatku ciest I/63 a II/506 v obci Báč (PDF, 212,3 kB) 22.05.2022 od 9,00 h do 16,00 h The championship Šamorín 2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2022 cesta č. III/2321 v ckm  3,638 – 4,552 CDB kum (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
13.05.2022

cesta II/506 od km 0,000 po km 33,739 na trase Gabčíkovo, Báč, Kyselica, Horný Bar, Trstená na Ostrove, Baka, Gabčíkovo, Ňárad, Sap, Medveďov (možný priečny prejazd v križovatkách s cestou III/1375 - Šamorín, III/1377 - Šamorín, III/1381 - Kyselica, III/1415 – Horný Bar, III/1417 – Trstená na Ostrove, III/1418 - Baka, Vodárenská, Budovateľská, Novomestská, II/507, III/1421, Žabia, Varjašská – Gabčíkovo) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1056 od km 7,476 po km 9,110 v Šamoríne (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1421 v km 2,254 v Gabčíkove (možný priečny prejazd) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1422 od km 0,000 po km 4,609 (Medveďov – Kľúčovec) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1056: 21.05.2022  od 9,30 h do 13,00 h

cesta II/506, III/1421, III/1422: 22.05.2022 od 9,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
13.05.2022 okružná križovatka v intraviláne mesta Nové Zámky na ceste I/75 a ceste III/1495 (PDF, 211,2 kB)

14.05.2022 od 7,00 h - 15.05.2022 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2022 cesta III/2052 v km 3,650 – 4,150 (PDF, 207,6 kB) 15.05.2022 od 7,00 h do 21,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.05.2022 cesty I/51 od km 99,700 – 100,800 v úseku Jablonica – Trstín, extravilán (za obcou Jablonica výjazd smer Biela Hora)
cesty I/51 od km 104,225 – 107,420 v úseku od hr. okresov SE/TT – Trstín, extravilán, intravilán
(PDF, 210,6 kB)
16.05.2022 od 8,00 h - 28.06.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
10.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 0,883 po cestný km 1,127 v obci Liptovská Osada (PDF, 207,9 kB) 11.05.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
10.05.2022 cesta č. II-584 , MO 584-024, ckm 44,003 CDB kum (PDF, 212,2 kB) 16.05.2022 - 11.12.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.05.2022 cesta č. III/2323 v ckm 0,874 – 0,903 CDB kum, k. ú. Liptovské Beharovce (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.05.2022 cesta č. III/2356, MO 2356-003 (PDF, 208,3 kB) máj - september bežného roka
Mestský úrad Nemšová 06.05.2022 miestne komunikácie na uliciach Ul. SNP, Ul. Slovenskej armády, Ul. Osloboditeľov, Ul. Duklianska, Ul. Šidlíkové, Ul. Šmidkeho, Ul. Púchovská, Ul. Obrancov mieru, Ul. Revolučná, Ul. 9. Mája, Ul. Považská, Ul. Karpatská, Ul. Moravská v Nemšovej (PDF, 208,7 kB)

06.05.2022 od 7,00 h - 30.10.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.05.2022 cesta III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne obce Veľká Hradná (PDF, 211,6 kB) 07.05.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
06.05.2022 cesta I/2 v prieťahu intravilánom obce Kopčany od km 4,0  po km 5,0 (PDF, 210,2 kB)

04.06.2022  od 8,00 h do 19,00 h

05.06.2022  od 8,00 h do 19,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.05.2022 cesta č. III/2361 v ckm 1,710 CDB kum (PDF, 207,6 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.05.2022 cesta č. III/2361 v ckm 0,717 CDB kum (PDF, 207,5 kB) apríl - september bežného roka

Mestský úrad Hlohovec

04.05.2022 miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 209,7 kB) 09.05.2022 od 1,00 h - 09.05.2022 do 11,30 h
Mestský úrad Hlohovec 04.05.2022 miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 209,1 kB)

06.05.2022 od 19,00 h - 07.05.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.05.2022 cesta č. III/2351 - ckm 0,715 CDB - 0,737 CDB CDB kum (PDF, 209,2 kB) máj - september bežného roka

Mestský úrad Medzilaborce

04.05.2022 cesta na ulici Laborecká obojsmerne v meste Medzilaborce (PDF, 207,1 kB) 06.05.2022 od 6,00 h - 07.05.2022 do 16,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.05.2022 cesta č. III/2332, k. ú. Trstené (PDF, 229,4 kB) máj - september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.05.2022 cesta I/61, v km 140,000, okružná križovatka, v k. ú.: Dubnica n/V. (PDF, 207,4 kB) 06.05.2022 od 18,00 h - 08.05.2022 do 20,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
03.05.2022 cesta č. III/1126 kkm 1,400 – 1,700 v obci Oreské (PDF, 208,7 kB) 04.05.2022 od 8,00 h - 31.08.2022 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2022 cesta II/507 v km 127,330 – 127,770 v intraviláne obce Trenčianske Stankovce (PDF, 280,2 kB) 03.05.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2022 cesta III/1877 v km 0,000 – 0,170 (kumul.) v intraviláne obce Trenčianske Stankovce (PDF, 211,5 kB) 03.05.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta II/507 v staničení od 41,363 km po 42,309 km v meste Galanta (PDF, 210,5 kB) 07.05.2022 od 7,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) v extraviláne mesta Trenčín (PDF, 275,1 kB) 30.04.2022 - 13.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta : I/61, v km 169,770 - 169,830, vľavo - pruhu na odbočenie vpravo na miestnu cestu ul. Kmeťova, v k. ú.: Považská Bystrica (PDF, 208,3 kB) 02.05.2022 od 7,00 h - 31.07.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce (PDF, 209,8 kB) 02.05.2022 - 30.07.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta I/49 v km cca 61,950 - 62,650 v meste Púchov (PDF, 209,1 kB) 02.05.2022 - 22.05.2022
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta III/1462, v úseku ckm 0,379 – 0,429 k.ú. mesta Komárno časť Nová Stráž- Čerhát (PDF, 212,1 kB) 03.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
06.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
10.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
s prerušením v uvedených dňoch od 18,00 h do 8,00 h
17.05.2022 od 8,00 h - 18.05.2022 do 18,00 h nepretržite
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2022 železničné priecestie Križovany nad Dudváhom (PDF, 210,4 kB) 02.05.2022 od 8,00  h - 06.05.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2022 cesta I/61, v km 136,350, v k. ú.: Nová Dubnica a v km 143,050, v k. ú.: Dubnica n/V., I/64, v km 111,725, v k. ú.: Chynorany, I/9, v km 107,820, v k. ú.: Drietoma a v km 163,700, v k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 211,3 kB) jarná údržba: 02.05 2022 - 31. 8.2022 od 9,00b h do 13,00 h, jesenná údržba: 01.09.2022 - 31.10.2022 od 9,00 h do 13,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/1146 kkm 10,392 – 11,328 v obci Radošovce (PDF, 209,7 kB) 02.05.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/1122 kkm 3,080 – 4,120 v obci Popudinské Močidľany, časť Popudiny (PDF, 210,9 kB) 25.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/2326 v intraviláne obce Ľubeľa, dĺžka do 150m (PDF, 208 kB) 04/2022 – 07/2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta III/2106 v km cca 0,887 (kumulatívne) (PDF, 206,4 kB) 19.05.2022 - 22.05.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,340 – 0,390 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 210,2 kB) 25.04.2022 - 17.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta I/9, v km 117,230 - 118,230, 119,942 - 120,965, v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota (PDF, 207,5 kB) 25.04.2022 - 31.08.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta č. II/584 ckm 43,739 CDB kum, k. ú. Liptovská Ondrašová (PDF, 208,1 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta III/1861 v km 0,000 – 0,840 v obci Trenčianske Jastrabie (PDF, 280,1 kB) cesta III/1861 v km 0,000 – 0,840 v obci Trenčianske Jastrabie
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.04.2022 cesta III/2084 v km 3,920 – 5,400 v k. ú. Rosina (PDF, 207,5 kB) jún - júl 2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
21.04.2022 pravý jazdný pruh cesty I/9, v km 102,550 - 102,711, v k. ú.: Drietoma (PDF, 207,1 kB) 25.04.2022 - 30.06.2022
Mestský úrad Nemšová 21.04.2022 miestna komunikácia v ulica Kukučinova v Nemšovej (PDF, 43,9 kB)

25.04.2022 od 7,00 h - 11.05.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2022 cesta I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany (PDF, 211,7 kB)

21.04.2022 - 11.05.2022 1.etapa–uzávierka ľavej polovice

12.05.2022 - 01.06.2022 2.etapa–uzávierka pravej polovice
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2022 cesta I/60 v km cca 4,300–5,500 (Ľavobrežná) (PDF, 215,8 kB)

20.04.2022 - 26.04.2022 1. fáza (portály a verejné osvetlenie)

28.04.2022 - 18.05.2022 2.fáza (odstránenie stredného deliaceho pásu – zriadenie ľavého odbočovacieho pruhu)

19.05.2022 3.fáza (odhradenie novozriadeného  pruhu)

21.05.2022 - 13.08.2022 4.fáza (realizácia hlavných stavebných prác na úprave-rozšírení cesty I/60 (chodník, pripájací resp. odbočovací pruh...)

15.08.2022 - 04.09.2022 5. fáza (práce na strednom deliacom páse)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.04.2022 cesta I/64, v km 141,140 - 141,360, 142,900 - 143,458, v  k. ú.: Prievidza (PDF, 207,6 kB) 20.04.2022 - 01.05.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.04.2022 cesta I/57 v km 150,890 – 150,990 v extraviláne mesta Nemšová (PDF, 270,2 kB) 07.04.2022 - 10.05.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.04.2022 cesta III/2072 v km cca 0,605 – 0,829 (kumulatívne)
v obci Varín
(PDF, 206,6 kB)

24.04.2022 od 6,00 h - 26.04.2022 do 18,00
h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
05.04.2022 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia, v km 1,225 – 1,825 v obci Kátov (PDF, 209,7 kB) 07.05.2022 (sobota) od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta III/2115 v km cca 0,833 (kumulatívne) (PDF, 207 kB) 06.04.2022 - 11.04.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta č. III/1124 kkm 0,000 – 0,377 v obci Radošovce (PDF, 210,4 kB) 05.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta č. III/1123 kkm 0,043 – 0,364 v obci Radošovce (PDF, 209,7 kB) 05.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 most ev. č. 51-140 na ceste I/51 v k. ú. Kalná nad Hronom (PDF, 211,7 kB) 09.04.2022 - 30.04.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.04.2022 cesta I/11 km 433,900 v úseku mostného objektu ev. č. 11-229 v k.ú. Radoľa (PDF, 211,6 kB)

10.04.2022 - 08.05.2022 0. etapa - realizácia obch. trasy
08.05.2022 - 22.08.2022 1. etapa - rekonštrukcia pravej polovice mostu
22.08.2022 - 01.12.2022 2. etapa- rekonštrukcia ľavej polovice mostu

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2022 cesta I/65D v km cca 2,330 – 2,850 (kumulatívne) (PDF, 207,1 kB)

počas jedného, max. dvoch víkendov v termíne
02.04.2022 - 03.04.2022,

09.04.2022 - 10.04.2022,

16.04.2022 - 17.04.2022,

23.04.2022 - 24.04.2022,

30.04.2022 - 01.05.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 cesta III_1225 v km 5_980_6_170 v extravilane obce Melcice-Lieskove_k_u_Zemianske Lieskove (PDF, 278,9 kB) 01.04.2022 - 15.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 cesta I/61, v km 124,440, v k. ú.: Trenčín (PDF, 213,7 kB) I. etapa: ľavý jazdný pruh, od 17. 03. 2022 do 22. 03. 2022,
II. etapa: pravý jazdný pruh, od 23. 03. 2022 do 29. 03. 2022.
predĺžený do 03. 04. 2022.
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022

most Hlohovec cesta II/513 (PDF, 217,1 kB)

30.03.2022 od 14,00 h - 20.10.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 most M2610 (ev. č. 562-001) na ceste II/562 v intraviláne mesta Nitra pre vozidlá nad 20 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy v úseku od km 0,000 po km 0,190 (PDF, 212,6 kB) 02.04.2022 od 00,00 h - 01.06.2023 do 00,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.03.2022 cesta I/63 Štúrovo, km 146,886 – 146,928 (PDF, 208,9 kB) 04.04.2022 od 7,00 h - 07.04.2022 do 17,00 h 
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
29.03.2022 cesta III/2226 – od cestného km 4,583 po cestný km 4,752 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 210 kB)

01.04.2022 - 14.04.2022 od 8,00 h do 16,30 h (v dňoch pracovného voľna a cez nedele bude uzávierka prerušená)                  

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.03.2022

cesta I/78 v úseku mostného objektu ev.č. 78-018 (M660) v km 20,755 k.ú. Námestovo (PDF, 211,4 kB)

01.04.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.03.2022 tunel Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 212,4 kB) 08.04.2022 - 10.04.2022 od 20,00 h do 20,00 h (nepretržitá 48 hodinová uzávierka - servisná)

Mesto Nemšová

25.03.2022 miestna komunikácia v ulica Duklianska v Nemšovej (PDF, 210 kB) 19.04.2022 od 7,00 h - 30.07.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2022 cesta I/64 v k. ú. Nové Zámky od km 30,74 do km 31,75 (PDF, 210,7 kB)

25.03.2022 - 27.04.2022 v časových intervaloch: od 08,30 h do 14,00 h a od 17,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2022 cesta I/9, v km 113,600 - 121,055, v k. ú.: Obec Chocholná-Velčice, Obec Veľké Bierovce, Obec Trenčianske Stankovce, Obec Trenčianska Turná a Obec Mníchova Lehota (PDF, 208,5 kB) 28.03.2022 - 31.03.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.03.2022 cesta I/63 od km 98,286 – 98,688 v k. ú. Komárno (PDF, 209,8 kB) 18.04.2022 od 6,00 h - 30.04.2022 do 22,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.03.2022 cesta I/64 od km 14,902 – 17,402 v k. ú. Hurbanovo (PDF, 209,8 kB) 27.04.2022 od 6,00 h - 12.06.2022 do 22,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
18.03.2022 cesta I/57 v km 150,890 – 150,990 v extraviláne mesta Nemšová (PDF, 286,6 kB) 07.04.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta III/2106 v km cca 4,360 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 21.03.2022 - 22.03.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta I/64, v km 110,050 - 111,300, v k. ú.: Nadlice a Chynorany (PDF, 208,8 kB) 07.04.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta č. III/1145 v úseku Borský Svätý Jur – časť Tomky, v kkm 0,460 – 3,500 (PDF, 208,3 kB) 18.03.2022 od 6,00 h do 10,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.03.2022 cesta I/61, v km 124,440, v k. ú.: Trenčín (PDF, 211,4 kB)

I. etapa: ľavý jazdný pruh, od 17.03.2022 - 22.03.2022,
II. etapa: pravý jazdný pruh, od 23.03.2022 - 29.03.2022.

predĺžený do 03.04.2022

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
16.03.2022 cesta III/1620 – Machulince – Topoľčianky, v km 0,290 – 1,346 (PDF, 209,9 kB) 17.03.2022 - 15.04.2022 denne v časoch od 8,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
11.03.2022 cesta I/64 od km 54,235 – 56,430 v k. ú. Branč (PDF, 209,8 kB) 11.03.2022 - 06.04.2022, denne v časoch od 9,00 h do 15,00 h a od 17,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.03.2022 cesta I/18 v km 504,580 – 504,980 v k.ú. Stankovany (PDF, 213,6 kB) od 19.03.2022 počas štyroch po sebe nasledujúcich víkendov t.zn. v dňoch:
19.03.2022 - 20.03.2022
26.03.2022 - 27.03.2022
02.04.2022 - 03.04.2022
09.04.2022 - 10.04.2022
vždy v čase: v sobotu 8,00 h - 17,00 h, v nedeľu len do 15,00 h v hodinových intervaloch tzn. max. 15 - 20 min uzavretie cesty z oboch smerov, nasledovných 40 - 45 min vyprázdnenie vzniknutých kolón
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta I/78 v Rabči (PDF, 208,4 kB) 18.04.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta II/583 km 0,155 až km 3,043 v k. ú. Budatín (PDF, 212,6 kB) 18.06.2022 – „Piknik v meste“
05.07.2022 – „Zlaté časy budatínske“
29.07.2022 - 31.07.2022 – „Art in Park“
13.08.2022 - 14.08.2022 – „Dračia rozprávka“
15.10.2022 – „Budatínsky rínok“
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta č. III/1146 kkm 11,492 – 12,227 v obci Radošovce (PDF, 209,4 kB) 09.03.2022 od 8,00 h - 30.06.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.03.2022 cesta II/507 v km cca 205,882 (kilometrovníkové) (PDF, 207,6 kB) 2 dni v apríl 2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.03.2022 cesta I/54 v km 159,710 – 163,210 v extraviláne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie (PDF, 284,5 kB) 16.03.2022 - 17.07.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 cesta II/507 okres Hlohovec v kkm 78,400 – 81,740 (PDF, 206,5 kB) 28.02.2022 – 08.05.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 cesta III/1337 v úseku Brestovany - Dolné Lovčice,
okres Trnava
(PDF, 206,8 kB)
28.02.2022 – 20.05.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 most ev. č. 51-140 na ceste I/51 v k. ú. Kalná nad Hronom pre vozidlá nad 10,8 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy (jediné vozidlo 23,7 t) (PDF, 210,8 kB) 14.03.2022 - 30.04.2024 (v pôvodnom termíne sa úplna uzávierka neuskutoční, t.j. nový termín bude oznámený neskôr)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.02.2022 cesta III/2099 v km 9,608 – 9,862 (PDF, 208,1 kB) 18.04.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.02.2022 most M1644, ev. č. 425-031 Most cez rieku Morava pri obci Brodské na ceste č. II/425 št.hr. ČR/SR Brodské - Kúty v k.ú. Brodské (PDF, 207,3 kB) od 23.02.2022 do ukončenia rekonštrukcie mosta
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2022 cesta II/507 v extraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča a Kľúčové v km 145,970 – 147,150 (PDF, 271,4 kB) 16.02.2022 - 12.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2022 cesta I/59 v úseku pred hraničným priechodom SK/PL Trstená – Chyžné (PDF, 209,6 kB) 20.01.2021 - 01.10.2022

ROK 2021

     
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.12.2021 cesta III/1225 v km 10,350 – 10,475 v k.ú. Kostolná-Záriečie v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 281,9 kB) 16.8.2021 - 07.01.2022 (pôvodný termín bol do 17.12.2021)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.12.2021 cesta II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava (PDF, 207,4 kB) 01.12.2021 - 30.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.12.2021 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin – Priekopa (PDF, 208,2 kB) do termínu zahájenia rekonštrukcie pravej polovice hornej stavby mosta (predpoklad júl 2022)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.12.2021 cesta č. II/584  ckm  45,374 a 4,824 – 44,863 CDB kum, III/233 ckm 0,095 – 0,300 CDB kum (PDF, 207,3 kB) 2021/2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/65D v úseku križovatky s cestou III/2150 (ul. Pltníky) v Martine (PDF, 208,7 kB) 01.12.2021 - 12.12.2021 (výlučne v nočných hodinách v čase od 21,00 h – 5,00 h)
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/64 od km 70,318 do km 71,646 v k.ú. Zobor (PDF, 213,5 kB)

30.12.2021 od 18,00 h - 31.03.2022 do 18,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
25.11.2021 cesta I/63 od km  98,286 – 98,688 v k. ú. Komárno (PDF, 209,1 kB)

29.11.2021 - 11.12.2021 od 6,00 h do 22,00 h, s podmienkou, že stavebné práce začnú dňa 29.11.2021 až od 7,30 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta č. II/590 v kkm 30,132 – 30,182 v k.ú. Borský Mikuláš (PDF, 211 kB) 29.11.2021 od 8,00 h - 03.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,8 kB) 25.11.2021 od 19,00 h - 03.12.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1129 kkm  0,500 – 1,000 k.ú. Brodské (PDF, 207,6 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. II/500  kkm  4,800 – 5,100 k.ú. Kúty a Čáry (PDF, 208,2 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h  
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1146  kkm  12,240 - 12,505 v obci Radošovce (PDF, 208,2 kB) 16.11.2021 od 8,00 h - 20.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
22.11.2021 cesta I/64 v km 30,270 – 30,700 v k. ú. Nové Zámky (PDF, 208,7 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 26.11.2021 do 17,00 h (max. na 1-2 dni)
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta III/1467 (Hurbanovo - Svätý Peter) v useku km od km 0,891 po km 0,941 v intraviláne mesta Hurbanovo (PDF, 209,6 kB) 19.11.2021 od 7,30 h - 30.11.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta I/64 od km 54,235 – 56,430 v k. ú. Branč (PDF, 208,9 kB) 19.11.2021 - 17.12.2021, v časoch od 9,00 h do 15,00 h a od 17,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
17.11.2021 cesta II/507 od križovatky s cestou II/513 po železničné priecestie v k.ú. Hlohovec (PDF, 205,8 kB) 17.11.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.11.2021 cesta I/57, v km 151,352 - 153,056, od mimoúrovňovej križovatky diaľnice D1 a  cesty I/57 po okružnú križovatku cesty I/57 a  I/61, k. ú. Dubnica n/V (PDF, 210,2 kB) 13.11.2021 od 21,30 h - 14.11.2021 do 5,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.11.2021 cesta I/51 od km 104,900 po km 105,000 v prieťahu horským priechodom Biela Hora v okrese Trnava, medzi obcami Jablonica - Trstín (PDF, 211,8 kB) 15.11.2021 od 8,30 h  -  17.12.2021 do 15,30 h, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta I/49 v km 60,330 - 61,900, kr. Mostište - Púchov, OK Makyta, Lidl (PDF, 210,2 kB)

10.11.2021 - 15.12.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta č. III/2327 v ckm 1,950 – 9,370 CDB kum (PDF, 208,6 kB) máj - október bežného roka, v čase od 7,00 h - 17,00 h a za nezníženej viditeľnosti
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
08.11.2021 I/64, v km 111,500 - 112,600, v  k. ú.: Chynorany a Žabokreky nad Nitrou (PDF, 208,5 kB) 10.11.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
05.11.2021 I/9, v km 195,000 - 198,450, v  k. ú.: Handlová a Nová Lehota (PDF, 208,1 kB) 08.11.2021 - 26.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta I/11 v  km 421,300 - 422,220 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 210,2 kB)

05.11.2021 od 20,00 h - 08.11.2021 do 3,00 h - ľavý jazdný pruh


12.11.2021 od 20,00 h - 15.11.2021 do 3,00 h - pravý jazdný pruh


19.11.2021 - 22.11.2021, 26.11.2021 - 29.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h do pondelka 3,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. II/584  ckm  31,190 – 31,195 CDB kum (PDF, 208,4 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. III/2351 - ckm 1,284 CDB kum  -  ckm 1,322 CDB kum (PDF, 208,1 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/75, Plášťovce - Beluja, km 125,060 – 131,510 (PDF, 217,3 kB) 02.11.2021 od  7,00 h - 10.12.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/76 od km 26,470 do km 31,500 – úsek Hronovce - Želiezovce (PDF, 210,6 kB) 02.11.2021 od 7,00 - 15.12.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta č. III/1125  kkm  0,227 – 0,503 v obci Radošovce (PDF, 209,3 kB) 28.10.2021 od 8,00 h - 15.11.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2021 cesta III/2085 v km cca 3,633 (kumulatívne) (PDF, 206,8 kB) 2 dni v termíne do 07.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2021 cesta I/59 km 113,000 – 113,470 v k.ú. Trstená (PDF, 210,9 kB) 27.10.2021 - 31.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta III/1860 v km 7,440 - 9,070 v pravom jazdnom pruhu v smere z obce Svinná do obce Horňany (PDF, 287,9 kB) 25.10.2021 - 06.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/9, v km 156,300 - 159,210, v  k. ú.: Dolné Vestenice, Horné Vestenice a Nitrica v km 163,120 - 163,940, v  k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 208,5 kB) 25.10.2021 - 30.11.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,5 kB) 25.10.2021 od  7,00 h  -  25.11.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta /9, cca v km 128,380 - 133,140, v  k. ú.: Trenčianske Mitice a Svinná, cca v km 133,140 - 136,540, v  k. ú.: Dežerice (PDF, 211,4 kB) 25.10.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2021 cesta I/78 v km 31,690 v k.ú. Rabča resp. km 35,531 – 36,973 v k.ú. Oravská Polhora (PDF, 207,6 kB) 20.10.2021 - 31.10.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
15.10.2021 cesta III/1290 v kkm 0,303 - 0,353 v k.ú. Horné Orešany (PDF, 206,9 kB) 18.10.2021 – 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2021 cesta I/64, cca v km 117,979 - 118,137, v k. ú.: Veľké Bielice (PDF, 207,6 kB) 15.10.2021 - 15.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/18 km 566,322 - 568,209 v k.ú. Hybe (PDF, 211,5 kB) 13.10.2021 - 15.10.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/75 v k. ú. Demandice od km  105,07 do km 106,47 (PDF, 208,4 kB) 14.10.2021 od 7,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2006 (obec Pšurnovice) (PDF, 206,5 kB) 25.10.2021 - 26.10.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta I/64, od km 38,480 do km 38,520 v k. ú. Šurany (PDF, 210,4 kB) 12.10.2021 od 7,00 h - 15.10.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2356 v k. ú. Liptovská Porúbka (PDF, 207,1 kB) 10/2021 - 11/2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka, ul. Dončova resp. ul. Mostová (PDF, 337,9 kB) 09.10.2021 (sobota) - 11.10.2021 (pondelok)
23.10.2021 - 25.10.2021 (náhradný termín)
   
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/11A v úseku mostného objektu ev.č. 11A-010 v km 418,900 – 418,980 k.ú. Oščadnica (PDF, 212 kB) 08.10.2021 (piatok 8,00 h) - 11.10.2021 (pondelok 16,00 h)  

Mestský úrad v Žiline

07.10.2021 dočasné premostenie cez rieku Kysuca prepájajúceho cesty I/11 a III/2095 (PDF, 205,8 kB) 13.10.2021 - 30.11.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/51 od  km 96,630 – 96,830,  v obci Jablonica v mieste mosta M 6374 cez rieku Myjava v km 96,75 (PDF, 214 kB) 09.10.2021 od  6,00 h - 10.10.2021 do   22,00 h (nepretržite)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021

cesta č.  III/2224, k. ú. Partizánska Ľupča (od píly v P. Ľupči po odbočku na Magurku) (PDF, 207,9 kB)

11.10.2021 - 15.10.2021 od 8,00 h do 13,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021 pravý jazdný pruh (I. etapa) a ľavý jazdný pruh (II. etapa) cesty I/9, cca v km 112,850 - 112,910, v k. ú.: Chocholná-Velčice (PDF, 208,5 kB) 09.10.2021 od 7,00 h - 14.11.2021 do 12,00 h, uzávierka bude iba v dňoch utorok, streda a štvrtok
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.10.2021 cesta II/507 v km 201,744 – 204,141 v k. ú. Kotešová (PDF, 209,3 kB) 04.10.2021 - 24.10.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
30.09.2021 cesta II/507 v kkm 81,145 – 81,300 a čiastočná kkm 81,593 – 81,595 v k.ú. Jalšové (PDF, 210,3 kB) 01.10.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 cesta I/66, staničenie 6,100 km – 6,150 km,  k.ú. Hrkovce (PDF, 214,5 kB) 02.10.2021 od 8,00 h - 06.10.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, o celkovej dĺžke 0,405 km (PDF, 209,9 kB) koniec uzávierky predĺžený z 30.09.2021 do 31.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2021 cesta I/9, cca v km 152,670 - 155,150, v  k. ú.: Hradište, Dolné Vestenice (PDF, 208,3 kB) 04.10.2021 - 20.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 okružná križovatka na ceste I/61 (ul. M. R. Štefánika), cca v km 126,250, v k. ú.: Trenčín (PDF, 206,7 kB)

27.9.2021 od 1,00 h - 07.11.2021 do 24,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 cesta č. III/1134 Petrova Ves - Gbely, v úseku kkm 4,800 - 5,300 v meste Gbely, ul. Naftárska (PDF, 211,6 kB) 27.09.2021 od 8,00 h - 30.10.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.09.2021 cesta č. III/2358 (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2021 cesta I/11 v km 422,220 -423,360 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 212,3 kB)

24.09.2021 - 27.09.2021 od 20,00h do 3,00h pravý jazdný pruh

01.10.2021 - 04.10.2021 od 20,00 h do 3,00 h ľavý jazdný pruh

08. - 11.10.2021, 15. - 18. 10. 2021, 22. - 25.10.2021, 29.10.– 01.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h. do pondelka 3,00 hod.
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2108 v km cca 2,888 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 28.09.2021 - 29.09.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2093 v km cca 2,690 (kumulatívne) (PDF, 206,5 kB) 2 dni v termíne september - október 2021
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/1043 vo Veľkom Grobe (PDF, 209,4 kB) 23.09.2021 - 15.12.2021

Mesto Hlohovec

22.09.2021 miestna komunikácia Jesenského, rozdelené do 4 etáp, v k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 104,9 kB)

22.09.2021 od 0,01 h - 31.12.2021 do 24,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2021 cesta III/2099 v Žiline (ul. Závodská), v úseku od mostu cez Rajčianku (vrátane) až po jej pripojenie na Rondel (PDF, 212,7 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.09.2021 cesta III/2099 v km 9,536 – 10,103 v Žiline - Závodí (PDF, 211,8 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

20.09.2021 cesta II/572 od km 46,198 po km 46,569 (PDF, 207,4 kB)

22.09.2020 od 9,00 h do 15,00 h

Mesto Šurany

20.09.2021 ul. Ž. Bosniakovej, Šurany (PDF, 206,6 kB)

22.09.2021 - 29.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta III/2110 v km cca 1,132 (kumulatívne), Rajec (PDF, 207 kB)

3 dni v termíne september – október 2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta I/51 km 94,740 – 99,100, v k. ú. Jablonica, intravilán, extravilán (PDF, 209,6 kB)

20.09.2021 od 8,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h 

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

16.09.2021 cesta III/1298 v kkm 0,000 - 3,152 v k.ú. Košolná (PDF, 207,1 kB)

20.09. 2021 - 15.11.2021

Mesto Šurany

16.09.2021 cesta II/580 s III/1526 (PDF, 206,5 kB)

20.09.2021 - 30.11.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice v km 4,500 – 11,750 a v km 4,500 – 14,200 (PDF, 212,6 kB)

18.09.2021
- v čase od 09,45 h do 11,45 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1894),
- v čase od 14,45 h do 16,15 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1896 v obci Motešice).

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/513 v kkm 0,365 - 1,090 v k.ú. Trakovice, okres Hlohovec (PDF, 209,1 kB)

16.09.2021 - 15.11.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta III/2051 v km cca 0,840 v k.ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 209,1 kB)

september - október 2021 v trvaní max. 2 dni (žiadateľ upresní min. 7 dní vopred)

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta I/51 od km 194,317 – 194,706 v k. ú. Vráble (PDF, 214,8 kB)

26.09.2021 od 07,00 h do 16,30 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. III/1149 kkm 5,820 – 7,300 – prieťah obcou Prietrž (PDF, 210,2 kB)

13.09.2021 od 8,00 h - 07.11.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/507 v km cca 146,280 – 146,320 (kumulatívne) v obci Borčice (PDF, 208,9 kB)          

12.09.2021 od 09,30 h do 13,00 h                

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/504 v kkm 24,000 - 31,500 v k.ú. Trnava – Malženice (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 09,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 II/500 v kkm 5,166 - 13,453, v úseku Čáry - Šaštín-Stráže - križovatka s II/590 na Bor. Mikuláš; II/590 v kkm 31,330 - 39,351, v úseku Šaštín-Stráže - Petrova Ves; III/1140 v kkm 8,808 - 13,889, v úseku Kuklov Šaštín-Stráže; III/1143 v kkm 0,000 - 4,766, v úseku Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš; III/1155 v kkm 0,000 - 2,973, v úseku Šaštín-Stráže – Smolinské (PDF, 210,2 kB)

14.09.2021 od 12,00 h - 15.09.2021 do 14,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 cesta č. III/2361 v ckm 0,626 CDB kum, Pribylina (PDF, 210,2 kB)

v termíne do 30.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta III/2006 v km 5,420 (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne september – október 2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta I/9 v km 113,230 – 113,375 (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 7,00 h - 10.10.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 tunel Horelica a prípojná komunikácia I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB)

10.09.2021 od 22,00 h – 12.09.2021 do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta II/574 v km cca 4,300 – 5,500 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 26.09.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta III/1134 (PDF, 210,2 kB)

25.09.2021 od 7,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Námestovo

02.09.2021 cesta II/520 v km 75,807 – 75,949 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 31.10.2021

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

31.08.2021 cesta II/502 – Dukelská ul. v Modre (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 od 12,00 h. - 06.09.2021 do 04,00 h

Mesto Šaštín - Stráže

31.08.2021 uzávierka MK Nám. slobody (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 8,00 h. do 20,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

30.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Nové Zámky od km 25,750 do km 28,154 (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 6,00 h - 24.10.2021 do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.08.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB)

04.09.2021 – 30.09.2021

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie

25.08.2021 cesta č. II/499 Brezová pod Bradlom - Brezová pod Bradlom časť Minárčiny (PDF, 210,2 kB)

28.08.2021 - 05.09.2021

Mesto Nemšová

24.08.2021 miestne komunikácie v Nemšovej, ulica: Hornov, Janka Palu, Kamenec, Mierové námestie, Odbojárov, Sklárska, SNP, Školská, Rybárska, Železničná (PDF, 210,2 kB)

30.09.2021 od 7,00 h - 11.09.2021 do 17,00

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/70 v km 9,164 (PDF, 210,2 kB)

september - október 2021 (v trvaní max 2 dni, presný termín nahlási žiadateľ správnemu orgánu, ako aj SSC a ODI najneskôr 14 dní vopred)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/11 v k.ú. Kysucký Lieskovec (v úseku medzi dopravnými pripojeniami do obce) v staničení km 428,930-430,190 (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 - 12.09.2021 výlučne v čase od 18,00 h do 06,00 h

Mesto Nemšová

23.08.2021 miestna komunikácia ulica Potôčky Nemšová (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 od 7,00 h - 15.09.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta III/2108 v km cca 5,582 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 - 03.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 9,190 v obci Gbeľany (PDF, 210,2 kB)

1 deň (niekoľko minút) v priebehu mesiaca september

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 25,190 v obci Terchová (PDF, 210,2 kB)

september 2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/51 km 97,424 – 97,460 v obci Jablonica (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 od 08,00 h - 26.08.2021 do 08,00 h (nepretržite)

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta III/1056 od km 7,476 po km 9,110 a cesta II/503 od km 0,000 po km 2,353 (PDF, 210,2 kB)

cesta III/1056: 
27.08.2021 od 14,00 h do 20,00 h 
28.08.2021 od 15,00 h do 20,00 h

cesta II/503: 
28.08.2021 od 13,00 h do 19,00 h
29.09.2021 od 09,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/65 ul. A. Pietra v staničení km 137,312 resp. km 137,020 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 20.09.2021 (v trvaní max. 3 dni na každom z dvoch miest (žiadateľ tieto termíny upresní 10 dní vopred ODI Martin)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

18.08.2021 cesta III/1225 (v úseku od obecného úradu po križovatku s cestou III/1876) a cesta III/1876 (od začiatku až po koniec cesty v staničení km 7,530) v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 210,2 kB)

22.08.2021 od 13,00 h do 18,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,550 - 111,650, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 17.12.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Rajecké Teplice v úseku medzi križovatkami s I/64E a III/2106 v staničení km 188,475 – 189,334 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 28.08.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta III/1301 kkm 4,430 – 5,120 v obci Jaslovské Bohunice (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 15.10.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,575 - 111,625, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 23.08.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1285 km 1,565 križovatka obec Cífer miestna časť Pác (PDF, 210,2 kB)

10.08.2021 - 20.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1225, cca v km 10,418, v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 17.12.2021

Obec Nová Lesná

12.08.2021 miestna komunikácia ulica Janka Počúvaja_Nová Lesná (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 30.09.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta č. III/2339 v ckm 0,966 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

apríl - september bežného roka

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta č. III/2331 v ckm 0,281 CDB kum, k. ú. Pavčina Lehota (PDF, 210,2 kB)

máj - október bežného rok

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta III/1870 v km cca 0,600 – 0,645 (kumulatívne) v meste Trenčín, k.ú. Záblatie (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 31.08.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.08.2021  cesta č.  III/2332, ckm 3,451 – 4,159 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

do 10/2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.08.2021 cesta I/18 v km 516,260 – 517,054 v k. ú. Ružomberok (PDF, 210,2 kB)

08.09.2021 od 18,00 h - 09.09.2021 do 6,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta I/64 v úseku Rajec – Rajecká Lesná – Čičmany, cesta III/2111 v Rajeckej Lesnej, cesta III/2112 v Čičmanoch, cesta III/2110 v Rajci (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 od 8,30 h do 14,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta III/1225 v km 6,180 – 6,760 v obci Adamovské Kochanovce (PDF, 210,2 kB)

15.08.2021 - 30.10.2021 a 01.04.2022 - 15.05.2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta č. III/1157 Čáčov - spojovacia v meste Senica, ul. Železničná v úseku kkm 0,000 – 0,150 (PDF, 210,2 kB)

20.08.2021 od 7,00 h - 23.08.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

04.08.2021 cesta I/18 km 497,900 – 500,720 v k.ú. Kraľovany (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 11.10.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021 cesta III/2084 medzi obcami Višňové a Turie (PDF, 210,2 kB)

03.08.2021 - 15.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021  cesta II/583 v km 0,155 až km 3,043 (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 - 15.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta I/70 km 13,960 – 16,620 v Dolnom Kubíne (PDF, 210,2 kB)

termín čiastočnej uzávierky sa predlžuje do 06.08.2021

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta II/503  úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 210,2 kB)

13.8.2021 v čase od 8,00 h do 13,30 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB) 28.08.2021 sobota od 6,00 h - 29.08.2021 nedeľa do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 čiastočná uzávierka cesty I/11 (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 -  30.09.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

29.07.2021 cesta č. II/590 Lakšárska Nová Ves – Borský Mikuláš (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 05.09.2021 od 8,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2021 cesta č. II/537, ckm 15,380 – 16,000 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 20.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.07.2021 cesta III/2108 v km cca 5,626 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

3 dni v mesiaci august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.07.2021 cesta I/12 v km cca 0,412 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne júl - august

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta I/10 v km 6,983 – 8,183 (Makov) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 22.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta III/2058 v staničení 0,089 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne 23.07.2021 - 25.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.07.2021 cesta III/2006 v km cca 2,673 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 27.07.2021

Mesto Nemšová

19.07.2021 časť príjazdovej komunikácie k logistickému centru LIDL – veľkosklad potravín, Púchovská 12, Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 3495/11 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 08.08.2021 od 7,00 h. do 17,00 h.

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta I/61 od križovatky s UC Kaufland Piešťany po križovatku ciest I/61 a III/1319 v k. ú. Červeník v okrese Piešťany a Hlohovec, medzi obcami Piešťany-Drahovce-Madunice-Červeník (PDF, 210,2 kB)

08.08.2021 v čase od 7,30 h do 17,00 h nepretržite

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta III/1917 v km cca 0,435 (kumulatívne) v obci Slavnica (PDF, 210,2 kB)

20.07.2021 - 23.07.2021 (realizácia kanalizačnej prípojky) 

13.09.2021 - 24.09.2021 (frézovanie a asfaltovanie)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta II/583 v km 25,190 (PDF, 210,2 kB)

august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta I/59 v úseku mostných objektov ev. č. 59 - 074 (v staničení km 69,145 - 69,250), ev. č. 59 – 076 (km 70,116-70,186), 59-077 (km 70,450 – 70,572) a ev. č. 59-077B (km 72,440 – 72,680) v k.ú. Dolný Kubín, Kňažia resp. Bziny (PDF, 210,2 kB)

17.07. - 18.07.2021 -  most ev. č. 59 - 074 (km 69,145 - 69,250 k.ú. D.Kubín)

24.07. - 25.07.2021 - most ev. č. 59 – 076 (km 70,116 - 70,186 k.ú. D.Kubín)

31.07. - 01.08.2021 - most ev.č. 59-077 (km 70,450–70,572 k.ú. Kňažia) 

07.08. - 08.08.2021 - most ev.č. 59-077B (km 72,440 – 72,680 k.ú. Bziny) 

14.08. - 15.08.2021 - náhradný termín.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta č. I/59 (PDF, 210,2 kB)

17. – 18. júla 2021  most ev. č. 59 - 074  

      
24. – 25. júla 2021 - most ev. č. 59 – 076


31. júla – 01. augusta 2021 - most ev.č. 59-077


07. – 08. augusta 2021 - most ev.č. 59-077B


14. – 15. augusta 2021 – náhradný termín.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

15.07.2021 cesta č. I/49A (PDF, 210,2 kB) 17. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1880, cesta č. III/1884, cesta č. III/1890 a cesta č. III/1893 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. II/507 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1912, cesta č. III/1922, cesta č. III/1923 (PDF, 210,2 kB) do 03.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta I/64 v km 186,654 v meste Rajecké Teplice (PDF, 210,2 kB) júl - august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2021 cesta III/2058 v staničení 2,038 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB) 2 dni v termíne 12.07.2021 - 16.07.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 210,2 kB) 16.07.2021 od 17,00 h do 20,30 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, uzávierka predĺžená 0 0,125 km na celkovú dĺžku 0,405 km (PDF, 210,2 kB) do 30.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2074 v km 0,822 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB) 3 dni v termíne júl – august 2021

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 8,15 h do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2110 v km 0,151 – 0,312 (ul. Hurbanova) v meste Rajec (PDF, 210,2 kB) 11.07.2021 od 9,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta I/64 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 210,2 kB) 10.07.2021 od 11,30 h do 18,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

08.07.2021 cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km 86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole) (PDF, 210,2 kB) čiastočná: 23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja - bezo zmeny

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta I/64, cca v km 154,000, vľavo, (v mieste šachty Š4) v k. ú.: Nitrianske Pravno (PDF, 210,2 kB) 12.07.2021 – 30.07.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta č. III/2327, prekop v ckm 2,519 CDB kum (PDF, 210,2 kB) do 08/2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

30.06.2021 cesta č. III/2358 v ckm 2,169 – 2,184 CDB kum (PDF, 210,2 kB) máj - október bežného roku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.06.2021 cesta č. III/2343 ckm 0,444 – 1.594 CDB kum (PDF, 210,2 kB) apríl - október bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.06.2021 cesta III/2070 v km 1,779 a 1,761 (PDF, 210,2 kB) jún - júl 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 most MO 2340-2 na ceste č. III/2340 v k. ú. Uhorská Ves (PDF, 210,2 kB) do doby rekonštrukcie (opravy ) mostného objektu

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 cesta III/2226 – od cestného km 4,480 po cestný km 4,510 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 02.07.2021 (v oboch dňoch v čase od 7,30 h – 18,30 h)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

22.06.2021 cesta III/2274 v km 4,655 – 4,694 (most ev. č. 2274002, za obcou Oravská Jasenica) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 - 30.06.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta II/500 Kúty – Senica, km 3,740 – 3. 870 mimo sídelný útvar obce Kúty a Čáry (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 08,00 h - 21.07.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta I/51 od km 74,750 – 77,920 v úseku Radošovce – Lopašov (PDF, 210,2 kB)

22.06.2021 - 18.07.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

3.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta I/18 km 558,000 – 559,674 v k.ú. Liptovský Hrádok (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 28.08.2021

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1463 (od km 9,483 – po km 10,678) (PDF, 210,2 kB) 25.06.2021 od 07,00 h - 05.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1422 (od km 5,969  – po km 8,333 a od km 9,404  – po km 10,110) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 od 07,00 h - 07.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1455 (od km 14,000 – po km 16,258) (PDF, 210,2 kB) 24.06.2021 od 07,00 h - 04.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1470 (od km 5,828 – po km 7,123) (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 07,00 h - 02.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1477 (od km2,211 – po km 3,707) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 06,00 h - 01.07.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta II/588 (od km 9,266 – po km 10,884) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 07,00 h - 30.06.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta č. II/584 od ckm 17,400 (hranica okresov Tvrdošín a L. Mikuláš) po ckm 43,000 (križovatka s MK v Liptovskom Trnovci) (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 08,15 h do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB) 28.06.2021 - 03.09.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/51 v meste Senica (PDF, 210,2 kB) - čiastočná:
23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja    

- úplná: 
09.07.2021 - 11.07.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 17,00 h - 18.07.2021 do 01,00 h, 18.07.2021 od 07,00 h - 18.07.2021 do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,746 – 0,953 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,000 – 0,665 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021