Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

ÚNMS SR v rámci projektu Jednotná digitálna brána uviedol do prevádzky nový portál Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, na ktorom sú dostupné informácie o

 

Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu (PDF, 1,3 MB)