Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu (PDF, 1,3 MB)