Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb

Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb

ÚNMS SR v rámci projektu Jednotná digitálna brána uviedol do prevádzky nový portál Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, na ktorom sú dostupné informácie o

 

Spôsobilosť autorizovaných/notifikovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z. (PDF, 718,1 kB)