SVETOVÝ DEŇ NORMALIZÁCIE

Svetový deň normalizácie, ktorý sa každoročne oslavuje 14. októbra, je príležitosťou oceniť prácu odborníkov spolupracujúcich na tvorbe dobrovoľných medzinárodných noriem v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Cieľom Svetového dňa normalizácie je zvýšiť povedomie o dôležitosti normalizačnej činnosti medzi regulačnými orgánmi, priemyslom a spotrebiteľmi, z pohľadu významu technickej normalizácie v globálnej ekonomike pri zachovaní ochrany, udržateľnosti a zodpovednosti pre občana a spoločnosť.

Svetový deň normalizácie 2022 nesie názov „Spoločná vízia pre lepší svet“, pretože chceme, aby bol svet lepším, spravodlivejším a viac udržateľným.

Chceme svet, ktorý si môžeme užiť dnes a svet, ktorý bude chránený pre budúce generácie. Udržateľné rozvojové ciele (SDGs) reprezentujú spoločnú víziu mieru a prosperity nielen pre človeka, ale aj pre planétu. Každý SDG je výzvou k aktivite, ale uspejeme len ak budeme pracovať spoločne. Medzinárodné normy ponúkajú praktické riešenia, ktoré nám všetkým ponúkajú oporu. Používaním medzinárodných noriem sa môžeme stať súčasťou riešenia. Čelíme naliehavej “build back better” výzve prinesenej pandémiou ochorenia Covid-19, preto IEC, ISO a ITU, poprední svetoví tvorcovia medzinárodných noriem, vyzývajú globálnu komunitu na spoluprácu.

Viac informácií ako sa zapojiť je na: Zapojte sa a spolupracujte | UNMS.SK