MENÍME NÁZOV ODBORNÉHO ČASOPISU Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od roku 2014 začal s produkciou elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktoré bolo užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Od roku 2023, skoro po desiatich rokoch, sme náš elektronický časopis zaevidovali pod ev. č. EV 168/23/EPP na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako odbornú elektronickú periodickú publikáciu s periodicitou vydávania 3 krát ročne.

Samotný tlačený časopis prešiel tiež v roku 2023 zmenou názvu na Metrológia, skúšobníctvo a technické normy a je vedeckou periodickou publikáciou a od roku 2014 je polročníkom, ktorého vydavateľom je rovnako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Redakcia časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy Vám prináša prvé číslo elektronického periodika s novým názvom, ktorý je užšou verziou samotného tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy.

eMetrológia a skúšobníctvo a technické normy (PDF, 6,3 MB)  (PDF, 6,3 MB)

Viac informácií o všetkých vydaniach elektronického periodika nájdete na UNMS.SK.