ÚSPEŠNÁ EURÓPSKA SPOLUPRÁCA V OBLASTI METROLÓGIE

Na jar 2023 bol do Predstavenstva EURAMET (Európska asociácia národných metrologických organizácií) zvolený Maroš Kamenský, generálny riaditeľ Slovenského metrologického ústavu (SMÚ). Na túto úroveň sa Slovensko dostalo prvýkrát v histórii. Ide o dôležitý míľnik využitia potenciálu v oblasti metrológie aj v medzinárodnom rozmere.

Práca v Predstavenstve EURAMET umožňuje SMÚ aktívne ovplyvňovať rozhodnutia v tejto organizácii a navrhovať nové riešenia. Radi by sme sa zamerali na reprezentáciu menších a stredných národných metrologických inštitútov, ktoré sú vnímané ako dôležitá súčasť metrológie v európskom regióne. Zároveň SMÚ ako aj celej slovenskej metrológii to zaručuje včasný prístup ku kľúčovým informáciám a zlepšuje možnosti účasti na aktuálnych programoch a iniciatívach.

V septembri sa SMÚ podarilo zorganizovať v Bratislave pracovné rokovanie Predstavenstva EURAMET, ktoré bolo, popri štandardnej agende, zamerané na prípravu nového európskeho projektového rámca a na prístupové aktivity kandidátskych organizácií z Ukrajiny a Gruzínska.

Jednou z ťažiskových iniciatív EURAMET sú aj spoločné inovatívne projekty, v ktorých má Slovensko vďaka SMÚ rastúce zastúpenie. Aktuálne spolupracuje SMÚ na štyroch projektoch a pripravuje ďalších deväť, v celkovom objeme vyše 1 milión EUR. Na niektorých projektoch je SMÚ v tíme spolu s ďalšími partnermi zo Slovenska, ako napríklad Slovenská technická univerzita alebo Slovenská akadémia vied. Okrem toho sa SMÚ zapája aj do národných projektov na báze APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) a Plánu obnovy. Tieto iniciatívy sú zamerané na rozvoj eMobility, alternatívnych energií (vodík), ale aj na využitie umelej inteligencie.

Ako uviedol Maroš Kamenský, generálny riaditeľ SMÚ: „Veríme, že SMÚ, ako aj celá slovenská metrológia, sa takto nielen zviditeľňuje, ale najmä dostáva silné impulzy pre rozvoj v oblasti kritickej pre naše hospodárstvo. Zároveň radi v niektorých programoch uvítame spoluprácu slovenských partnerov z oblasti metrológie, vedy a výskumu, vzdelávania, ale aj z podnikateľskej sféry.“