Predmetom zákazky je obstaranie 75 ks kancelárských monitorov. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Výzva na obstaranie Kancelárske monitory.pdf  stiahnuť (PDF, 305,5 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .pdf stiahnuť (PDF, 228,9 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 22,9 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 12,3 kB)