Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných udalostí/incidentov zo systémov a aplikácií obstarávateľa a jeho podriadenej organizácie SMÚ. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Oprava Prílohy č. 1 - „Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky“. V prílohe bolo upravené nasledovné znenie: „SW - Predplatné SW modulov systému vrátane aktualizácií systému a parserov na 3 roky je súčasťou dodávky.“

Oprava Prílohy č. 2 – „Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria“. V prílohe bolo doplnené nasledovné znenie: Termín dodania predmetu zákazky a o podpis štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch dodávateľa.

Výzva na predloženie ponuky LOGmanager vo formáte .pdf  stiahnuť (PDF, 397,9 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .pdf - oprava č. 1 stiahnuť (PDF, 685,3 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .pdf stiahnuť (PDF, 681,2 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .xlsx - oprava č. 1 stiahnuť (XLSX, 17,9 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .ods - oprava č. 1 stiahnuť (ODS, 5,8 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .xlsx stiahnuť (XLSX, 11,6 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .ods stiahnuť (ODS, 5,3 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 22,9 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 12,3 kB)