Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia dvoch identických serverov a diskového poľa.  Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia vrátane osobitných podmienok je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Výzva na predloženie ponuky Servery a diskové pole formáte .pdf  stiahnuť (PDF, 398,5 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .pdf stiahnuť (PDF, 907,1 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .xlsx stiahnuť (XLSX, 11,4 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .ods stiahnuť (ODS, 4,9 kB)
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 22,8 kB)
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 12,3 kB)