Banskobystrický samosprávny kraj získal významný európsky titul

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý v rámci regionálnej samosprávy na Slovensku získal európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, čím potvrdil nielen snahu, ale aj vynaložené úsilie v zlepšovaní poskytovaných služieb.

Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, odovzala dňa 23. mája 2022 titul Efektívny používateľ modelu CAF Jánovi Lunterovi, predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ako uviedla predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Vždy som rada, keď môžem navštíviť ďalšiu organizáciu, kde sa začali venovať manažérstvu kvality. Je to veľmi dôležitá súčasť riadenia organizácie a úloha manažérov zabezpečovať kvalitu nielen navonok, ale aj dovnútra. Napísať samohodnotiacu správu a následne stanoviť reálny, ale zároveň ambiciózny akčný plán zlepšovania nie je jednoduché. Tomuto tímu sa to podarilo a vytvorili naozaj veľmi „bohatý“ akčný plán, kde sú jednotlivé aktivity zamerané na strategické oblasti BBSK. Želám im do ich napĺňania veľa úspechov, vytrvalosti a entuziazmu.“.

Tlačová správa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 352,5 kB)