Kritériá na tvorbu STN v štátnom jazyku

Kritériá na tvorbu STN v štátnom jazyku

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako slovenský národný normalizačný orgán zverejňuje podľa § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku, ktoré sa vyhodnocujú na základe bodového hodnotenia (DOCX, 60,9 kB).