Šablóny

Šablóny sa používajú pri spracúvaní prekladov európskych noriem CEN/CENELEC. Obsahujú základnú úpravu pre prevzatie európskych noriem do sústavy STN. Podrobné pravidlá sa uvádzajú v metodickom postupe MP 08: 2022 Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií pri preberaní dokumentov normalizačných organizácií CEN, CENELEC a ETSI v znení dodatku č. 1 účinného od 1. 1. 2023. Tento je možné nájsť tu: MP 08 (PDF, 1,6 MB)

Šablóna na pôvodnú STN je pomôckou pre riešiteľov so základmi obsahovej a grafickej úpravy na spracovanie pôvodnej STN. Podrobné pravidlá uvádza metodický postup MP č. 10: 2022 Metodický postup o stavbe, členení a úprave  slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií v znení dodatku č. 01 účinného od 1. 1. 2023. Tento je možné nájsť tu: MP 10 (PDF, 2 MB)

Šablóna pôvodná STN (DOCX, 57,1 kB)

Šablóna pre spracovateľov CEN (DOCX, 41,4 kB)

Šablóna pre spracovateľov CENELEC (DOCX, 46,1 kB)