Šablóny

Šablóny

Šablóny sa používajú pri spracúvaní prekladov európskych noriem CEN/CENELEC. Obsahujú základnú úpravu pre prevzatie európskych noriem do sústavy STN. Podrobné pravidlá sa uvádzajú v metodickom postupe MP 08: 2022 Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií pri preberaní dokumentov normalizačných organizácií CEN, CENELEC a ETSI v znení dodatku č. 1 účinného od 1. 1. 2023. Tento je možné nájsť tu: MP 08 (PDF, 1,6 MB)

Šablóna ISO sa používa pri spracúvaní prekladov medzinárodných noriem publikovaných v ISO. Obsahujú základnú úpravu pre prevzatie noriem ISO do sústavy STN. Podrobné pravidlá sa uvádzajú v metodickom postupe MP 09: 2022 Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií pri preberaní dokumentov normalizačných orgánov ISO a IEC a iných národných normalizačných orgánovv znení dodatku č. 1 účinného od 1. 1. 2023. Tento je možné nájsť tu: MP 09 (PDF, 997,1 kB)

Šablóna na pôvodnú STN je pomôckou pre riešiteľov so základmi obsahovej a grafickej úpravy na spracovanie pôvodnej STN. Podrobné pravidlá uvádza metodický postup MP č. 10: 2022 Metodický postup o stavbe, členení a úprave  slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií v znení dodatku č. 01 účinného od 1. 1. 2023. Tento je možné nájsť tu: MP 10 (PDF, 2 MB)

Šablóna pôvodná STN (DOCX, 71,3 kB)

Šablóna pôvodná STN terminologická (DOC, 134,1 kB)

Šablóna CEN všeobecná (DOCX, 58,1 kB)

Šablóna CEN terminologická (DOCX, 52,7 kB)

Šablóna ISO všeobecná (DOCX, 70,9 kB)

Šablóna ISO terminologická (DOCX, 70,9 kB)

Šablóna CLC (DOCX, 61,7 kB)