SKTC-104

SKTC-104

Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.


Rozhodnutie o autorizácii zo dňa 30.01.2024 (PDF, 437 kB)

Oprava zrejmej nesprávnosti v Rozhodnutí o autorizácii č. UNMS/01497/2024-801 - 001487/2024 zo dňa 30.01.2024 (PDF, 344,4 kB)