Slovenské autorizované osoby, ktorým ÚNMS SR udelil autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody sú uvedené nižšie.

 • SKTC-102 Slovenský metrologický ústav; (SMÚ)

 • SKTC-104 Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. 

 • SKTC-108 E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.

 • SKTC-111 VIPO a.s.

 • SKTC-112 KONŠTRUKTA -Defence, a.s.

 • SKTC-113 3EC International, a.s.

 • SKTC-115 Výskumný ústav zváračský

 • SKTC-118 Výskumný ústav chemických vlákien a.s. Svit; (VÚCHV)

 • SKTC-125 Výskumný ústav dopravný, a.s.; (VÚD, a.s.)

 • SKTC-128 CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

 • SKTC-169 Technická inšpekcia, a.s.

 • SKTC-173 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

 • SKTC-174 Reaktortest, s.r.o.

 • SKTC-175 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

 • SKTC-176 Prvá zváračská, a.s.

 • SKTC-177 Slovenská legálna metrológia, n.o.; (SLM, n.o.)

 • SKTC-178 Liptovská skúšobňa s.r.o.

 • SKTC-180 bqs. s.r.o.

 • SKTC-181 TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

 • SKTC-182 VUTCH s.r.o