SKTC-175

SKTC-175

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.


 

Rozhodnutie o autorizácii udelené podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stiahnuť (PDF, 1,3 MB)

 

Rozhodnutie o autorizácii - príloha

Stiahnuť (PDF, 1,9 MB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 19.12.2018

Stiahnuť (PDF, 397,5 kB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 12.08.2019

Stiahnuť (PDF, 344,3 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii - konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 354,5 kB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 23.04.2020

Stiahnuť (PDF, 471 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii - konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 482,1 kB)

 

Rozhodnutie o predĺžení a zmene autorizácie zo dňa 16.10.2020

Stiahnuť (PDF, 437,3 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii – konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 480,5 kB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 02.11.2020

Stiahnuť (PDF, 273,6 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii – konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 480,4 kB)