Národná cena SR za kvalitu 2018

Národná cena SR za kvalitu 2018

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE

fotografia z udeľovania ocenení

V historickej budove Národnej rady SR sa v utorok 20. novembra zišli organizácie a jednotlivci, ktorí preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť im nie je ľahostajná. Ich námaha tak bola ocenená na slávnostnom podujatí, ktoré vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Vyvrcholenie v poradí už 19. ročníka národnej ceny za kvalitu a 5. ročníka národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť je každoročnou veľkolepou udalosťou. Jej cieľom je vyzdvihnúť a oceniť prihlásené organizácie, ktoré počas roka preukázali svoje výnimočné schopnosti v oblasti kvality aj spoločenskej zodpovednosti.

Ocenenie odovzdal predseda ÚNMS SR pán Pavol Pavlis a predseda hodnotiteľskej komisie súťaže pán Michal Ľach.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2018

Víťaz súťaže:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže: 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2018

Víťazi súťaže:
Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
PASELL SLOVAKIA s.r.o. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Ocenený finalista súťaže:
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:
Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)


VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2018

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár- publicista):
Zuzana Martináková s príspevkom Pýtajme si slovenské odvysielaným v rádiu Aktual

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):
Adriana Galisová, SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. s príspevkom Trvalo udržateľná kvalita využitím efektívnej samokontroly

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):
Ján Závadský, Zuzana Závadská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici s príspevkom Quality managers and their future technological expectations related to Industry 4.0

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Katarína Fillová, Vysoká škola manažmentu s príspevkom Analýza pripravenosti MFARCH, s.r.o. na implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2018

Kategória A) súkromný sektor:
Radomír Chovanec, manažér pre QMS, U.S. Steel Košice, s.r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy:
Erika Vlašičová, manažérka kvality, Slovenský hydrometeorologický ústav

Bulletin ocenených 2018 (PDF, 5,1 MB) (PDF, 5,1 MB)

Fotogaléria NC SR 2018 (PDF, 2,7 MB) (PDF, 2,7 MB)