Národná cena SR za kvalitu 2013

Národná cena SR za kvalitu 2013

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil počas Európskeho týždňa kvality výsledky 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Ocenené organizácie účasťou v Národnej cene Slovenskej republiky za kvalitu preverili systém vlastného manažérstva implementáciou modelu kvality (model výnimočnosti EFQM alebo modelu CAF) a preukázali tým kľúčové výsledky a výnimočné prístupy, ktoré využívajú v každodennej realite svojej činnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 11. novembra 2013 v Historickej budove Národnej rady SR za účasti ministrov, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2013,
ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2013,
tituly Efektívny používateľ modelu CAF,
ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Chemosvit Folie, a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Slovenská pošta, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (kategória C1 - organizácie štátnej správy)

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Donghee Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Mobis Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Fond sociálneho rozvoja (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
PPS Group a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Stavebné bytové družstvo II. Košice (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
I.TRAN., s. r. o. (kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA

Najlepší odborný príspevok (autorstvo – odborná verejnosť):
Mikuláš Čollák (názov príspevku: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality, uverejnený v časopise Kvalita)

Najlepšiu diplomovú prácu (autorstvo – absolvent vysokoškolského štúdia):
Petra Kosnáčová (názov diplomovej práce: Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov, obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave)

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo – novinár, publicista):
Jozef Sedlák (názov príspevku: Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu, uverejnený v denníku Pravda)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY

Top manažér kvality roka 2013:
Ján Závadský, manažér kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získali:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Město Valašské Klobouky

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:
Michal Ľach
Kristína Zgodavová

Bulletin ocenených (PDF, 2,4 MB) (PDF, 2,4 MB)

Fotogaléria (PDF, 4,2 MB) (PDF, 4,2 MB)