Národná cena SR za kvalitu 2010

Národná cena SR za kvalitu 2010

Slávnostné vyhlásenie

Záštitu nad vyhlásením víťazov a ocenených v jednotlivých kategóriách prevzal J. E. prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič. Slávnostný večer sa uskutočnil dňa 8. novembra 2010 o 17.00 h. počas Európskeho týždňa kvality v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, ako aj veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľskej verejnosti a verejnej správy.

Ocenenia odovzdával spolu s J. E. prezidentom Slovenskej republiky, Ivanom Gašparovičom prof. Jozef Mihok, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a predseda hodnotiteľskej komisie súťaže Michal Ľach.

Víťazom sa stal:
U. S. Steel Košice, s.r.o. (Kategória A1 – organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)

Ocenení finalisti v jednotlivých kategóriách sú:
BSH Drives and Pumps s.r.o. (Kategória A1 – organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. (Kategória A1 – organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Tepláreň Košice, a. s. (Kategória A1 – organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Kovohuty, a.s. (Kategória B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (Kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti. Súťaž je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR.

Ďalší ročník súťaže
Už teraz prebieha príprava na ďalší ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Na základe dopytu sa už v decembri 2010 budú na úrade konať úvodné školenia o metodike súťaže a organizácie sa budú mať možnosť do súťaže prihlásiť a využiť tak viac času na prípravu súťažných materiálov.