TMK 2012

TMK 2012

Dňa 4. decembra 2012 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Top manažéri kvality roka 2012.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2012 počas 9. národnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa konala v dňoch 4. – 5. decembra 2012 v Správe účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky SR v Bratislave. Slávnostný večer sa uskutočnil za účasti predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ako aj účastníkov konferencie. Ocenenia Top manažérom kvality roka 2012 odovzdal Jozef Mihok, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej „ÚNMS SR“).

ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil v roku 2012 v poradí X. ročník tejto súťaže, čím pokračoval v tradícii oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike. Záštitu nad súťažou prevzala Rada Národného programu kvality Slovenskej republiky.

Ocenenie Top manažér kvality roka 2012 v kategórii A) súkromný sektor získal:

  • Ferdinand Kóča (PDF, 73,7 kB), vedúci odboru QMS, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Ocenenie Top manažér kvality roka 2012 v kategórii B) sektor verejnej správy získal:

  • Ján Husárček (PDF, 73,3 kB), riaditeľ odboru bezpečnostných analýz a technickej podpory a manažér kvality, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bratislava 

fotografia z udeľovania ocenení